Wystawy ekslibrisów 2000– 2009

2000

Adam Mickiewicz w 200 rocznicę urodzin. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Bożeny i Czesława Wosiów, Kraków (I-II.2000)

Ekslibris estoński, Kraków (I-II.2000)

Ekslibrisy Jana Pawła II Papieża Polaka. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Tarnów (I-II.2000)

Ekslibrisy ludzi znanych. Jan Ryszard Kłossowicz. Jerzy Różański. Jakub Stańda. Wystawa, Tłuszcz (I-III.2000)

Ekslibrisy papieża Polaka Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Tarnów (I-II.2000)

Motywy „Quo vadis” w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Wojcieszów (II.2000)

Ekslibrisy Wasilija Leonienki z Ukrainy. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (II-III.2000)

Ekslibrisy Jana Pawła II Papieża Polaka. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Częstochowa (III.2000)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Kobylin (III-IV.2000)

Ekslibrisy Vladimira Pechara z Czech. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (IV-V.2000)

Ekslibrisy Ovidiu Petca z Rumunii. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (V-VI.2000)

Sławni Polacy w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (V-VI.2000)

Ekslibrisy Jana Pawła II Papieża Polaka. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Świdwin (V-VI.2000)

Ekslibris japoński, Kraków (V-VII.2000)

Motywy marynistyczne w ekslibrisach. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Alfreda Gaudy, Kraków (VI-VIII.2000)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Ojcu Świętemu w 80. rocznicę urodzin. Wystawa z kolekcji Bożeny i Czesława Wosiów, Ostrów Wielkopolski (VI-VIII.2000)

IV Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego, Kraków (VI-IX.2000)

Kraków na ekslibrisach, Kraków (VIII-IX.2000)

Motyw szkła w ekslibrisie, Jelenia Góra (VIII-IX.2000)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Milicz (IX.2000)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Lwówek Śląski (X.2000)

 

W dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci Marii konopnickiej. Ekslibrisy Czesława Rodziewicza, Wrocław (X.2000)

Ekslibrisy Ryszarda Bandosza, Grudziądz (X.2000)

Pisarze na ekslibrisach. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Alfreda Gaudy na Targach Książki w Krakowie, Kraków (26-29.X.2000)

Jo Erich Kuhn ze Szwecji – ekslibrisy. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (X.2000 – I.2001)

Pisarze na ekslibrisach. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Alfreda Gaudy, Kraków (XII.2000 – I.2001)

Ekslibrisy i grafika Czesława Wosia, Kraków (XII.2000 – I.2001)

Ekslibris »z kobietą« , Łódź (2000)

Ekslibrisy dzieci łódzkich i nie tylko , Łódź (2000)

Podróże człowieka po ziemi, na wodzie, w powietrzu i w Kosmosie na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Łódź (2000)

Ekslibrisy aktorów polskich. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Cieszyn (2000)

VIII Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu Muzycznego „Chopin i Jego Muzyka”, Ostrów Wielkopolski (2000)

Ekslibrisy ludzi znanych, tłuszcz (2000)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Suwałki (2000)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (2000)

Sławni Polacy w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (V-VI.2000)

PTTK w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Gniezno (IX.2000)

Ludzie nauki – twórcy ekslibrisu. Krzysztof Kmieć – Bohdan Rutkowiak – Zbigniew Jóźwik, Warszawa (2000)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Warszawa (2000)

Motywy drzew w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Gołuchów (2000)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Chrzanów (2000)

Podróże w kosmosie, w powietrzu, na wodzie i po ziemi w ekslibrisach Krzysztofa kmiecia, Łódź (2000)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Warszawa (2000)

Ekslibrisy Czesława Wosia, Warszawa (2000)

Ekslibris włoski, Warszawa (2000)

Ekslibrisy medyczne Jana Ryszarda Kłossowicza z kolekcji Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (2000)

 

2001

Ekslibrisy ze zbioru Antoniego Brosza. Wystawa ekslibrisów przekazanych Galerii Ekslibrisu w Krakowie przez Kaspra Świerzowskiego, Kraków (I-II.2001)

Ekslibrisy Zbigniewa Dolatowskiego, Warszawa (I-II.2001)

Miasto Wieliczka i zabytkowa kopalnia soli w ekslibrisie IV, Wieliczka (I-II.2001)

Motywy „Quo vadis” w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Milicz (III-IV.2001)

Pisarze na ekslibrisach. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Alfreda Gaudy, Kraków (III-IV.2001)

Ekslibrisy i grafika Małgorzaty Seweryn, Warszawa (III-V.2001)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II Papieża Polaka. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Żabno (IV-V.2001)

Arno Kalberg z Estonii – ekslibrisy. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Władysława Gębczyka i Andrzeja Znamirowskiego, Kraków (IV-VI.2001)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Warszawa (V-VI.2001)

Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Grudziądz (VI.2001)

Zamki i zamczyska w ekslibrisach. Wystawa z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Warszawa (VI-IX.2001)

Ekslibrisy Witolda Jańczaka (1912-1985). Wystawa ekslibrisów podarowanych Galerii Ekslibrisu w Krakowie przez wdowę po artyście, Kraków (VI-IX.2001)

Współczesny ekslibris lubelski III, Kraków (IX-X.2001)

Literatura i portret w ekslibrisach Wasilija Leonienko z Ukrainy, Warszawa (IX-X.2001)

Per Christensen z Danii – ekslibrisy. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (X-XI.2001)

Ekslibrisy muzyczne Krzysztofa Kmiecia, Kraków (XI-XII.2001)

Ekslibrisy Rudolfa Mękickiego z kolekcji Lecha Kokocińskiego, Warszawa (XI-XII.2001)

Ekslibris włoski. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (XII.2001 – I.2002)

U progu trzeciego millenium – ekslibris sakralny I (ekslibrisy dla Jana Pawła II i motywy papieskie), Kraków (XII.2001 – II.2002)

Ekslibrisy Leszka Frey – Witkowskiego, Kraków (XII.2001 – I.2002)

Juliusz Szczęsny Batura. Ekslibrisy , Łódź (2001)

Ekslibrisy »kolejowe« z kolekcji Mirosława Z. Wojalskiego i Andrzeja Zaręby , Łódź (2001)

Wojciech Cieślak – ekslibrisy. Wystawa retrospektywna w pierwszą rocznicę śmierci autora , Łódź (2001)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Żnin (2001)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (2001)

Łowiectwo w piśmiennictwie i ekslibrisie polskim, Uzarzewo (2001)

Ekslibrisy numizmatyczne dla Tadeusza Ortyla, Gliwice (2001)

Kobiety, kwiaty i góry w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2001)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Wysowa (2001)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Grudziądz (2001)

Świat zwierząt w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Łeba (2001)

Świat zwierząt w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Smoldzino (2001)

Podróże, góry i przyroda. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Tarnów (2001)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Lublin (2001)

Ekslibrisy morskie z kolekcji Alfreda Gaudy, Puławy (2001)

Motywy muzyczne w ekslibrisach dla Tadeusza Ortyla, Warszawa (2001)

Motywy strażackie w ekslibrisie. Wystawa pokonkursowa, Stara Wieś (2001)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów drzeworytniczych i linorytniczych, Katowice (2001)

 

2002

U progu trzeciego millenium – ekslibris sakralny II (ekslibrisy dostojników kościelnych), Kraków (I-II.2002)

U progu trzeciego millenium – ekslibris sakralny III (kapliczki na ekslibrisach Wasilija Leonienki), Kraków (I-II.2002)

Ekslibrisy Leonida Kurisa, Warszawa (I-II.2002)

Ekslibris dziecięcy i młodzieżowy, Kraków (III-IV.2002)

U progu trzeciego millenium – ekslibris sakralny (ekslibrisy dla Jana Pawła II i motywy papieskie), Kraków (10.III.2002)

U progu trzeciego millenium – ekslibris sakralny (ekslibrisy dla Jana Pawła II i motywy papieskie), Kraków (17.III-04.IV.2002)

Grafika i ekslibrisy Romana Muchy i jego córki Małgorzaty, Warszawa (III-V.2002)

Marek Sak – ekslibrisy i mała forma grafiki, Kraków (IV-V.2002)

Ekslibrisy Bibliotekarek IV, Warszawa (V-VI.2002)

Wiesław Haładaj – ekslibrisy i grafika, Kraków (V-VII.2002)

V Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego, Kraków (VI-VIII.2002)

Ekslibrisy i grafika Jerzego Napieracza, Warszawa (VI-IX.2002)

Andrzej Marian Bartczak – małe formy graficzne, książka artystyczna, ekslibris, Kraków (VII-VIII.2002)

Polskie dwory, pałace i zamki w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Gołtczyzna (VII-X.2002)

Barbara Rosiak – ekslibrisy, miniatury i grafika artystyczna, Kraków (IX-X.2002)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów I Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej, Boguszów – Gorce (IX.2002)

Koń, jaki jest, każdy widzi. Wystawa ekslibrisów, Kraków (IX.2002)

Ekslibris: od projektu do realizacji. Ekslibrisy Bohdana Rutkowiaka, Warszawa (IX-XI.2002)

Juliusz Słowacki i jego dzieło na ekslibrisach, Kraków (24-27.X.2002)

Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki, Warszawa (XI-XII.2002)

Grafika okolicznościowa i PF. Wystawa z kolekcji Barbary i Czesława Wosiów, Kraków (XI.2002 – I.2003)

