Znaczek Poczty Polskiej S.A. z motywem ekslibrisu polskiego

logo 500 lat

Emisja Znaczka pocztowego o tematyce „POLSKI EKSLIBRIS” zaplanowana została przez Pocztę Polską S.A. na dzień 3 grudnia 2017 r. 

Zostały wydane następujące walory filatelistyczne:

 1. znaczek w bloczku  przedstawiający dwa najstarsze ekslibrisy polskie wykonane dla bpa M. Drzewickiego (autorem projektu jest artysta plastyk, Maciej Jędrysik. Nominał znaczka: 6 zł. ), 
 2. koperta FDC (pierwszego dnia obiegu),
 3. okolicznościowy stempel Poczty Głównej w Warszawie z datą 3 grudnia 2017 r.
 4. specjalny, w atrakcyjnej formie, folder informacyjny zawierający teksty o edycji znaczka oraz historii ekslibrisu; wkładką będzie znaczek/bloczek.

Przygotowywana jest z okazji emisji znaczka wystawa ekslibrisów, która miałaby mieć miejsce w gmachu Poczty Głównej w Warszawie, i która zaprezentowałaby polskie ekslibrisy na przestrzeni pięciu wieków. Jeśli wystawa zostanie zorganizowana, jej otwarcie nastąpi w dniu 3 grudnia 2017 r., w dniu wprowadzenia znaczka/bloczka do obiegu pocztowego. Katalog na tę wystawę przygotowuje Warszawska Galeria Ekslibrisu.

Historia przedsięwzięcia

W czerwcu 2016 roku został złożony do Poczty Polskiej S.A wniosek o emisję znaczka pocztowego z motywem ekslibrisu polskiego. Pomysł został zaakceptowany przez Biuro Marketingu i Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. w dniu 12 lipca 2016 roku. Poczta Polska S.A. planowała początkowo wydanie w październiku 2017 r. znaczka w bloku, dedykowanego jubileuszowi polskiego ekslibrisu, jednakże ostateczne zatwierdzenie projektu znaczka nastąpiło na przełomie września i października 2017 r. Jednocześnie poinformowano, że emisja filatelistyczna planowana jest jako seria wieloletnia, w ramach której zostanie zaprezentowana historia ekslibrisu polskiego.

Wniosek powstał z inicjatywy prof. Pawła Sysy, warszawskiego kolekcjonera i filatelisty. Sygnatariuszami wniosku byli:

 1. Ryszard Bandosz, twórca i propagator historii ekslibrisu, Warszawa
 2. Dr hab. Krzysztof Marek Bąk, grafik, autor  logo  jubileuszu 500-lecia historii polskiego ekslibrisu, Bielsko-Biała
 3. Bogna Dobrakowska, dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
 4. Dr Agnieszka Fluda-Krokos, historyk ekslibrisu, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 5. Prof. dr Zygmunt Gontarz, kolekcjoner, Warszawa
 6. Wojciech Jakubowski, nestor polskich grafików, inicjator malborskich biennale, Gdynia
 7. Władysław Owczarzy, kolekcjoner, współautor  monografii „Ekslibris na Śląsku Cieszyńskim”, Czeska Republika
 8. Prof. dr Bohdan Rutkowiak, twórca, organizator I Światowej Wystawy Ekslibrisu Weterynaryjnego, Gdańsk
 9. Dr Tomasz Suma, historyk, kolekcjoner, autor strony internetowej „www.ekslibispolski.pl”, Wrocław
 10. Prof. dr Paweł Sysa, kolekcjoner  i filatelista, Warszawa
 11.  Prof. dr Edward Towpik, Prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Warszawa
 12. Michał Witak, dyrektor Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, Warszawa

ZNACZEK: Polski ekslibris

autor projektu: Maciej Jędrysik
liczba znaczków: 1 w bloku
wartość: 6 zł
nakład: 80 000 szt.
technika druku: offset
format bloku: 90 x 70 mm
format znaczka: 39 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 3 grudnia 2017 r.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.