STANISŁAW MROWIŃSKI (1928 – 1997)

Wykaz kompletny 

Wykaz sporządzony na podstawie notatek artysty. Ekslibrisy ułożone według kolejności powstawania.

 

1949

Ex libris Stanisława Zabeymy, X1, 1949, 109 x 63.

 

1951

Ex libris ST.[anisława] Zabeymy, P1, 1951, 62 x 41.

Ex libris Filomeli Lisieckiej, P1, 1951, 56 x 85.

Ex libris S[tanisława] i C[zesławy] Mrowińskich, P1, 1951, 65 x 42.

Ex libris CM [Czesława Mrowińska], P1, 1951, 97 x 48.

Ex libris Aleksego Lisieckiego, P1, 1951, 82 x 82.

 

1958

Ex libris Przemysława Mrowińskiego, P1, 1958, 85 x 41.

Ex libris CzM [Czesława Mrowińska], P1, 1958, 104 x 27.

Ex libris Lecha Konopińskiego, X3, 1958, 54 x 78.

Ex libris Maria i Michał Misiornowie, P1, 1958, 85 x 63.

Ex libris Zygmunta Pniewskiego, P1, 1958, 82 x 42.

Ex libris Ryszarda Urbańskiego, P1, 1958, 82 x 45.

Ex libris ewa chowiaka [Eugeniusz Wachowiak], P1, 1958, 69 x 40.

Ex libris S[tefana] Anioły, P1, 1958, 37 x 56 i 27 x 40.

Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego Poznań, P1, 1958, 50 x 77.

 

1962

Ex libris [Haliny i Sylwestra] Ostrowickich, P1, 1962, 33 x 55.

Ex libris Adama Kochanowskiego, P1, 1962, 60 x 65.

Ex libris prohibitorum SM [Stanisław Mrowiński], P1, 1962, 122 x 40.

Ex libris SM [Stanisław Mrowiński], P1, 1962, 40 x 40.

 

1963

Ex libris M[ariana] Sikory, P1, 1963, 70 x 51.

 

1964

Ex libris M[ieczysława] Lisieckiego, P1, 1964, 53 x 60.

Ex libris F[eliksa] Wagnera, P1, 1964, 102 x 61.

Ex libris Stanisława Mrowińskiego, P1, 1964, 95 x 51.

 

1965

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poznaniu, P1, 1965, 70 x 50.

Ex libris Alfreda Labogi, P1, 1965, 77 x 37.

Jana Marii Jakóba, P1, 1965, 110 x 27.

Ex libris Czesława i Zofii Iwanowskich, P1, 1965, 86 x 36.

Ex libris Jana Koziczaka, P1, 1965, 67 x 38.

Ex libris Kazimierza Perskiego, P1, 1965, 92 x 43.

Ex libris Stefanii Badoń, P1, 1965, 26 x 29.

Ex libris Zbigniewa Grockiego, P1, 1965, 88 x 46.

 

1966

Ex libris M. M. Kołodziejczaków, P1, 1966, 58 x 41.

Ex libris Jacka Franka, P1, 1966, 42 x 68.

Ex libris Zbigniewa Łąckiego, P1, 1966, 36 x 86.

Ex libris A. i A. Wędzkich, P1, 1966, 47 x 54.

Ex libris FW [Feliks Wagner], P1, 1966, 94 x 61.

Ex libris Stanisława Błaszczyka, P1, 1966, 115 x 44.

Ex libris A[rnim] Müller, P1, 1966, 82 x 45.

Ex libris A[aleksandra] Utrecht, L, 1966, 143 x 50.

Ex libris S[tanisława] Mrowińskiego, L, 1966, 103 x 105.

Ex musicis WK [Włodzimierz Kamiński], L, 1966, 118 x 42.

Ex libris Ryszarda Urbańskiego, L, 1966, Ø 72.

 

 

1967

Ex libris K[klemensa] Raczaka, L, 1967, 170 x 15.

Ex libris MS [Stefan Mroczkowski], L, 1967, 30 x 19.

