Wydanie autorskie ekslibrisów Romana i Marzanny Muchy z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu i 100-lecia Gimnazjum i Liceum Im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Książka zbierająca pełny dorobek twórczy jednego z najciekawszych i najbardziej utalentowanych artystów polskiego ekslibrisu współczesnego, ROMANA MUCHY, a także prezentująca twórczy dorobek Jego uczennicy i córki, MARZANNY MUCHY. Wydawnictwo zostało przygotowane przez Romana Muchę, zaś doczekało się wydania po Jego nieoczekiwanej śmierci.

Wydanie zawiera 223 ekslibrisy wykonane przez Romana Mucha w latach 1966-2017 oraz 20 ekslibrisów wykonanych przez Jego córkę, Marzannę Mucha. Wzbogacone jest o biogram Romana Muchy oraz pełny wykaz Jego ekslibrisów wykonanych w latach 1967-2017, a także biogram Marzanny Muchy, wykaz wystaw, w których brała udział oraz wykaz ekslibrisów Jej autorstwa. Dodatkowym akcentem książki są ekslibrisy wykonane dla obu twórców przez inne osoby.

Książkę można nabyć bezpośrednio w Tomaszowie Lubelskim od Pań – Marzanny i Joanny Mucha.

Zamówienie można składać telefonicznie, telefonując pod numer 84 6650034. Można również zgłaszać chęć zakupu pisząc na adres mailowy: rmucha4@wp.pl

Cena książki wynosi 130 zł.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.