Znaczek Poczty Polskiej S.A. z motywem ekslibrisu polskiego

logo 500 latMiło mi poinformować, że w czerwcu 2016 roku został złożony do Poczty Polskiej S.A wniosek o emisję znaczka pocztowego z motywem ekslibrisu polskiego. Pomysł został zaakceptowany przez Biuro Marketingu i Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. w dniu 12 lipca 2016 roku. Poczta Polska S.A. planuje wydanie w październiku 2017 r. znaczka w bloku, dedykowanego jubileuszowi polskiego ekslibrisu. Jednocześnie poinformowano, że emisja filatelistyczna planowana jest jako seria wieloletnia, w ramach której zostanie zaprezentowana historia ekslibrisu polskiego.

Wniosek powstał z inicjatywy prof. Pawła Sysy, warszawskiego kolekcjonera i filatelisty. Sygnatariuszami wniosku byli:

 1. Ryszard Bandosz, twórca i propagator historii ekslibrisu, Warszawa
 2. Dr hab. Krzysztof Marek Bąk, grafik, autor  logo  jubileuszu 500-lecia historii polskiego ekslibrisu, Bielsko-Biała
 3. Bogna Dobrakowska, dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
 4. Dr Agnieszka Fluda-Krokos, historyk ekslibrisu, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 5. Prof. dr Zygmunt Gontarz, kolekcjoner, Warszawa
 6. Wojciech Jakubowski, nestor polskich grafików, inicjator malborskich biennale, Gdynia
 7. Władysław Owczarzy, kolekcjoner, współautor  monografii „Ekslibris na Śląsku Cieszyńskim”, Czeska Republika
 8. Prof. dr Bohdan Rutkowiak, twórca, organizator I Światowej Wystawy Ekslibrisu Weterynaryjnego, Gdańsk
 9. Dr Tomasz Suma, historyk, kolekcjoner, autor strony internetowej „www.ekslibispolski.pl”, Wrocław
 10. Prof. dr Paweł Sysa, kolekcjoner  i filatelista, Warszawa
 11.  Prof. dr Edward Towpik, Prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Warszawa
 12. Michał Witak, dyrektor Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, Warszawa

Zapraszam do dyskusji o kształcie serii filatelistycznej. Jeśli masz uwagi i propozycje na temat treści, bądź motywów, tematów, wyglądu znaczka, bloczka, czy serii filatelistycznej – podziel się z nami. Wszystkie uwagi pomogą w podjęciu ostatecznej decyzji i zostaną przekazane Poczcie Polskiej. 

KONTAKT