Ryszard Bandosz. Ekslibrisy. SIBI et AMICIS. POŻEGNANIE

WYSTAWA: Ryszard Bandosz – Ekslibrisy. SIBI et AMICIS. Pożegnanie

TERMIN: wernisaż 5 lutego 2019 r. o godz. 16:30; wystawa czynna do 06.05.2019 r.

MIEJSCE: Widzewska Galeria Ekslibrisu w Łodzi, Łódź ul. A. Sacharowa 16 (d. M. Gorkiego)