Zbigniew Dolatowski – Ekslibrisy

Termin: 4 lutego – 4 maja 2020

Wernisaż: 4 lutego 2020, godz. 16:30

Miejsce: Widzewska Galeria Ekslibrisu w Łodzi