Juliusz Słowacki i jego dzieło na ekslibrisach, Kraków (XII.2002 – I.2003)

Łódzkie tramwaje na ekslibrisach Kazimierza Zbigniewa Łońskiego , Łódź (2002)

Najciekawsze ekslibrisy z kolekcji M.Z. Wojalskiego , Łódź (2002)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Inowrocław (2002)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Legnica (2002)

Ex libris numismaticis. Wystawa z kolekcji Władysława Gębczyka, Gliwice (2002)

SACRUM ekslibrisy i małe formy graficzne. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Akademii Świętokrzyskiej oraz kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce (2002)

Signum libri decorum. Wrocław i wrocławianie w dawnym ekslibrisie, Wrocław (2002)

Ekslibrisy Christophera Nowickiego z kolekcji Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (2002)

Ekslibrisy – liściaki – poezja Czesława Rodziewicza, Wrocław (2002)

Grafika i rysunek Jadwigi Krawczyk – Halickiej i Janusza Halickiego, Wrocław (2002)

Rośliny lecznicze w „Panu Tadeuszu”. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Poznań (2002)

Ekslibrisy historyków farmacji. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Poznań (2002)

Motyw konia w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2002)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Szanghaj, Chiny (2002)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Wysowa (2002)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Grudziądz (2002)

Ekslibrisy Farmaceutów. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kowno, Litwa (2002)

Ekslibrisy muzyczne. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kąśna Dolna (2002)

Ekslibrisy ludzi Radia Kraków. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2002)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2002)

Motyw konia w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Regetów (2002)

Ekslibrisy moich przyjaciół. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Gliwice (2002)

Kobiety i kwiaty w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2002)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Złotów (2002)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Rytro (2002)

Ekslibrisy Vytautasa Jakstasa, Grudziądz (2002)

Motywy strażackie w ekslibrisie. Wystawa pokonkursowa, Stara Wieś (2002)

 

2003

Juliusz Szczęsny Batura – ekslibrisy z lat 1996 – 2002, Kraków (I-II.2003)

Wojciech Cieślak (1948-2000) – ekslibrisy, Kraków (III-IV.2003)

Kobieta w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego, Sanok (III.2003)

Miasto Wieliczka i zabytkowa kopalnia soli V, Wieliczka (III-V.2003)

szybciej, wyżej, mocniej i piękniej. Wystawa ekslibrisów sportowych z kolekcji Konrada Grudy i Muzeum Sportu i Turystyki w warszawie, Warszawa (III-V.2003)

Ekumenizm w kolekcji ekslibrisów sakralnych Klemensa Raczaka, Kraków (IV-V.2003)

U progu trzeciego millenium – ekslibris sakralny (kapliczki na ekslibrisach Kazimierza Zbigniewa Łońskiego), Kraków (IV.2003)

Władysław Kościelniak – ekslibrisy, Kraków (V-VI.2003)

Ekslibrisy kolorowe Wasilija Leonienko, Warszawa (V-VI.2003)

Miedzioryty Wojciecha Łuczaka, Warszawa (VI-IX.2003)

Mirosław Zbigniew Wojalski – najciekawsze ekslibrisy z mojej kolekcji. Wystawa ekslibrisów z kolekcji M.Z. Wojalskiego, Kraków (VI-IX.2003)

Wisława Szymborska w ekslibrisie, Kraków (VII-X.2003)

Helena Sawicka – ekslibrisy i małe formy graficzne, Kraków (IX-X.2003)

Sztuka ekslibrisu na Kresach Wschodnich. Wystawa z kolekcji Arkadiusza Wagnera, Poznań (IX-X.2003)

Zbigniew Osenkowski. Wystawa w 60 rocznicę urodzin, Warszawa (IX-XI.2003)

Ignacy Łukasiewicz w ekslibrisie, Kraków (X-XII.2003)

Juliusz Słowacki i jego dzieło na ekslibrisach II, Kraków (X-XI.2003)

Ekslibrisy dla Wisławy Szymborskiej w 80 rocznicę urodzin. Wystawa ekslibrisów na Targach Książki w Krakowie, Kraków (23-26.X.2003)

Ekslibrisy Andrija Kensa, Warszawa (XI-XII.2003)

Alfred Aszkiełowicz – ekslibrisy i małe formy graficzne, (XI.2003 – I.2004)

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w 185-lecie. Wystawa ekslibrisów, Kraków (XII.2003 – I.2004)

 

Zygmunt Konieczny i „Piwnica”. Wystawa ekslibrisów, Kraków (XII.2003 – I.2004)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II, Sanok (2003)

Krzysztof Kmieć – Ekslibrisy, Sanok (2003)

Krzysztof Kmieć – Ekslibrisy farmaceutyczne, Sanok (2003)

