Wystawy ekslibrisów 1990 – 1999

1990

Ekslibrisy patriotyczne, Chełm (I.1990)

Zbigniew Jóźwik – grafika, rysunek, ekslibris, Lublin (I.1990)

Malarstwo i grafika Jerzego Napieracza, Kraków (II.1990)

Ekslibrisy Klemensa Raczaka, Grudziądz (II-III.1990)

Ekslibrisy Otakara marika z Louny, Grudziądz (III-VI.1990)

Ekslibrisy medyczne z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego, Łódź (IV.1990)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Wrocław (IV-V.1990)

Ekslibrisy z orłem z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego, Łódź (V.1990)

Złota era ekslibrisu amerykańskiego (1890-1940). Wystawa z kolekcji Henryka Wójcika z Kanady, Lublin (V.1990)

Motywy gór w ekslibrisie, Szczawnica (V-VI.1990)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Żywiec (V-VI.1990)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1990)

Ekslibrisy Rodziny Dąbków z Żar, Grudziądz (VI-IX.1990)

Ekslibrisy Vasilija Leonienki z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Starachowice (VI.1990)

Ekslibris litewski ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, Malbork (VI.1990)

Międzynarodowa wystawa ekslibrisów, Starachowice (VI.1990)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Bartoszyce (VI-VII.1990)

Janusz Halicki – małe formy graficzne. Wystawa z kolekcji Barbary i Czesława Erberów, Kielce (VII.1990)

Ekslibrisy dziesięciu grafików europejskich z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Lubin (IX.1990)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Katowice (X.1990 – I.1991)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Żywiec (X-XI.1990)

Teofil Jóźwiak – grafika, Łódź (X.1990)

Ekslibrisy o tematyce napoleońskiej z kolekcji Andrzeja Włodarskiego, Wrocław (X.1990)

Ekslibrisy Andrzeja Kota , Łódź (XI-XII.1990)

Ekslibrisy Georgija Sokowa z Kazachstanu, Grudziądz (IX-XII.1990)

Orły na ekslibrisach 11 listopada 1990 z okazji Święta Niepodległości, Łódź (XI.1990)

Podbój kosmosu na ekslibrisach w 33 rocznicę startu pierwszego sputnika 4 października 1957–1990, Łódź (XI.1990)

Ekslibrisy współczesne grafików czeskich i słowackich z kolekcji Tadeusza Kukiza, Wrocław (XI.1990)

Motywy narodowe w ekslibrisie z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Legnica (XI.1990)

Polski ekslibris medyczny II, Wrocław (1990)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1990)

Motywy religijne w ekslibrisie polskim z kolekcji Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (1990)

 

1991

Grafika Teofila Jóźwiaka. Wystawa pośmiertna, Łęczyca (I.1991)

Ekslibrisy Andrzeja Kota z kolekcji Mirosława Z. Wojalskiego, Łódź (I.1991)

Ekslibrisy Leszka Frey – Witkowskiego, Grudziądz (I-II.1991)

Kazimierz Nekanda Trepka (1918-1988) – grafika i ekslibris, Lublin (II.1991)

Ekslibrisy polskie, japońskie i węgierskie z kolekcji Norberta Lippóczego, Tarnów (III.1991)

Architektura miast kopernikowskich w ekslibrisie, Grudziądz (III.1991)

Ekslibrisy Janusza Bersten Tłomakowskiego z kolekcji Tadeusza Kurpaskiego, Wrocław (III.1991)

Kobieta na ekslibrisach – wystawa z kolekcji: Stanisława Bulkiewicza, Wojciecha Cieślaka, Henryka Górskiego i Mirosława Z. Wojalskiego , Łódź (III. 1991)

Kobieta w ekslibrisach twórców radzieckich, Grudziądz (III-IV.1991)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Grudziądz (IV-V.1991)

Ekslibris Wacława Pomorskiego, Kraków (V.1991)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Łódź (V.1991)

Totus Tuus – Cały Twój. Pokonkurowa wystawa ekslibrisów z motywem papieskim, Radom (V.1991)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1991)

Dary ziemi w ekslibrisie. Wystawa ze zbioru Bohdana Rutkowiaka, Ciechanowiec (VI.1991)

Ekslibrisy Rodziny Opanaszczuków ze Lwowa, Grudziądz (VI-VII.1991)

Polski ekslibris medyczny z kolekcji Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (VII.1991)

Ekslibrisy Warmii i okolic XVI-XVIII w., Frombork (VII.1991)

