Henryk Górski (1930 – 2016)

Dnia 14 lipca 2016 roku zmarł w Łodzi HENRYK GÓRSKI, twórca ekslibrisów, lekarz medycyny.

Ekslibrisy tworzył w latach 70. – 90. XX w. i na początku lat dwutysięcznych. W sumie wykonał 50 ekslibrisów, stosując rysunek, cynkotypię kreskową i offset. Był absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Dyplom lekarza uzyskał w 1955 roku. Przez kolejne lata pracował jako lekarz w wojskowych garnizonach poza Łodzią. Ostatnie zaś lata kariery zawodowej spędził w Łodzi, kierując m.in. Biblioteką Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Z pracy wojskowej odszedł w 1990 w randze pułkownika.

Został pochowany 20 lipca 2016 r. na cmentarzu na Manii przy ulicy Solec w Łodzi.