Karol Śliwka (ur. 1932)

Urodził się w 1932 r. w Harbutowicach na Śląsku Cieszyńskim. Edukację plastyczną rozpoczął w 1949 roku w Wieczorowej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Bielsku- Białej. Dalszą edukację podjął w Państwowym Liceum Technik Plastycznych, otrzymując w 1953 roku Świadectwo Dojrzało­ści i Dyplom Technika Rzeźby i Kamieniarstwa. Po studiach, które ukończył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1959 roku, uzyskując dyplom, zajął się dziedziną grafiki użytkowej. Wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Za twórczość graficzną otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki na I Ogólnopol­skiej Wystawie Znaków Graficznych w 1969 roku. Dalsze, ważniejsze nagrody i wyróżnienia to: Nagroda I Stopnia Preze­sa Rady Ministrów, Złoty Wawrzyn Olimpijski w dziedzinie plastyki, złoty medal na Biennale Plakatu Polskiego w Katowi­cach, srebrny za serię plakatów olimpijskich, „Złote Kasztany” za opakowania, nagroda za znaczek pocztowy w Organizacji Narodów Zjednoczonych i inne. Wyróżniony został także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Warszawy”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz złotym medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”, wyróżniony Laurem Ziemi Cieszyńskiej – „Srebrna Cieszynianka 2011” oraz wyróż­niony medalem „Autorytet” w konkursie „Projekt Roku – Polski Konkurs Graficzny 2010-2011” przyznanym przez STGU.

Karol Śliwka prowadzi własną stronę internetową: www.karolsliwka.pl

Ekslibrisy tworzy okazjonalnie. 

*

(Oprac. Krzysztof Puzik [w:] Ekslibrisy Karola Śliwki, Mnich 2017)