Noworoczne spotkanie twórców, kolekcjonerów i miłośników ekslibrisu w Krakowie, Kraków 11.01.2020 r.

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Noworoczne Twórców, Kolekcjonerów i Miłośników Ekslibrisu, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 r.  w sobotę, w godz. 11.00 – 13.00.

Miejsce spotkania: Biblioteka Kraków, Filia Nr 3, w dawnym budynku Dworca  PKP – Kraków Główny.

Podczas spotkania odbędzie się wernisaż wystawy ekslibrisu Zbigniewa Osenkowskiego z udziałem autora.