Juliusz Szczęsny Batura. Ekslibrisy z lat 2016-2019. Wystawa

Miejsce: Widzewska Galeria Ekslibrisu w Łodzi

Wernisaż: 7 maja 2019 r., godz. 16:30