Księgozbiór Stanisława Mrowińskiego, L, 1967, 47 x 40 i 70 x 58.

 

1968

Z księgozbioru Urszuli Zawidzkiej, L, 1968, 47 x 34.

Ex libris WB [Barbara Wolniewicz], L, 1968, 37 x 93.

Ex libris  RS Roberta Satanowskiego, L, 1968, 101 x 25.

Ex libris Feliksa Wagnera, P1, 1968, 135 x 37.

Daniela Kubiak, P1, 1968 50 x 50.

 

1969

Ex libris PB [Paweł Bednarski], L2, 1969, 67 x 40.

Paweł Bednarski, L2, 1969, 115 x 42.

Ex libris Ryszarda Stasińskiego, L, 1969, 55 x 35.

Ex libris B[ronisławy] Lisieckiej, L, 1969, 78 x 44.

Ex libris Henryki Wawrzyniak, L, 1969, 128 x 52.

Ex libris Mieczysława Kaniewskiego, L, 1969, 47 x 127.

Ex libris Józefa Ratajczaka, L, 1969, 33 x 35.

Ex libris Andrzeja Skrobackiego, L, 1969, 66 x 64.

Ex libris Lecha Konopińskiego, L/2, 1969, 130 x 22.

Ex libris Hannelore Hüdig, L, 1969, 50 x 48.

Ex libris Feliksa Wagnera, P1/3, 1969, 130 x 62.

Z księgozbioru Zygmunta Pniewskiego, L, 1969, 99 x 122.

Ex libris Feliksa Wagnera, P1/2, 1969, 133 x 55.

Ex libris Feliksa Lenarta, P1, 1969, 103 x 60.

Ex libris Marii Surzyńskiej, P1, 1969, 107 x 55.

Ex libris Benona Rychłego, P1, 1969, 83 x 60.

Ex libris L[echa] Podlewskiego, P1, 1969, 82 x 66.

Ex libris Lecha Konopińskiego, P1, 1969, 91 x 60.

 

 

1970

Ex libris Stanisława Kusztelskiego, P1, 1970, 130 x 60.

Ex libris Mariana A[antoniego] Fliegera, P1, 1970, 60 x 95.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czerniejewie, P1, 1970, 68 x 86.

Ex libris Henryka Gromadeckiego, P1, 1970, 68 x 39.

Ex libris Renaty Wałdowskiej, P1, 1970, 115 x 44.

Ex libris Bernarda J. Stępczyńskiego, P1, 1970, 96 x 40.

Ex libris collectio Stefana Anioły, P1, 1970, 33 x 22, 57 x 38.

Ex libris Wojciecha Zawadzkiego, P1, 1970, 105 x 118.

Ex libris Konrada Izydorczyka, P1, 1970, 135 x 52.

Ex libris Lucjana Owczarka, P1, 1970, 105 x 60.

Ex libris B]bogusław] Kogut, P1/2, 1970, 144 x 18.

Ex libris Jana Stryczyńskiego, P1, 1970, 86 x 58.

Ex libris Floriana Stasińskiego, P1, 1970, 142 x 60.

Ex libris Klemensa Raczaka, P1, 1970, 115 x 61.

Ex libris Klemensa Raczaka, P1, 1970, 110 x 66.

Ex libris Józefa Bednarza, P1, 1970, 96 x 60.

Księgozbiór Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu, P1, 1970, 93 x 62.

Ex libris Stanisława Koniecznego, P1, 1970, 63 x 63.

Ex libris Mariana Obsta, P1, 1970, 81 x 68.

Ex libris R[ryszarda] Urbana, P1, 1970, 135 x 38.

 

1971

Ex libris RI [Irena Rychły], P1, 1971, 55 x 32.

Ex libris Stanisława Mrowińskiego, P1, 1971, 38 x 60.

Ex libris Witolda Lassoty, P1, 1971, 61 x 57.

Ex libris Ewa Krajewska, S, 1971, 98 x 34.

Ex libris Andrzeja Kapeli, P1, 1971, 48 x 27 i 150 x 82.