Wystawa ekslibrisów Grupy GRAFEX, Bydgoszcz (VII.1991)

Ekslibrisy Konstantina Kozłowskiego z Kijowa, Grudziądz (VII-IX.1991)

Międzynarodowa wystawa ekslibrisu sakralnego z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Starachowice (VIII.1991)

Zbigniew Dolatowski – grafika, Łódź (IX.1991)

Wystawa ekslibrisu japońskiego, Łódź (IX.1991)

Ekslibrisy i grafika okolicznościowa Martina Baeyensa z Belgii z kolekcji Wojciecha Polcyna, Wrocław (X.1991)

Ekslibrisy Ryszarda Badosza z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Kraków (X.1991)

Ekslibrisy numizmatyczne z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (X-XI.1991)

Ekslibrisy dla Henryka Stopikowskiego, Grudziądz (XII.1991)

Ekslibrisy Jerzego Waygarta, Wrocław (XI.1991)

Ekslibrisy numizmatyczne z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (XI.1991)

Grafika Pour Feliciter. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Kraków (XII.1991 – I.1992)

Ekslibrisy Wasyla Leonienko, Grudziądz (XII.1991 – II.1992)

Ekslibrisy dzieci i dla dzieci z kolekcji M. Z. Wojalskiego , Łódź (1991)

Ekslibrisy Jana Ryszarda Kłossowicza, Wrocław (1991)

Ekslibrisy numizmatyczne z kolekcji Stanisława Bulkiewicza , Łódź (1991)

Ekslibrisy Ryszarda Bandosza, Wrocław (1991)

Grafika Pour Feliciter, Kraków (1991)

Łódzkie ekslibrisy z kolekcji Stanisława Bulkiewicza, Wojciecha Cieślaka, Henryka Górskiego, Kazimierza Sipowicza i Mirosława Z. Wojalskiego , Łódź (1991)

Motywy patriotyczne i inne na ekslibrisach Ryszarda Bandosza , Łódź (1991)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1991)

Wystawa autorska Wojciecha Cieślaka , Łódź (1991)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (1991)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Łódź (1991)

 

1992

Vladimir Pechar – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Kraków (I-II.1992)

Ekslibrisy Henryka Zwolakiewicza, Grudziądz (II-III.1992)

Czesław Kelma – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Warszawa (II-IV.1992)

Juliusz Szczęsny Batura – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Kraków (II-III.1992)

Motywy sakralne w ekslibrisie światowym. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Siedlce (II-III.1992)

Mikołaj Kopernik w ekslibrisie, Grudziądz (III-IV.1992)

Motywy teatralne w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Kraków (III-IV.1992)

Vytautas O. Virkau – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Kraków (IV-V.1992)

Drzeworyty Konstantina Kozłowskiego ojca z Kijowa, Grudziądz (IV-V.1992)

Nikolaj Bondarenko – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (IV-V.1992)

Ekslibrisy dla papieża. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Sieradz (V.1992)

Ekslibrisy Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Sieradz (V-VI.1992)

Vladimir Pechar – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (V-VI.1992)

Znaki książkowe Józefa Tadeusza Czosnyki. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Kraków (V-VI.1992)

Ekslibrisy twórców z Kustanaju, Grudziądz (V-VII.1992)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1992)

Cracoviana w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki i Andrzeja Buchańca, Kraków (VI-VII.1992)

Juliusz Szczęsny Batura – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Warszawa (VI-VII.1992)

Mistrzowie ekslibrisu amerykańskiego 1890-1940 z kolekcji Henryka Wójcika, Malbork (VI-VIII.1992)

Ekslibrisy Tadeusza Wacława Budynkiewicza, Grudziądz (VII-IX.1992)

Ekslibrisy grafików japońskich. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Warszawa (VII-X.1992)

Ekslibrisy grafików japońskich. Wystawa z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (VIII-IX.1992)

Ekslibrisy Stefana Bukowskiego, Kraków (IX-X.1992)

Ekslibrisy Małgorzaty Kiki Buchaniec, Kraków (IX-X.1992)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Skała (IX-XI.1992)

Międzynarodowa wystawa ekslibrisów z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki, Kraków (X-XI.1992)

Tadeusz Wacław Budynkiewicz – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Warszawa (X-XI.1992)

Ekslibrisy Ryszarda Bandosza, Grudziądz (X-XI.1992)

Ekslibrisy PTTK, Grudziądz (XI-XII.1992)

Karoly Andrusko – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Warszawa (XI-XII.1992)

Ekslibrisy Karoly Andrusko dla Polaków. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Kraków (XI-XII.1992)

Anatolij Siwak – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Warszawa (XII.1992 – I.1993)

Diabeł polski w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Wiktoryna Grąbczewskiego, Kraków (XII.1992 – I.1993)

Polski ekslibris heraldyczny ze zbiorów Marka Czarnoty, Rzeszów (XII.1992 – I.1993)

Życzenia świąteczne i noworoczne „P.F.” Andrzeja Buchańca, Grudziądz (XII.1992 – I.1993)

Grafika okolicznościowa P.F., Grudziądz (XII.1992 – I.1993)

Jan Tadeusz Czech i jego ekslibrisy numizmatyczne. Wystawa z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (1992)

Współczesny ekslibris europejski z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Wałbrzych (1992)

Ex libris numismaticis. Wystawa z kolekcji Władysława Gębczyka, Jastrzębie Zdrój (1992)

Wystawa autorska Bogusława Szczepańczyka , Łódź (1992)

Motywy kwiatowe na ekslibrisach , Łódź (1992)

Ekslibris familijny , Łódź (1992)

Motywy łódzkie na ekslibrisach , Łódź (1992)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Inowrocław (1992)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Bydgoszcz (1992)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1992)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (1992)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Lublin (1992)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Limanowa (1992)

 

1993

Motywy patriotyczne w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Wodzisław (I-II.1993)

Andrzej Jacek Buchaniec – ekslibrisy i PF-ki, Kraków (I-III.1993)

Mariaelisa Leboroni – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (I-III.1993)

Teki ekslibrisowe Leszka Frey – Witkowskiego, Grudziądz (II.1993)

Kamienioryty Dr Naoto Hida z Japonii, Grudziądz (II-IV.1993)

Ekslibrisy typograficzne Tadeusza Wacława Budynkiewicza, Kraków (III-IV.1993)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Chrzanów (III-IV.1993)

Ekslibrisy linorytnicze Zbigniewa Kubeczki. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (III-V.1993)

Kosmos, kosmonautyka i lotnictwo na ekslibrisach. Wystawa z kolekcji Mirosława Z. Wojalskiego, Kraków (IV-VI.1993)

Ekslibrisy Anatolija Siwaka z Ukrainy, Grudziądz (IV-VI.1993)

Ekslibrisy bibliotek parafialnych p.w. Najświętszej Marii Panny diecezji bielsko – żywieckiej, Bielsko – Biała (V.1993)

Ekslibrisy Ryszarda Bandosza, Warszawa (V-VII.1993)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Łowicz (VI.1993)

Cracoviana II, Kraków (VI-VII.1993)

Polska geologia i górnictwo w ekslibrisie i nie tylko. Wystawa z kolekcji Stanisława Czarnieckiego, Kraków (VI-VII.1993)

Mikołaj Kopernik i architektura miast kopernikowskich. Wystawa z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Kraków (VII.1993)

Ekslibrisy Józefa Wanaga. Wystawa z kolekcji Jana Korolewa z Tych, Kraków (VII.1993)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Nagłowice (VII-VIII.1993)

Ekslibrisy Rusłana Agirby z Kijowa, Grudziądz (VII-X.1993)

Judaica w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (VIII-IX.1993)

Pokonkursowa wysawa ekslibrisów chopinowskich XII Ogólnopolskiego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”, Antonin – Ostrów Wielkopolski (IX.1993)

Wystawa ekslibrisów o tematyce sakralnej ofiarowanych przez Klemensa Raczaka Muzeum Archidiecezjalnemu w Poznaniu, Poznań (IX-XI.1993)

Ekslibrisy Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Bielsko-Biała (X.1993)

Mikołaj Kopernik i architektura miast kopernikowskich II. Wystawa z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Kraków (X-XII.1993)

Ekslibrisy Jeleny i Wasilija Lipieckich z Symferopola, Grudziądz (X-XII.1993)

Ekslibrisy Teresy Costa Garamunt z Barcelony. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (X.1993 – I.1994)

Sławni Polacy w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Jędrzejów (XI.1993)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Zawiercie (XI-XII.1993)

Ekslibrisy Jana Pawła II i ekslibrisy sakralne. Wystawa z kolekcji Wiesława Zawadzkiego z Bielska Białej, Kraków (XI.1993 – I.1994)

Ekslibrisy Arkadego i Genadego Pugaczewkich z Ukrainy, Grudziądz (XII.1993 – II.1994)

Ekslibrisy Czesława Borowczyka, Wrocław (1993)

Ekslibrisy Zygmunta Waśniewskiego, Wrocław (1993)

P.F. (Pour felicite). Wystawa, Wrocław (1993)

Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, Wrocław (1993)

Ekslibrisy kolejowe z kolekcji Wojciecha Cieślaka , Łódź (1993)

Ekslibrisy dla Ew z okazji Dnia Kobiet , Łódź (1993)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha ze Starego Sącza , Łódź (1993)

Ekslibrisy Zbigniewa Dolatowskiego , Łódź (1993)

Architektura zabytkowa , Łódź (1993)

Architektura w ekslibrisie, Grudziądz (1993)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Żnin (1993)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Warszawa (V-IX.1993)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Łódź (V-IX.1993)

Diabeł w ekslibrisie z kolekcji Wiktoryna Grąbczewskiego, Wrocław (V-VI.1993)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1993)

Polskie ekslibrisy numizmatyczne. Wystawa z kolekcji Władysława Gębczyka, Gliwice (1993)

Ekslibrisy Zdzisława Maja. Wystawa ze zbiorów Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce (1993)

Ekslibrisy o tematyce morskiej z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Skała (1993)

 

1994

Ekslibrisy Viktora Chrenki, Warszawa (I-III.1994)

Ekslibris dziecięcy. Ekspozycja daru Kaspra Świerzowskiego dla Galerii ekslibrisu w Krakowie, Kraków (II-III.1994)

Ekslibrisy Bogusława Szczepańczyka, Grudziądz (II-IV.1994)

200 lat insurekcji kościuszkowskiej, Kraków (III-IV.1994)

Ekslibrisy twórców ukraińskich, Grudziądz (IV-VI.1994)

Zabytkowa architektura drewniana. Wystawa z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Kraków (V.1994)

Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Warszawa (V-VII.1994)

Miasto Wieliczka i zabytkowa kopalnia soli w ekslibrisie, Wieliczka (V-VIII.1994)

Cracoviana III, Kraków (VI-VII.1994)

Ekslibrisy Stanisława Pary, Grudziądz (VI-IX.1994)

I Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego, Kraków (VII-VIII.1994)

Motywy sakralne w ekslibrisie polskim z kolekcji Władysława Gębczyka, Gliwice (VII-VIII.1994)

Ekslibrisy dla Polaków Wasilija Leonienko, Warszawa (VII-IX.1994)

Motywy patriotyczne w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Ryszarda Bandosza, Kraków (IX.1994)

Motywy chrześcijańskie w ekslibrisach czeskich i polskich. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki,Bystrzyca Kłodzka (IX-X.1994)

Międzynarodowa wystawa ekslibrisów chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie, Warszawa (IX-X.1994)

Ekslibrisy Vytautasa Jakstasa (1935-1994). Wystawa z kolekcji Jana Korolewa z Tych, Kraków (XI-XII.1994)

Ekslibrisy Klemensa Raczaka, Kraków (XI-XII.1994)

Grafika Pour Feliciter, Warszawa (XII.1994 – I.1995)

Ekslibrisy we Lwowie 1901-1945 z kolekcji Tadeusza Kurpaskiego, Wrocław (1994)

Ekslibrisy Tadeusza Szumarskiego, Wrocław (1994)

Ekslibrisy we Lwowie 1901-1945 z kolekcji Tadeusza Kurpaskiego, Oleśnica (1994)

Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, Wrocław (1994)

Ekslibrisy Leszka Frey Witkowskiego , Łódź (1994)

Ekslibrisy japońskie z kolekcji Masakatsu Yoshida , Łódź (1994)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury , Łódź (1994)

Ekslibrisy bibliotek publicznych , Łódź (1994)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1994)

Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (1994)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Warszawa (1994)

Sztuka Królewska. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy (1994)

Ekslibrisy o tematyce morskiej z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Ruda Śląska (1994)

Ekslibrisy o tematyce morskiej z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Chojnów (1994)

 

1995

Ekslibrisy i medale muzeów polskich. Wystawa z kolekcji Wiesława Zawadzkiego, Kraków (I-II.1995)

88 ekslibrisów Vytautasa Jakstasa z kolekcji Jana Korolewa, Warszawa (I-III.1995)

Ekslibrisy we Lwowie 1901-1945 z kolekcji Tadeusza Kurpaskiego, Kraków (II-III.1995)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Koniecpol (III-IV.1995)

Ekslibrisy Bibliotekarek I, Warszawa (III-V.1995)

