Historia znaczków pocztowych z motywem ekslibrisu

Ekslibris i znaczek pocztowy łączy od dawna jedna wspólna pasja – pasja kolekcjonerska. Choć obie pasje funkcjonują w różnych wymiarach i kolekcjonerzy należą do innej klasy pasjonatów niż kolekcjonerzy znaczków pocztowych, łączy ich wspólna pasja poszukiwania rzeczy rzadkich i cenionych. Oba motywy – znaczka i ekslibrisu – znalazły niegdyś wspólną płaszczyznę. Znaczek pocztowy pojawił się na ekslibrisie jako graficzny motyw związany z bibliofilem, zaś ekslibris lub też temat okołoekslibrisowy zaistniał na znaczku pocztowym. 

Przedstawiam poniżej chronologiczne zestawienie wydań znaczków pocztowych z motywem ekslibrisu: 

1941, Rumunia – pierwszy znaczek na świecie z motywem ekslibrisu. Został wydany z okazji 50-lecia działalności fundacji Króla Karola I. Seria znaczków składała się z pięciu znaczków z dopłatą na cele dobroczynne. Do fundacji należała m.in. Rumuńska Biblioteka Narodowa, której ekslibris znalazł się na znaczku o najmniejszym nominale. Znaczek wydano w kolorze fioletowym. 

1944, Hiszpania – znaczek lotniczy wydany z okazji Dnia Znaczka. Jest to pierwszy znaczek pocztowy na świecie wydany z tej okazji oraz pierwszy znaczek na świecie przedstawiający podobiznę kolekcjonera ekslibrisów i filatelisty. Przedstawiał podobiznę Mariano Pardo de Figueroa, znanego jako doktora Thebussema, który był pionierem hiszpańskiego kolekcjonerstwa ekslibrisów. Jednocześnie był również wybitnym filatelistą o niekwestionowanym autorytecie. 

1945, Brazylia – wydany z okazji uroczystości ku czci męża stanu i najsłynniejszego dyplomaty Ameryki Łacińskiej, Jose Maria da Silva Paranthos. Znaczek przedstawiał ekslibris jubilata z Zatoką Rio de Janeiro. Ekslibris ten jest jednym z najstarszych ekslibrisów w Brazylii, a jego właściciel był pierwszym brazylijskim kolekcjonerem znaków książkowych. 

1970, ZSRR – znaczek wydany 17.X.1970 r. z okazji 400-lecia założenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie. Na znaczku umieszczono trójkątny ekslibris Biblioteki Uniwersyteckiej z napisem „Exlibris Vilnius Uniwersietas”. 

2017, Polska – Poczta Polska wydaje pierwszy polski znaczek z motywem ekslibrisu. Znaczek powstał z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu. Wydano następujące walory: naczek w bloczku  przedstawiający dwa najstarsze ekslibrisy polskie wykonane dla bpa M. Drzewickiego, koperta FDC, okolicznościowy stempel Poczty Głównej w Warszawie z datą 3 grudnia 2017 r. i specjalny, w atrakcyjnej formie, folder informacyjny zawierający teksty o edycji znaczka oraz historii ekslibrisu. Więcej szczegółów o znaczku znajdziesz TUTAJ.