Ex libris Alfreda Kaczkowskiego, P1, 1971, 87 x 40.

Ex libris TB Tadeusza Bocheńskiego, P1, 1971, 85 x 50.

Ex libris Czesława Mrowińska, P1/2, 1971, 88 x 49.

Ex libris inż. Rocha Turowskiego, P1, 1971, 71 x 71.

Ex libris Henryka Królikowskiego, P1, 1971, 120 x 50.

Ex libris Koła Przewodników PTTK w Poznaniu, P1, 1971, 98 x 27.

Ex libris Janusza Buchacza, P1, 1971, 131 x 50.

Ex libris Wandy Kaczmarek, P1, 1971, 52 x 35.

Ex libris Antoniego Wiśniewskiego, P1, 1971, 118 x 37.

Z księgozbioru mgr Aliny Kasprowicz, P1, 1971, 92 x 62.

Ex libris Zygmunta Mrowińskiego, P1, 1971, 61 x 75.

Ex libris A[dama] Kochanowskiego, P1, 1971, 61 x 66 i 142 x 40.

Ex libris S[tanisława] Góreckiego, P1, 1971, 47 x 59.

Kazimierz Wałdowski, P1, 1971, 76 x 73.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Konin. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Piła. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Trzcianka. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Turek. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Kępno. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Września. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Koło. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Międzychód. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Słupca. Rysunek, 1971.

Nie zrealizowany projekt na konkurs bibliotek publicznych woj. poznańskiego o tematyce przyrodniczej i z herbem miasta. Turek II. Rysunek, 1971.

 

1972

Ex libris Janina Nowak, P1, 1972, 112 x 39.

 

1973

Ex libris Jerzego Krasuskiego, P1, 1973, 103 x 54.

Ex libris Tadeusza Kurpaskiego, P1, 1973, 82 x 62.

Ex libris Medycznego Studium Zawodowego im. W. Biegańskiego w Poznaniu, P1, 1973, 66 x 57.

Ex libris Stanisława Mrowińskiego, P1/3, 1973, 98 x 75.

Ex libris Hans Nowak, P1, 1973, 42 x 48.

Ex libris Marii Idaszewskiej, P1, 1973, 91 x 43.

Ex libris Jadwigi Ślipińskiej, P1, 1973, 130 x 60.

Ex libris Mariana Sikory, P1, 1973, 142 x 73.

Ex libris Jana i Anny Kopczyńskiej, P1, 1973, 114 x 59.

Ex libris Lilla Mrowińska, P1, 1973, 105 x 50.

Ex libris Stanisława Mrowińskiego, P1, 1973, 25 x 102.

128B. Ex libris Włodzimierza Niewieckiego, P1, 1973, 42 x 47.

Ex libris Przemysława Mrowińskiego, P1, 1973, 45 x 56.

Ex libris Czesława Mrowińska, P1, 1973, 60 x 80.

Ex libris Izabeli Kopeć, P1, 1973, 60 x 80.

Ex libris Leszka Gierczyka, P1, 1973, 129 x 60.

Ex libris Wojciecha Makowieckiego, P1, 1973, 60 x 33.

Ex libris Anny German, P1, 1973, 61 x 43.

Tadeusz Dopierała, P1, 1973, 64 x 57.

Ex libris Tadeusza Dopierały, P1, 1973, 98 x 63.

Ex libris Macieja Maria Kozłowskiego, P1, 1973, 132 x 55.

Ex libris Janusza Mietlińskiego, P1, 1973, 127 x 56.

Ex libris Stanisława Jasnosza, P1, 1973, 60 x 62.

Ex libris Ireny Rychły, P1, 1973, 80 x 37.

Ex libris Kornela Michałowskiego, P1, 1973, 88 x 92.

 

1974

Ex libris Renaty i Jana Śmiełowskich, P1, 1974, 70 x 67.

Ex libris Janusza Sobczaka, P1, 1974, 151 x 36.

Ex libris W[iesławy] Kochanowskiej, P1, 1974, 60 x 60.

