Karol Śliwka (ur. 1932)

Wykaz kompletny

(Oprac. Krzysztof Puzik [w:] Ekslibrisy Karola Śliwki, Mnich 2017)

 

Ex Libris St. (Stanisława) Oczki, X3, 1946, 52×94, op. 1.

Ex Libris K. (Karola) Śliwki, X3, 1946, 47×87, op. 2.

Ex Libris Krzysztofa Puzika (I), TW, 2015, 48×57, op. 3.

Ex Libris Krzysztofa Puzika (II), TW, 2015, 40×60, op. 4.

Ex Libris Krzysztofa Puzika (III), TW, 2015, 65×88, op. 5.

Ex Libris Krzysztofa Puzika (IV), TW, 2015, 50×65, op. 6.

Ex Libris Krzysztofa Puzika (V), TW, 2017, 69×43, op. 7.

Ex Libris Krzysztofa Puzika (VI), TW, 2017, 67×41, op. 8.