Ślady ekslibrisowego dorobku Józefa Golca

TYTUŁ: Ślady ekslibrisowego dorobku Józefa Golca

REDAKCJA: Mieczysław Gulda

WYDANIE: Gdańsk, luty 2017, s. 24

DRUK BIBLIOFILSKI

Bibliofilskie wydanie dorobku piśmienniczego Józefa Golca – jednego z najciekawszych współczesnych twórców ekslibrisów w Polsce, autora m.in. ekslibrisów koronkowych, esperanckich i dla szkół pomorskich. Druk bibliofilski zawiera wykaz bibliorgaficzny 36 druków zwartych z lat 1997-2017, na które składają się opracowania własne, katalogi wystaw oraz opracowania innych autorów dotyczące dorobku Artysty.