Ex libris Adama Kochanowskiego, P1, 1974, 58 x 46.

Ex libris Adama Taborskiego, P1, 1974, 102 x 68.

 

1975

Ex libris Hanna Pokrywka, P1, 1975, 50 x 49.

Ex libris Józefa Burszty, P1, 1975, 118 x 54.

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, P1, 1975, 141 x 41 i 177 x 52.

Bogdan Rozpędowski, P1, 1975, 121 x 60.

Mikołaj Lenczewski, P1/3, 1975, 148 x 43.

 

1976

Ex libris Krzysztofa Zbigniewa Stefańskiego, P1, 1976, 110 x 55.

Ex libris Jerzego Połomskiego, P1, 1976, 100 x 66.

 

1977

Ex libris Krzysztofa Klingera, P1, 1977, 72 x 44.

Ex libris Ireny Rychły, P1, 1977, 84 x 52.

Ex libris Księgarni Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Poznaniu, P1, 1977, 85 x 46.

Ex libris Ireny Rychły, P1, 1977, 88 x 49.

Ex libris Ireny Rychły, P1, 1977, 75 x 50.

Ex libris Antoniego Badonia, P1, 1977, 115 x 77.

Ex libris Jana Karczewskiego, P1, 1977, 125 x 45.

 

1978

Księgozbiór Rodz[iny] Boćków, P1, 1978, 108 x 58.

Z fototeki Lecha Morawskiego, P1, 1978, 102 x 60.

Ex libris Bogusława Fruzińskiego, P1, 1978, 70 x 43.

Ex libris A[leksandry] Pallus – Wojciechowskiej, P1, 1978, 102 x 63.

Ex libris Grażyny Dolaty, P1, 1978, 93 x 60.

Ex libris Kasi Szczepkówny, P1, 1978, 90 x 55.

Ex libris Roman Czerwiński. Pomrok M.D., P1, 1978, 71 x 66.

Ex libris Jerzego Dunin – Borkowskiego, P1/2, 1978, 113 x 80.

Ex libris Alicji Banat, P1, 1978, 91 x 41.

Ex libris Jana Berdyszaka, P1/2, 1978, 68 x 50.

Ex libris Wojciecha Owsianowskiego, P1, 1978, 80 x 50.

Ex libris Zygfryda Krzyżańskiego, P1, 1978, 131 x 70.

Ex libris Włodz.[imierza] Ścisłowskiego, P1, 1978, 112 x 57.

Ex libris Mieczysława Lisieckiego, P1, 1978, 114 x 66.

Ex libris Emilii Ratajczyk, P1, 1978, 105 x 49.

Ex libris Danuty Derda – Lisieckiej, P1, 1978, 102 x 70.

 

1979

Ex libris Janiny Wilczyńskiej, P1, 1979, 91 x 60.

Ex libris Czesława Kelmy, P1, 1979, 80 x 87.

Ex libris Bohdan Adamczak, P1, 1979, 60 x 72.

Ex libris Bohdana Kopczyńskiego, P1, 1979, 117 x 76.

Ex libris dr Tadeusza Drobińskiego, P1, 1979, 62 x 64.

 

1980

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, L, 1980, 115 x 77.

Ex libris Teresy i Jerzego Kopani, P1, 1980, Ø 68.

Ex libris W. F. Denneborg, P1/2, 1980, 115 x 72.

Ex libris Leonard Howlett, P1, 1980, 62 x 61.

Ex libris Marity i Stefana Sachów, P1, 1980, 103 x 70.

Ex libris dr med. Michael Gadomski, P7, 1980, 100 x 78.

Ex libris Mariana Osady, P7, 1980, 70 x 70.

Ex libris Edmunda Dudzińskiego, P7, 1980, 120 x 50.

Ex libris Jacka i Marii Wiśniewskich, P2, 1980, 166 x 115.

Ex libris Ignacego Mosia, P1, 1980, 56 x 69.

Ex libris Hanny i Tadeusza Grześkowiaków, P2, 1980, 133 x 80.

Ex libris Wacława Tuchołki, P1, 1980, 85 x 57.

Ex libris Karola Tomaszewskiego, P1, 1980, 135 x 60.

Ex libris Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, P1, 1980, 117 x 78.

Ex libris Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu, P1, 1980, 80 x 41.

Ex libris Róża Wojta, P1, 1980, 60 x 61.

Ex libris Tadeusza Kaliszana, P1, 1980, 56 x 70.

Ex libris Janusza Zimnowłodzkiego, P1, 1980, 52 x 70.

Ex libris Muzeum b. obozu karno – śledczego w Żabikowie, P2, 1980, 155 x 77, [.

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret J. Wybickiego).

Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret K. Marcinkowskiego).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret J. Taczanowskiego).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret F. Ratajczaka).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret J.K. Janiszewskiego).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret Z. Padlewskiego).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret . Krauthofera – Krotowskiego).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret M. Kasprzaka).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret L. Waryńskiego).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret S. Chudoby).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret A.B. Bema).

Ex libris Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu, P1, 1980, 153 x 73, (portret J. Przybylskiego).

 

1981

Ex libris Maciej Rychły, P1, 1981, 115 x 82.

Ex libris Waldemar Rychły, P1, 1981, 121 x 40.

Ex libris Pawła Bednarskiego „Fantazos”, P2, 1981, 118 x 61.

Ex libris Barbary i Macieja Koszutskich, P1, 1981, 49 x 109.

Ex libris Andrzeja Mroczkowskiego 1939 – 1945, P1, 1981, 116 x 60.

Ex libris Jacka Juszczyka, P1, 1981, 112 x 83.

Ex libris Marii & Michała Żurawskich, P1, 1981, 62 x 88.

Ex libris Janusza Ignaszczaka, P1, 1981, 91 x 66.

Ex libris Przemysława Jarmarka, P1, 1981, 52 x 33, 72 x 46 i 100 x 65.

Ex libris Janusza Bergera II, P1, 1981, 68 x 85.

Ex libris II Antoniego Antkowiaka, P1, 1981, 51 x 66.

Ex libris Krystyny Nowakowskiej, P1, 1981, 97 x 66.

Z księgozbioru Wydziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej w Gnieźnie, L/2, 1981, 109 x 70.

Ex musicis Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, L, 1981, Ø 71.

Ex libris Koła Przyjaciół Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Amor librorum nos unit, L, 1981, 83 x 60.

Ex libris Stanisława Mrowińskiego, P1, 1981, 80 x 60.

Ex libris Jana K[anty] Maćkowiaka, P1, 1981, 55 x 72.

Ex libris Ewy i Przemysława Kędziorków, P1, 1981, 102 x 60.

Ex libris Marii Handl, P1, 1981, 115 x 57.

Ex libris Stefana Anioły, P1/2, 1981, 98 x 70.

 

1982

Ex libris Adama Dytkiewicza, P1, 1982, 92 x 60.

Ex libris Stanisława Pijanowskiego. Muzeum w Głuchej Puszczy, P1, 1982, 74 x 71.

Ex libris Pawła Bednarskiego, P1, 1982, 66 x 71.

Ex libris Pawła Bednarskiego, P1, 1982, 53 x 78.

Z księgozbioru Pawła Bednarskiego, P1, 1982, 76 x 56.

Ex libris Jerzego Kozeńskiego, P1, 1982, 82 x 58.

Ex libris Michała Józefa Iwaszkiewicza, P1, 1982, 70 x 80.

Ex libris Danuta Kudła, P1, 1982, 125 x 35.

Ex libris Elżbiety i Macieja Jaworowiczów, P1, 1982, 153 x 45.

Ex libris Maji i Aleksandra Taczanowskich, P1, 1982, 74 x 58.

Ex libris Jerzego Karczewskiego, P1, 1982, 118 x 53.

Ex libris Zbigniewa Karczewskiego, P1, 1982, 92 x 63.

Ex libris Jan Kolek, P1, 1982, 92 x 48.

Ex libris Heleny i Jacka Bednarskich, P1, 1982, 72 x 70.

Ex libris Marii Szczepaniak, P1, 1982, 100 x 90.

Ex libris Ferdynanda Wójtowskiego, P1, 1982, 118 x 70.

Ex libris Michała Iwaszkiewicza, P1, 1982, 105 x 45.

Ex libris Krystyny i Jerzego Jałoszyńskich, P1, 1982, 85 x 67.

Ex libris Piotra Mencla, P2, 1982, 120 x 62.

Ex libris Marianny Świętek – Jasnosz, P1, 1982, 93 x 88.

Ex libris Bogny Wernichowskiej, P1, 1982, 108 x 76.

Ex libris Heleny i Jerzego Mądrzaków, P1, 1982, 115 x 90.

Ex libris Kazimierza Franke, P1, 1982, 90 x 97.

255B. Ex libris Stanisława Jasnosza, P1, 1982, 60 x 77.

Ex libris Jana Majewskiego, P1, 1982, 148 x 60.

Ex libris Elżbiety i Stanisława Michałowskiego, P1, 1982, 80 x 86.

Ex libris Rodziny Dudzińskich, P1, 1982, 135 x 82.

Ex libris Jana Szopińskiego, P1, 1982, 100 x 53.

 

1983

Ex libris Euzebiusza Bartoszewskiego, P1, 1983, 115 x 76.

Ex libris PRP Phillip Richard N.D. Pittman, P1, 1983, 120 x 73.

Ex libris Rolf Helbig, P1, 1983, 105 x 73.

Ex libris St[anisława] Jasnosz, P1, 1983, 93 x 72.

Ex libris Gerhard Richter Hirsberg a/d Saale, P1, 1983, 55 x 102.

Ex libris Stan.[isława] Pijanowskiego, P1, 1983, 155 x 78.

Ex libris Władysława Golisa, P1, 1983, 103 x 56.

Ex libris Joyce Harasowska, P1, 1983, 136 x 66.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, P1, 1983, 120 x 85.

Ex libris Rolf Künstler, P1, 1983, 165 x 65.

 

1984

Ex libris Haliny Kotkowiak, P1, 1984, 112 x 70.

Ex libris Jeremiego Gajewskiego, P1, 1984, 125 x 50.

Ex libris Ewy Zakrzewskiej, P1, 1984, 110 x 66.

Z księgozbioru Mariana Króla, P1, 1984, 88 x 78.

Ex libris August Bracke, P1, 1984, 100 x 65.

Ex libris Macieja Koszutskiego, P1, 1984, 101 x 141.

Ex libris Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna 1950 – 1985, P1, 1984, 135 x 100.

Ex libris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp., P1, 1984, 128 x 42.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp., P1, 1984, 128 x 42.

 

1985

Ex libris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach XXXV, P1, 1985, 50 x 145.

Ex libris Michała Iwaszkiewicza, P1, 1985, 126 x 63.

Ex libris Romana Górala, P1, 1985, 123 x 78.

Ex libris Ferdynanda Wójtowskiego, P1, 1985, 120 x 100.

Ex libris Edivigio Santosuosso, P2, 1985, 100 x 120.

283B. Dieter Hilpert, P2, 1985, 137 x 80.

Ex libris Piotra Łojewskiego, P1, 1985, 108 x 70.

Ex libris Eugeniusza Gramzy, P1, 1985, 115 x 40.

Ex libris Andrzeja Sieradzkiego, P1, 1985, 132 x 65.

 

1986

Ex libris Jerzego Misterskiego, P1, 1986, 125 x 66.

Ex libris Mirosławy i Romana Misterskiego, P1, 1986, 83 x 63.

Ex libris Anny i Macieja Dzieciuchowiczów, P2, 1986, 120 x 80.

Ex libris Tadeusza Ostafina, P1, 1986, 75 x 100.

Ex libris Jerzego Mastyńskiego, P1, 1986, 63 x 88.

Ex libris Aleksandry Mateckiej, P1, 1986, 87 x 67.

Ex libris Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza w Poznaniu, P1, 1986, 81 x 82.

