Wiktor Kolonko

Wiktor Kolonko – urodził się w 1940 roku w Skoczowie. Od 1962 roku mieszka w Cieszynie. Z zawodu jest rysownikiem-litografem. W 1957 roku rozpoczął pracę w Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej, gdzie pracował jako litograf. Po zmianie techni­ki druku, aż do przejścia na emeryturę w 2000 roku, pracował jako retuszer w dziale przygotowania druku offsetowego. Poza tym zajmował się projektowaniem okładek książek, druków okolicznościowych i dyplomów, a przede wszystkim etykiet na róż­ne przetwory spożywcze dla firm z całego kraju. Był bardzo cenionym pracownikiem co potwierdza fragment pisma Dyrekcji Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej z okazji jego przejścia na emeryturę: W całym swoim życiu, pracy zawodowej, dawał Pan przykład zaangażowania, pracowitości i ofiarności co kształtowało dobrą opinię na­szego przedsiębiorstwa w regionie i kraju. Projektował również medale, odznaki i różnego rodzaju plakiety okolicznościowe. W swoim dorobku artystycznym ma 21 ekslibrisów wykonanych dla znajomych, członków rodziny oraz innych mieszkańców Cieszyna i okolic.  Za całokształt pracy uhonorowany został między innymi odznaka­mi: Zasłużony Działach Kultury, Zasłużony dla Województwa Katowickiego i Biel­skiego, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Zasłużony Drukarz.

oprac. Krzysztof A. Puzik