Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Konferencja

Uprzejmie informuję o planowanej konferencji poświęconej ekslibrisowi. Odbędzie się ona w listopadzie 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej – Instytut Nauk o Informacji (ul. Podchorążych 2) w Krakowie.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: TUTAJ

Ze strony Organizatorów [http://exlibris.up.krakow.pl/index.php/zaproszenie/]:

Zamierzeniem organizatorów jest, by w trakcie jednodniowej sesji pojawiły się tematy i dyskusje skupione wokół ekslibrisu jako dzieła sztuki i przedmiotu kolekcjonerstwa, jako znaku oznaczania własności woluminów i elementu badań proweniencyjnych; by zwrócono uwagę na kulturę znaku, wokół którego skupiają się towarzystwa miłośników, redaktorzy czasopism i autorzy publikacji mu poświęconych, organizatorzy i uczestnicy konkursów oraz wystaw. W końcu, aby 500. rocznica stała się punktem wyjścia to podsumowania historii, omówienia współczesności i wskazania perspektyw funkcjonowania znaku własnościowego, który, przechodząc przez liczne ewolucje (m.in. technik, stylów), zatracił niemalże zupełnie swą pierwotną funkcję.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie okazją do wymiany wielodziedzinowych wyników badań, a także głosem kolekcjonerów i miłośników ekslibrisów. Celem konferencji będzie zatem spojrzenie na niewielką grafikę własnościową jako dzieło sztuki, znak własności, przedmiot kolekcjonerstwa i przejaw kultury książki.

 

Proponowane zagadnienia:

  • ekslibris krakowski – historia, współczesność, perspektywy,
  • ekslibris polski – historia, współczesność, perspektywy,
  • ekslibris światowy – historia, współczesność, perspektywy,
  • ekslibrisologia jako nauka,
  • ekslibris jako przedmiot badań proweniencyjnych,
  • kolekcje, towarzystwa, wydawnictwa,
  • motywy,
  • techniki.