 

1987

Ex libris Jadwigi i Jana Budzyłów, P1, 1987, 152 x 57. (I)

Ex libris Jadwigi i Jana Budzyłów, P1, 1987, 152 x 57. (II)

Ex libris Ryszarda Zielewicza, P1, 1987, 102 x 40.

Ex libris Joanny Lewandowskiej, P2, 1987, 102 x 50.

Ex libris Krystyny i Andrzeja Lewandowskich, P1, 1987, 160 x 55.

Ex libris Małgorzaty Mikołajewskiej, P1, 1987, 143 x 68.

Ex libris Piotra Jankowiaka, P1, 1987, 128 x 72.

Ex libris Krzysztofa Przewoźnego, P1, 1987, 100 x 60.

 

1988

Biblioteka Miasta i Gminy w Kostrzynie Wielkopolskim, P1, 1988, 120 x 65.

Ex libris Walther Deutschmann, P1, 1988, 110 x 60.

Ex libris Adeli Mroczkowskiej, P1, 1988, 118 x 64.

Ex libris Lucjana Spelaka, P1, 1988, 77 x 68.

Ex libris Jeremiego Gajewskiego, P1, 1988, 92 x 77.

Ex libris Teresy Prościńskiej, P1, 1988, 115 x 63.

Ex libris Elżbiety Mielcarek, P1, 1988, 57 x 98.

Ex libris Zbigniewa Kędziory, P1, 1988, 107 x 67.

Ex libris Piotra Łojewskiego, P1, 1988, 108 x 88.

Ex libris Pawła Łojewskiego, P1, 1988, 105 x 68.

Ex libris Władysława Łojewskiego, P1, 1988, 90 x 77.

Ex libris M[ieczysława] Banaszewskiego, P1, 1988, 104 x 78.

Ex libris Kazimierza Pająka, P1, 1988, 88 x 70.

Ex libris Jerzego Klisowskiego, P1, 1988, 89 x 80.

Ex libris Józefa Michalaka, P1, 1988, 113 x 75.

Ex libris Jerzego Gizy, P1, 1988, 95 x 66.

Ex libris Jerzego Niedziałka, P1, 1988, 143 x 80.

Ex libris Jerzego Noskowiaka, P1, 1988, 114 x 88.

Ex libris Janusza Ignaszczaka, P1, 1988, 78 x 100.

Ex libris Lecha Konopińskiego, P1, 1988, 86 x 100.

Ex libris Macieja Rychły, P1, 1988, 95 x 68.

Ex libris Macieja i Renaty Hennebergów, P1, 1988, 97 x 80.

Ex libris Ireny Rychły, P1, 1988, 104 x 75.

Ex libris ST[anisława] Mrowińskiego, P1, 1988, 76 x 117.

 

1989

Antykwariat Naukowy im. K.J. Żupańskiego. 6/7.VI.89 Poznań XX Aukcja Książek, P7, 1989, 85 x 87.

Ex libris Bogusława Januchowskiego, P7, 1989, 68 x 50.

Ex libris Barbary Rychły, P7, 1989, 77 x 66.

Ex libris Łukasza Zagórskiego, P7, 1989, 82 x 74.

 

1990

Ex libris Stanisława Bątkiewicza, P7, 1990, 88 x 90.

 

1991

Ex libris Floriana Zielińskiego, P7, 1991, 122 x 35.

 

1992

Ex libris Aleksandra Winnickiego, P7, 1992, 62 x 122.

 

1993

Ex libris Wojciecha Andrzejewskiego, P7, 1993, 65 x 150.

 

1994

Ex libris Krystyny i Jerzego Jałoszyńskich, P7, 1994, 70 x 145.

 

1995

Ex libris Jerzego Małeckiego, P7, 1995, 62 x 82.

 

1996

Ex libris Piotra Pawełczyka, P7, 1996, 78 x 103.

 

1997

Ex libris Jana Jakuba Jakubowskiego, P7, 1997, 91 x 61.

Ex libris Romualda Zielazko, P7, 1997, 90 x 70.