Ekslibrisy Henryka Górskiego , Łódź (2003)

Gosia Seweryn: Ekslibrisy i grafika , Łódź (2003)

Ekslibrisy bibliotek publicznych , Łódź (2003)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury w 20-lecie pracy twórczej, Augustów (2003)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Bolesławiec (2003)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Warszawa (2003)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Chojnów (2003)

Grafika, malarstwo i ekslibrisy Małgorzaty Seweryn, Piekary Śląskie (2003)

Grafika, malarstwo i ekslibrisy Małgorzaty Seweryn, Łódź (2003)

Ekslibrisy z kolekcjonerskiej teki Andrzeja Włodarskiego, Wrocław (2003)

Krzysztof Kmieć. Ekslibrisy, Sanok (2003)

Flora i fauna w ekslibrisach. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Niepołomice (2003)

Motyw konia w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Zakopane (2003)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Niepołomice (2003)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2003)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów drzeworytniczych i linorytniczych, Katowice (2003)

 

2004

Ekslibrisy Zbigniewa Osenkowskiego z Sanoka, Kraków (I-III.2004)

Grafika i druczki świąteczno-noworoczne z kolekcji Mieczysława Bielenia, Warszawa (I-III.2004)

Ignacy Łukasiewicz w ekslibrisie, Gorlice (I-IV.2004)

Ekslibrisy dla Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, Gorlice (II-III.2004)

Krzysztof Kmieć – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (II-III.2004)

Współczesny ekslibris lubelski, Kraków (III-IV.2004)

Ekslibrisy muzyczne dla Tadeusza Ortyla, Warszawa (III-V.2004)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II i motywy papieskie w ekslibrisie, Kraków (IV-V.2004)

Andrzej Buchaniec i jego ekslibrisy. Wystawa w 60 rocznicę urodzin, Kraków (IV-V.2004)

210 rocznica insurekcji kościuszkowskiej. Pokonkursowa wystawa ekslibrisów I Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław (IV-XI.2004)

Cracoviana VII, Kraków (V-VI.2004)

Malarstwo i grafika Yewhena Beznisko, Warszawa (V-VI.2004)

Ekslibrisy Zygmunta Koniecznego oraz twórców „Piwnicy Pod Baranami”, Kraków (V-VI.2004)

Ekslibris hiszpański, Kraków (V-VII.2004)

Tadeusz Kościuszko w ekslibrisie, Sędziszów (VI.2004)

Hanna Ewa Stańska – ekslibrisy, Kraków (VI-VIII.2004)

Ekslibrisy i grafika Czesława Wosia, Warszawa (VI-IX.2004)

Ekslibrisy twórców czeskich i słowackich, Kraków (VI-X.2004)

950 lat Opactwa OO. Benedyktynów w Tyńcu w ekslibrisie, Kraków (VIII-X.2004)

Polski ekslibris komputerowy, Kraków (IX-X.2004)

Ekslibrisy Stanisława Mękickiego, Warszawa (IX-XI.2004)

Ekslibrisy Czesława Miłosza. Wystawa ekslibrisów na Targach Książki w Krakowie, Kraków (21-24.X.2004)

Tadeusz Kościuszko  – Insurekcja kościuszkowska – Panorama Racławicka na ekslibrisach, Kraków (X-XII.2004)

Kobieto puchu marny… Ekslibrisy z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Warszawa (XI-XII.2004)

Twórczość ekslibrisowa Mariana Majkuta, Warszawa (XII.2004 – I.2005)

Czesław Kazimierz Woś: grafika, ekslibris, Sanok (2004)

Koń w ekslibrisie z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego, Sanok (2004)

Wojciech Łuczak – miedzioryty, Sanok (2004)

Widoki Łodzi na ekslibrisach , Łódź (2004)

Ekslibrisy kopernikańskie z kolekcji Bogusława Szczerwowskiego , Łódź (2004)

Grafika i druczki świąteczno-noworoczne z kolekcji Mieczysława Bielenia, Warszawa (2004)

Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław (2004)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Lublin (2004)

Ekslibrisy farmaceutów. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2004)

Rośliny lecznicze. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2004)

Ignacy Łukasiewicz i jego dzieło w ekslibrisie Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2004)

Żywioł wody w ekslibrisach. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2004)

Góry, turystyka i sport w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Karpacz (2004)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Krotoszyn (2004)

Góry, turystyka i sport w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Karpacz (2004)

Rośliny lecznicze. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Gostyń (2004)

Kobiety – góry – muzyka. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Leszno (2004)

 

2005

Lecznice dusz na małych formach – ekslibrisy, znaczki pocztowe i widokówki z kolekcji Jerzego Dudy i Andrzeja Znamirowskiego, Kraków (I-II.2005)