Ekslibris drzeworytniczy Kazimierza Wiszniewskiego. Wystawa z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (IV-V.1995)

Leszek Frey – Witkowski. Ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Władysława Gębczyka, Kraków (V-VI.1995)

Ekslibrisy Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Siemianowice Śląskie (V-VI.1995)

Współczesny ekslibris niemiecki, Kraków (V-VI.1995)

Współczesny ekslibris lubelski, Kraków (V-VIII.1995)

Sztuka ludowa w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Kraków (IX-X.1995)

Motywy powstania warszawskiego w ekslibrisie, Warszawa (IX-XI.1995)

950 lat Opactwa OO. Benedyktynów w Tyńcu. Wystawa ekslibrisów konkursowych, Tyniec (X-XI.1995)

Ekslibris Romana Muchy, Kraków (X-XI.1995)

Współczesny ekslibris litewski, Kraków (XI.1995 – III.1996)

Ekslibrisy dla Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (XI.1995 – I.1996)

Tadeusz Wacław Budynkiewicz – ekslibrisy z lat 1993-1995, Kraków (XII.1995 – I.1996)

Tadeusz Wacław Budynkiewicz – ekslibrisy z lat 1993-1995, Lublin (XII.1995 – I.1996)

Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, Wrocław (1995)

Ekslibrisy przyrodnicze, Łódź (1995)

Ekslibrisy medyczne, Łódź (1995)

Ekslibris krajoznawczy, Łódź (1995)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Białystok (1995)

Polski ekslibris medyczny III, Wrocław (1995)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1995)

Motywy numizmatyczne w ekslibrisie światowym, Gliwice (1995)

Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Jelenia Góra (1995)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Gliwice (1995)

Architektura w ekslibrisie, Grudziądz (1995)

Ludzie pióra. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy (1995)

 

1996

Ekslibrisy Zbigniewa Strzałkowskiego z Lublina, Kraków (I-II.1996)

Ekslibrisy Andrejsa Marisa Eizansa, Warszawa (I-III.1996)

Andrzej Kot – ekslibrisy, Kraków (II-IV.1996)

II Międzynarodowa wystawa ekslibrisu kolejowego, Kraków (III-IV.1996)

Para zbliża. Ekslibrisy kolejowe, Warszawa (III-V.1996)

Ekslibrisy i grafika Wacława Pomorskiego, Kraków (IV-V.1996)

Leszek Frey – Witkowski. Ekslibrisy, Kraków (IV-V.1996)

Tadeusz Wacław Budynkiewicz – ekslibrisy, Kraków (V.1996)

Ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika, Kraków (V-VI.1996)

Motywy chopinowskie w ekslibrisie, Warszawa (V-VII.1996)

Żywioł wodny, żeglarstwo i sporty wodne w ekslibrisie, Kraków (VII-VIII.1996), Augustów (VIII-IX.1996)

Miasto Wieliczka i zabytkowa kopalnia soli w ekslibrisie II, Wieliczka (VII-VIII.1996)

Ekslibrisy i medale muzeów polskich. Wystawa z kolekcji Wiesława Zawadzkiego, Kraków (VII-VIII.1996)

Cracovana IV, Kraków (VII-VIII.1996)

Ekslibrisy Ovidiu Petca z Cluj, Warszawa (VII-IX.1996)

Zbigniew Podciechowski – ekslibrisy i grafika, Kraków (IX-X.1996)

Ekslibrisy sienkiewiczowskie, Warszawa (IX-XI.1996)

Kazimierz Nekanda – Trepka (1918-1996). Wystawa ekslibrisów z kolekcji Zbigniewa Jóźwika, Kraków (X-XI.1996)

Henryk Zwolakiewicz (1903-1984). Wystawa ekslibrisów z kolekcji Zbigniewa Jóźwika, Kraków (X-XI.1996)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów I Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris w Gliwicach, Kraków (XI.1996 – I.1997)

Ekslibrisy Wasilija Leonienki, Warszawa (XI.1996 – I.1997)

Leszek Frey – Witkowski. Ekslibrisy, Kraków (XII.1996 – I.1997)

Ekslibrisy Leska Frey – Witkowskiego, Kraków (XII.1996 – I.1997)

Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, Wrocław (1996)

Ekslibrisy Kazimierza Zbigniewa Łońskiego z Zamościa , Łódź (1996)

Architektura Łodzi i innych miast na ekslibrisach , Łódź (1996)

