Piotr Naszarkowski (ur. 1952)

Urodził się w 1952 roku w Warszawie. W 1980 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1978-1980 pracował jako projektant scenografii telewizyjnej w Telewizji Polskiej i teatralnej w Teatrze Guliwer.

W 1983 roku rozpoczął pracę w Polskiej Wytwórni Papie­rów Wartościowych w Warszawie. Po ukończeniu kursu rytow­nika pracował jako grawer znaczków pocztowych. Jego pierw­szy znaczek ORP „Iskra” wykonany dla Poczty Polskiej powstał w 1985 roku.

W 1989 roku wyjechał do Szwecji i rozpoczął współpracę z Pocztą Szwedzką, na której zlecenie grawerował znaczki pocztowe. Przez trzydzieści jeden lat pracy jako grawer znacz­ków pocztowych, wykonał blisko 200 znaczków dla Polski, Szwecji, Watykanu, USA i Japonii. Jego znaczki zdobywały nagrody w krajowych jak i międzynarodowych konkursach. Znaczek przedstawiający Gretę Garbo wygrał konkurs na naj­piękniejszy znaczek szwedzki 2005 roku, zdobył Grand Prix Europy za znaczek grawerowany jak i najpiękniejszy grawe­rowany znaczek świata.

W 2016 roku Poczta Szwedzka zaprzestała emisji znaczków rytowanych z tego też powodu zakończyła współpracę z Piotrem Naszarkowskim. Obecnie mieszka on w Sztokholmie i Warszawie. Poza znaczkami pocztowymi wykonał kilkadziesiąt in­nych prac graficznych m.in.: ekslibrisy, grafiki do banknotów, portrety znanych osób, widoki miast.

 

(Oprac. Krzysztof Puzik [w:] 36 ekslibrisów Piotra Naszarkowskiego, Mnich 2017)