Kobieta w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Mieczysława Bielenia, Warszawa (I-III.2005)

Ekslibris Czesława Miłosza, Chrzanów (I-II.2005)

Ekslibrisy Stanisława Bulkiewicza , Łódź (I-III 2005)

Ta książka jest moją własnością… Ekslibrisy od XVI wieku do współczesności. Wystawa, Cieszyn (II-III.2005)

Motywy z Don Kichota w ekslibrisie z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Kraków (II-III.2005)

Ekslibrisy historyczne z kolekcji Zygmunta Gontarza, Warszawa (III-V.2005)

Współczesny ekslibris lubelski. Wystawa z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, Kraków (IV-V.2005)

Czesław Woś – ekslibrisy, Kraków (V-VI.2005)

Motywy architektoniczne w ekslibrisach Wasilija Leonienko, Warszawa (V-VI.2005)

Romantyka morza. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Andrzeja Znamirowskiego, Kraków (VII-IX.2005)

Agnieszka Zawadzka – ekslibrisy, Kraków (IX-X.2005)

Ekslibrisy drukarskie i typograficzne ze zbiorów Muzeum Drukarstwa w Warszawie, Warszawa (IX-XI.2005)

Paweł Drozd – ekslibrisy, Kraków (X-XII.2005)

Don Kichot w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Andrzeja Znamirowskiego na Targach Książki w Krakowie, Kraków (27-30.X.2005)

Motywy lwowskie na ekslibrisach grafików polskich i ukraińskich, Kraków (XI-XII.2005)

Bronisław Józef Tomecki i jego twórczość, Warszawa (XI-XII.2005)

Alfred Gauda (1940-2005) – ekslibrisy, Kraków (XII.2005 – I.2006)

Atrybuty filmu na ekslibrisach, Kraków (XII.2005 – III.2006)

Motywy lwowskie na ekslibrisach grafików polskich i ukraińskich, Kraków (XI.2005)

Ekslibrisy z mojej kolekcji. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (XII.2005 – I.2006)

Ekslibrisy historyczne z kolekcji Zygmunta Gontarza, Sanok (2005)

Ekslibrisy dla Dobrego Wojaka Szwejka na ekslibrisach Kazimierza Zbigniewa Łońskiego , Łódź (2005)

Ekslibrisy Arego Sternfelda , Łódź (2005)

Diabeł na ekslibrisach , Łódź (2005)

Ekslibrisy szachowe z kolekcji Mirosława Z. Wojalskiego , Łódź (2005)

Ekslibrisy Czesława Miłosza, Chrzanów (2005)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Białystok (2005)

Wystawa pokonkursowa I Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław (2005)

Signum libri decorum. Śląsk i Ślązacy w dawnym ekslibrisie, Wrocław (2005)

Święci Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2005)

Góry w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Zakopane (2005)

Ekslibrisy wierszem pisane. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2005)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Stargard Szczeciński (2005)

Kobiety – góry – muzyka. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Poznań (2005)

Kobiety – Góry – Muzyka. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Gostyń  (2005)

Góry, podróże i sport. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2005)

Farmaceuci, lekarze, podróżnicy. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Warszawa (2005)

Ekslibrisy chirurgów. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Zabrze (2005)

Książka. Rośliny lecznicze. Cracoviana i znani krakowianie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2005)

Co dziesiąty ekslibris Krzysztofa Kmiecia. Wystawa, Warszawa (VI-IX.2005)

Ekslibrisy sportowe. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Boguszów Gorce (2005)

Ekslibrisy farmaceutyczne. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Lipsk, Niemcy (2005)

Góry w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2005)

Rośliny lecznicze. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Gostyń (2005)

Rośliny lecznicze. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2005)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2005)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów drzeworytniczych i linorytniczych, Katowice (2005)

 

2006

Ekslibrisy historyczne XVI – XIX wieku z kolekcji Zygmunta Gontarza, Kraków (I-II.2006)

Ekslibrisy czeskie z kolekcji Mieczysława Bielenia, Warszawa (I-III.2006)

Śladami Jana Pawła II. Wystawa ekslibrisów, Kraków (II-III.2006)

Kobieta i polscy twórcy ekslibrisów, Kraków (III-IV.2006)

Janusz Popławski i jego twórczość ekslibrisowa, Warszawa (III-V.2006)

Ekslibrisy i grafika komputerowa Joanny Dudek z Kalisza, Kraków (V-VI.2006)

Ekslibrisy i grafika Małgorzaty Seweryn, Warszawa (V-VI.2006)

Pierwszy polski ekslibris komputerowy, Kraków (19-20.VI.2006)

„Koronkowe damy” Elżbiety Radzikowskiej. Wystawa, Warszawa (VI.2006)

