Polityka prywatności

Twórca i administrator strony internetowej www.ekspibrispolski.pl (dalej: Strona) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności zarówno użytkowników Strony, jak i osób, o których informacje są zawarte na Stronie i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Twórca i administrator strony internetowej nie gromadzi danych osobowych jej użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Strona zawiera natomiast informacje o osobach związanych z ekslibrisem, jego twórczością, kolekcjonowaniem i rozpowszechnianiem. Osobom wymienionym na Stronie przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz usunięcia zgodnie z wolą. Wszystkie dane zamieszczone na Stronie, w tym informacje personalne, powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym dalej „RODO”.

Informacje personalne, osobowe, biograficzne i inne propzpograficzne zawarte na Stronie są danymi o przeznaczeniu dokumentacyjnym, historycznym i informacyjnym oraz są informacjami wcześniej podawanymi do publicznej wiadomości w powszechnie dostępnych źródłach pisanych, informacyjnych, elektronicznych, w katalogach, publikacjach i innych, a w przypadku informacji nie publikowanych – zamieszczone zostały na Stronie za zgodą osoby, której informacje dotyczą. Dane kontaktowe twórców i kolekcjonerów podawane są na Stronie wyłącznie na prośbę tychże osób i za ich poprawność oraz skuteczność administrator Strony nie odpowiada. 

Twórca i administrator strony internetowej www.ekspibrispolski.pl nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych innych niż zawarte w treści Strony, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika albo na żądanie uprawnionych organów.

Twórca i administrator strony internetowej www.ekspibrispolski.pl nie odpowiada za zasady prywatności stron www., na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach Strony.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie.