Ekslibris Lubuski. Teka nr 3/2018

Teka prezentuje przykłady dorobku twórców Ziemi Lubuskiej. Wydana bardzo starannie, w nakładzie 20 egzemplarzy numerowanych i dedykowanych, w pracowni Leszka Samińskiego z Cieszyna. Zawiera dwanaście oryginalnych ekslibrisów wykonanych na przestrzeni lat 1985-2018 przez Stanisława Parę, Rajmunda Aszkowskiego, Dagmarę Dragan, Leszka Frey-Witkowskiego, Jana Wiktora Tyrę i Ewę Ziembicką. 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.