Gość 15-lecia. Wystawa jubileuszowa Galerii Ekslibrisu w Krakowie, Kraków (VII-IX.2006)

Ryszard Bandosz – ekslibrisy z 15-lecia, Kraków (IX-X.2006)

Hanna Głowacka i jej twórczość, Warszawa (IX-XI.2006)

260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. Pokonkursowa wystawa ekslibrisów II Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław (IX-XII.2006)

Jerzy Różański – ekslibrisy, Kraków (X-XI.2006)

Anioły na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia i jego przyjaciół, Kraków (XI-XII.2006)

Litografie Witolda Warzywody, Warszawa (XI-XII.2006)

Stanisław Para z Zielonej Góry – ekslibrisy, Kraków (XI.2006 – I.2007)

Bohdan Rutkowiak – nie tylko zielnik, Sanok (2006)

Grafika i ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika, Sanok (2006)

Małgorzata Seweryn: malarstwo, grafika, ekslibris, Sanok (2006)

Wędrówki w Kosmosie na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia , Łódź (2006)

Ekslibrisy. Trzy uniwersytety. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Lublin (2006)

Ekslibrisy fińskie , Łódź (2007)

Wystawa ekslibrisów dla Mirosława Zbigniewa Wojalskiego , Łódź (2006)

Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris Centrum Paderewskiego in memoriam Anny Knapik, Tarnów – Kąśna Dolna (2006)

Wystawa pokonkursowa II Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław  (2006)

Ekslibrisy Hanny T. Głowackiej, Warszawa (2006)

Grafika, malarstwo i ekslibrisy Małgorzaty Seweryn, Sanok (2006)

Ekslibrisy w kręgu ikonografii i poetyki książki. Wystawa z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce (2006)

Jerzy Waygart. Ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce (2006)

 

2007

Zbigniew Jóźwik – ekslibrisy z lat 1996 – 2006, Kraków (I-II.2007)

Jubileuszowa wystawa ekslibrisów Ryszarda Bandosza w rocznicę jego 60-lecia urodzin, Warszawa (I-III.2007)

Juliusz Szczęsny Batura – ekslibrisy z lat 2002 – 2006, Kraków (II-III.2007)

Prezentacja ekslibrisów i technik graficznych w Gimnazjum Nr 24 w Krakowie, Kraków (21-22.III.2007)

Jan Dubaj – ekslibrisy, Kraków (III-IV.2007)

Ekslibrisy i grafika Jerzego Waygarta, Warszawa (III-V.2007)

Ekslibrisy i małe formy grafiki Małgorzaty Seweryn, Kraków (IV-VI.2007)

Cracovia urbs celeberrima. Wystawa ekslibrisów o motywie krakowskim, Warszawa (V-VI.2007)

Ekslibrisy i grafika Zbigniewa Jóźwika, Warszawa (V-VI.2007)

Motywy roślinne na ekslibrisach, Kraków (V-IX.2007)

Maria Fryderyka Czarnecka (1930-2005) – ekslibris i grafiki, Kraków (VI-VII.2007)

Wielcy Polscy na ekslibrisach, Kraków (VI-VII.2007)

Wystawa stworzonych od 2001 r. ekslibrisów Juliusza Szczęsnego Batury , Łódź (V-X.2007)

Motywy lotnicze na ekslibrisach, Kraków (VI-VII.2007)

Ekslibrisy Wasilija Leonienko, Warszawa (VI-IX.2007)

Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki z Czech, Kraków (VII-VIII.2007)

Ekslibrisy Stefana Bukowskiego, Kraków (IX-X.2007)

Motywy podgórskie i Podgórzanie na ekslibrisach, Kraków (IX-X.2007)

Parowozownia Kazimierza Zbigniewa Łońskiego z Zamościa. Wystawa ekslibrisów z okazji IV Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy, Kraków (20-22.IX.2007)

Małe formy graficzne Agnieszki Zawadzkiej, Warszawa (IX-X.2007)

Anioły na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Kraków (6-20.X.2007)

Ekslibrisy twórców warszawskich, Warszawa (X.2007)

Ikonografia kościuszkowska – ekslibrisy na banknotach. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Krzysztofa Lachowicza z Wrocławia, Kraków (X-XI.2007)

190 rocznica śmierciTadeusza Kościuszki. Pokonkursowa wystawa ekslibrisów III Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław (X.2007-V.2008)

Ekslibrisy Jana Pawła II z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (X-XII.2007)

Motywy i tematy w dorobku ekslibrisowym Kazimierza Zbigniewa Łońskiego, Kraków (X-XI.2007)

Motywy muzyczne na ekslibrisach, Kraków (XI-XII.2007)

Renata Rychlicka i jej twórczość, Warszawa (XI-XII.2007)

Polski ekslibris komputerowy II, Kraków (XII.2007 – I.2008)

Ryszard Stryjec i jego twórczość. Wystawa z kolekcji Roberta Mazura, Warszawa (XII.2007 – I.2008)

Ryszard Bandosz. Ekslibrisy. Dorobek ostatnich 15 lat. Wystawa w 60-lecie urodzin twórcy , Łódź (X.2007 – II.2008)

Jerzy Różański i jego ekslibrisy. Wystawa indywidualna, Środa Śląska (2007)

Ekslibris I LO we Wrocławiu. Jubileusz 100-lecia budynku, Wrocław (2007)

Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris poświęcony Wincentemu Polowi, Gdańsk Sobieszewo (2007)

Wystawa pokonkursowa konkursu na Małą Formę Graficzną, Galeria Amcor Flexibles Reflex, Nowy Józefów (2007)

Wystawa pokonkursowa III Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław  (2007)

Kraków i krakowianie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2007)

Ekslibris religijny. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2007)

Ekslibris religijny. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Lubin (2007)

Rośliny lecznicze w ekslibrisie Krzysztofa Kmiecia, Ciechanowiec (2007)

Przyrodnicze fascynacje. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Duszniki Zdrój (2007)

 

2008

Kraków i krakowianie w twórczości ekslibrisowej Krzysztofa Kmiecia, Kraków (I-II.2008)

Małe formy graficzne Andrzeja Buchańca i jego córki Małgorzaty, Warszawa (I-III.2008)

Zbigniew Osenkowski. Ekslibrisy , Łódź (II-IV.2008)

Marian Majkut z Oświęcimia – ekslibrisy, Kraków (III-IV.2008)

Tadeusz Kościuszko – prezentacja 35 ekslibrisów w Szkole Podstawowej, Wawrzeńczyce (III.2008)

Ekslibrisy i grafiki artystów z Litwy z kolekcji Janusza Mikołaja Szymańskiego w 10. rocznicę jego śmierci, Warszawa (III-V.2008)

Ryszard Łomański – ekslibrisy, Kraków (IV-V.2008)

Opactwo OO. Benedyktynów w Tyńcu w ekslibrisie, Kraków (15.04.2008)

Ekslibrisy esperanckie autorstwa Józefa Golca z Sopotu , Łódź (IV-V.2008)

Motywy krakowskie i krakowianie na ekslibrisach, Kraków (IV-V.2008)

Ekslibrisy dla krakowskich poetów, Kraków (13.05.2008)

Renata Rychlicka – Benyamin. Ekslibrisy i grafika, Kraków (V-VI.2008)

Ludzie, którzy leczą – twórcy ekslibrisów, Warszawa (V-VI.2008)

Wielokulturowa Łódź. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego , Łódź (V-X.2008)

Jerzy Jankowic z Łowc – ekslibrisy, Kraków (VI-IX.2008)

Ekslibrisy i medale Witolda Korskiego z kolekcji Lecha Kokocińskiego, Warszawa (VI-IX.2008)

Ekslibrisy dla Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Wystawa plenerowa, Kraków – Rynek Podgórski, 6.VII.2008

Wystawa Ekslibrisy Henryka Płóciennika , Łódź (IX.2008 – V.2009)

„Wolność – Równość – Niepodległość”. Pokonkursowa wystawa ekslibrisów IV Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław (IX.2008 – VIII.2009)

Polskie miasta i zabytki na liście światowego dziedzictwa UNESCO na ekslibriach, Kraków, Urząd Miasta (5-7.IX.2008)

Polskie miasta i zabytki na liście światowego dziedzictwa UNESCO na ekslibrisach, Kraków, Galeria Ekslibrisu (8-30.IX.2008)

Juliusz Słowacki w ekslibrisach, Tarnów – Mościce (X-XI.2008)

Zaklęte w papierze – wystawa prac Agnieszki Andruszkiewicz, Warszawa (IX-XI.2008)

Polskie miasta i zabytki na liście światowego dziedzictwa UNESCO na ekslibrisach, Krzeszowice (X.2008)

Andrzej Kot z Lublina – ekslibrisy, Kraków (X-XI.2008)

Polskie miasta i zabytki na liście światowego dziedzictwa UNESCO na ekslibrisach, Kraków, Urząd Miasta Krakowa (XI.2008)

Małe formy graficzne Zbigniewa Osenkowskiego, Warszawa (XI-XII.2008)

Marian Trojan – artysta węgierski polskigo pochodzenia. Ekslibrisy i grafika, Kraków (XI.2008 – I.2009)

Polskie miasta i zabytki na liście światowego dziedzictwa UNESCO na ekslibrisach, Wieliczka (XII.2008 – II.2009)

Signum libri decorum. Wrocław i wrocławianie we współczesnym i dawnym exlibrisie, Wrocław (2008)

Signum libri decorum. Kolekcja ekslibrisów Jana Sakwerdy w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Katowice (2008)

Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław (2008)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Suwałki (2008)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Sopot (2008)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Sławno (2008)

Wystawa pokonkursowa 2 konkursu na Małą Formę Graficzną, Galeria Amcor Flexibles Reflex, Nowy Józefów (2008)

Wystawa pokonkursowa IV Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław  (2008)

Grafika, malarstwo i ekslibrisy Małgorzaty Seweryn, Ustroń (2008)

Ekslibris przyrodniczy. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Siedlce (2008)

Na pograniczu sztuki i farmakognozji. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Dworek Białoprądnicki (2008)

Krzysztof Kmieć. Ekslibrisy, Kraków (2008)

Krzysztof Kmieć. Ekslibrisy, Lubin (2008)

Krzysztof Kmieć. Ekslibrisy, Toruń (2008)

Krzysztof Kmieć. Ekslibrisy, Jelenia Góra (2008)

Rośliny lecznicze w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Lublin (2008)

2009

Ekslibrisy dla Andrzeja Znamirowskiego, Kraków (I-II.2009)

Małe formy graficzne Zbigniewa Janeczka, Warszawa (I-III.2009)

Krzysztof Świtała z Częstochowy – ekslibrisy, Kraków (II-III.2009)

Twórczość artystyczna Edyty Purzyckiej, Warszawa (III-V.2009)

W ogrodzie i na łące. Ekslibrisy przyrodnicze Krzysztofa Kmiecia , Łódź (III – VI.2009)

Henryk Grajek (1940-2003) – ekslibrisy i grafika, Kraków (III-V.2009)

Polskie miasta i zabytki na liście światowego dziedzictwa UNESCO na ekslibrisach, Zamość (IV-V.2009)

Ekslibris Wojciecha Jakubowskiego, Warszawa (V-VI.2009)

Współczesny ekslibris lubelski. Wystawa ze zbiorów Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, Kraków (VI-VII.2009)

Motywy Mistrza Twardowskiego na ekslibrisach, Kraków (VI-VII.2009)

Kobieta – moja muza. Ekslibrisy Wasilija Leonienko, Warszawa (VI-IX.2009)

Ekslibrisy judaistyczne Józefa Golca , Łódź (VI-X.2009)

Ekslibrisy Leszka Frey – Witkowskiego, Kraków (VII-VIII.2009)

965 lat Opactwa OO. Benedyktynów w Tyńcu w ekslibrisie, Tyniec (VII-VIII.2009)

Polski ekslibris komputerowy, Kraków (IX-X.2009)

Twórczość ekslibrisowa okupacyjnej Polski 1939-1945. Wystawa z kolekcji Zygmunta Gontarza i Mieczysława Bielenia, Warszawa (IX-XI.2009)

XVII Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu Muzycznego, Ostrów Wielkopolski, Kino „Komeda” (17-30.IX.2009)

215 rocznica Powstania Kościuszkowskiego. Pokonkursowa wystawa ekslibrisów V Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław (IX.2009 – IV.2010)

XVII Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu Muzycznego, Ostrów Wielkopolski, Muzeum Miasta (5-30.X.2009)

Jerzy Napieracz – ekslibrisy i grafika, Kraków (X-XI.2009)

Zbigniew Jóźwik. Ekslibrisy, Łódź (X.2009 – IV.2010)

Grafika i ekslibris Jerzego Różańskiego (XI-XII.2009)

Józef Golec – ekslibrisy, Kraków (XI.2009 – I.2010)

Jerzy Napieracz i jego twórczość, Warszawa (XII.2009 – I.2010)

Wystawa pokonkursowa 3 konkursu na Małą Formę Graficzną, Galeria Amcor Flexibles Reflex, Nowy Józefów (2009)

Wystawa pokonkursowa V Międzynarodowego Konkursu Ekslibrisów Kościuszkowskich, Wrocław  (2009)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Sławno (2009)

W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. ekslibrisy ze zbioru Józefa Bondarczyka, Sępólno Krajeńskie (XI.2009)

Jerzy Napieracz – grafika świąteczna. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (III.2009)

Sport i turystyka. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Warszawa (2009)

Ekslibris muzyczny. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2009)

Żywioł wody w ekslibrisach. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2009)

W ogrodzie i na łące. Wystawa ekslibrisów przyrodniczych Krzysztofa Kmiecia, Łódź (2009)

Artyści sceny. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Baden (2009)

Medycyna. Ziołolecznictwo. Sacrum w ekslibrisach. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (2009)

Ekslibris przyrodniczy. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Chełm (2009)

W ogrodzie i na łące. Wystawa ekslibrisów przyrodniczych Krzysztofa Kmiecia, Łódź (2009)