Zasłużony dla Kultury Polskiej

Dnia 6 lutego 2019 roku wręczono w Łodzi Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. wśród uhonorowanych znaleźli się również wielcy propagatorzy ekslibrisu: Mirosław Zbigniew Wojalski oraz Ryszard Bandosz.

Serdeczne gratulacje!

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Nadaje ją minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek.