Ex DIGITALIS Salon 2017 – Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Cyfrowego

Szanowni Twórcy ekslibrisów cyfrowych…
Organizatorzy międzynarodowego przeglądu ekslibrisu cyfrowego Ex DIGITALIS Salon 2017 zapraszają do udziału w wydarzeniu kulturalnym, którego kulminacją będzie wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.
Przegląd ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich twórców znaków książkowych niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu. Jedynym kryterium są wymogi formalne określone w regulaminie oraz względy estetyczne oceniane przez grono jurorów.
Ukoronowaniem przeglądu będą trzy wyróżnienia honorowane medalami i zaproszenie wyróżnionych do poszerzonej prezentacji swoich dzieł w trakcie kolejnego przeglądu w roku 2019.

Zapraszamy do nadsyłania exlibrisów na międzynarodowy przegląd Ex DIGITALIS Salon 2017!

Tegorocznemu międzynarodowemu przeglądowi ekslibrisu cyfrowego Ex DIGITALIS Salon 2017 patronuje jeden z pierwszych znaków książkowych wykonanych w Polsce przy pomocy narzędzi komputerowych. Jest nim ekslibris Andrzeja Pasikowskiego stworzony w 1986 roku. Ubiegły rok 2016 upłynął pod znakiem dwóch jubileuszy; 500-lecia pierwszego polskiego ekslibrisu oraz 20-lecia pierwszego polskiego ekslibrisu cyfrowego.

Tematyka ekslibrisów nadesłanych na Salon 2017 może być dowolna lub poświęcona „Rokowi Rzeki Wisły”.
…Wisła łączy polskie góry na południowej granicy z morzem na granicy północnej. Rozcina kraj na część wschodnią i zachodnią, ale spina je wieloma potężnymi mostami, które przenoszą wielowiekową tradycję w czasy współczesne i przyszłe…

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie
www.csw.torun.pl

Kurator Przeglądu
Marek Głowacki