Jerzy Rybarczyk (1932 – 2016)

23 kwietnia 2016 roku, w Poznaniu zmarł JERZY RYBARCZYK – malarz, grafik i rzeźbiarz; absolwent ASP w Poznaniu (1957). Mieszkał i tworzył w Poznaniu. Uprawiał różne techniki: akwafortę, litografię oraz linoryt. Jedną z jego specjalności stała się w późniejszym okresie twórczości technika mezzotinty. Krytycy uważają go za jednego z najwybitniejszych polskich twórców w tej dziedzinie. Wysoko ceniony był również za plakaty i ekslibrisy. Otrzymał ponad 60 nagród w konkursach w całym kraju. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. W roku 1975 za osiągnięcia artystyczne otrzymał indywidualną nagrodę artystyczną Miasta Poznania. Przez dwie kadencje był wiceprezesem poznańskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace Jerzego Rybarczyka znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Jego ekslibrisy z kolei znajdują się m.in. w Muzeum Ekslibrisu w Sint Klaas w Belgii. Dwie teki ekslibrisów ofiarował swego czasu Bibliotece Raczyńskich. W twórczości ekslibrisowej stosował cynkotypię kreskową i mezzotintę.