Spotkanie Noworoczne, Kraków 13.01.2018

Serdecznie zapraszam na Spotkanie Noworoczne Galerii Ekslibrisu Kraków, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2018 r.  w sobotę, o godz. 12.00.

 Miejsce spotkania: Rynek Główny, w kamienicy „Pod Gruszką”, róg ulic Sławkowskiej i Szczepańskiej, wejście od ul Szczepańskiej.

Mam nadzieję, że to spotkanie w zacnym miejscu, nie tylko podniesie rangę uroczystości, ale sprawi wszystkim dużo przyjemności. Jednocześnie zapraszam do nadsyłania PF 2018 dla uświetnienia spotkania pokazem nowych prac PF.

Prace PF można nadsyłać na adres:

Jacek Owczarek, 31-431 Kraków, ul. Brogi 45A

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Jacek Owczarek