Bezpieczne zbiory, bezpieczne kolekcje – program dokumentacji zbiorów

Program został zbudowany przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (od 1 marca 2011 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) oraz Krajowy Zespół do walki z przestępczością przeciwko dziedzictwu narodowemu Komendy Głównej Policji, przy współpracy środowisk muzealnych z organami ścigania, służbami celnymi, pracownikami rynku sztuki, towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak również właścicielami dzieł sztuki i antyków. Jego podstawą były m.in. funkcjonujące karty muzealne oraz  karty dokumentacyjne zabytków ruchomych u wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Program Bezpieczne Zbiory, Bezpieczne Kolekcje skierowany jest do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki i zabytków, jak i kolekcjonerów.  

 

LINKI: