Leonid Kuris – ekslibrisy. Wystawa autorska

WYSTAWA: Autorska wystawa ekslibrisów Leonida Kurisa z Izraela.

MIEJSCE: Warszawska Galeria Ekslibrisu, ul. Grójecka 109, Warszawa

TERMIN: 10 kwietnia – 31 sierpnia

WERNISAŻ: 10 kwietnia 2019 r., godz. 17:00