Ekslibrisy dzieci. Pokłosie ogólnopolskiego konkursu na ekslibris dziecięcy organizowanego przez Bibliotekę Miejską w Żarach , Łódź (1996)

Rośliny lecznicze na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia z Krakowa , Łódź (1996)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Inowrocław (1996)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1996)

Turystyka i krajoznawstwo w ekslibrisie z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (IV-VI.1996)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Legnica (1996)

Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Lublin (1996)

Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Bochnia (1996)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Chrzanów (1996)

Ekslibrisy lekarzy i farmaceutów. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Koszalin (1996)

Twórczość ludowa w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy (1996)

 

1997

II Międzynarodowa wystawa ekslibrisu kolejowego, Warszawa (I-III.1997)

Ekslibrisy Tadeusza Andrusiewicza, Warszawa (I-III.1997)

Kapliczki i krzyże w krajobrazie wiejskim. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Kraków (I-II.1997)

Kazimierz Stefan Jakubiak – ekslibrisy i grafika, Kraków (II-III.1997)

Ekslibrisy Bibliotekarek II, Warszawa (III-V.1997)

Żart w ekslibrisie, Kraków (IV-V.1997)

Plenerowa wystawa ekslibrisów na Rynku Głównym w Krakowie, Kraków (IV.1997)

Marzija Żaksygarina – ekslibrisy, Warszawa (V-VI.1997)

Anvar Utegen – Tana. Ekslibrisy, Warszawa (V-VI.1997)

Jan Paweł II w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Kalisz (V-VII.1997)

II Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego, Kraków (V-VIII.1997)

Międzynarodowa wystawa ekslibrisów, Kraków (V-VI.1997)

Leszek Frey – Witkowski. Ekslibrisy, Kraków (VI-VII.1997)

Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Kraków (VI-VIII.1997)

Otakar Marik – ekslibrisy, Kraków (VI-VII.1997)

Kobiety, kwiaty i góry w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Warszawa (VI-VII.1997)

Ekslibrisy Elity Viliamy z Rygi, Warszawa (VII-IX.1997)

Ekslibrisy dziecięce, Warszawa (IX-X.1997)

Stefan Bukowski – ekslibrisy, Kraków (IX-X.1997)

Stoi na stacji lokomotywa… Wystawa ekslibrisów z kolekcji Ryszarda Bandosza, Kraków (X-XI.1997)

Ekslibrisy Jerzego Napieracza, Warszawa (X-XI.1997)

Ekslibrisy papieskie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Kamienna Góra (X-XII.1997)

Ekslibrisy bibliotek publicznych miasta Częstochowy, Częstochowa (XI-XII.1997)

Motyw hymnu i godła narodowego w ekslibrisie, Warszawa (XI.1997 – I.1998)

Ekslibrisy i grafiki Bohdana Pikulickiego, Warszawa (XI.1997 – I.1998)

Herby szlachty polskiej w ekslibrisie XVI-XX w. z kolekcji Arkadiusza Wagnera, Śrem (XI.1997 – I.1998)

Współczesny ekslibris krakowski, Kraków (XII.1997 – I.1998)

Ekslibrisy Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Tarnowskie Góry (XII.1997 – I.1998)

Motywy filmowe w ekslibrisie, Kraków (XII.1997 – II.1998)

Techniki graficzne ekslibrisów, Kraków (XI.1997 – I.1998)

Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, Wrocław (1997)

Motywy muzyczne na ekslibrisach , Łódź (1997)

Od balonu do sputnika w 40-lecie ery kosmicznej 4 X 1957 – 4 X 1997 , Łódź (1997)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1997)

Ekslibrisy chemików i farmaceutów. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Lublin (1997)

Kwiaty i góry w ekslibrisie. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (1997)

Rośliny lecznicze w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Łódź (1997)

Ekslibrisy globtroterów. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Zembrzyce (1997)

Architektura w ekslibrisie, Grudziądz (1997)

 

1998

Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, Wrocław (I.1998),

Krzyże i kapliczki w ekslibrisie z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Warszawa (I-III.1998)

Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, Kraków (II.1998)

Motywy filmowe w ekslibrisie, Kraków (II-III.1998)

Jakub Stańda z Wrocławia – ekslibrisy, Kraków (II-III.1998)

Czesław Rodziewicz – ekslibrisy, Kraków (III-IV.1998)

Ekslibris heraldyczny z kolekcji Ryszarda Bandosza, Warszawa (III-IV.1998)

Ekslibris heraldyczny ze zbiorów Ryszarda Bandosza, Warszawa (III-IV.1998)

Jan Ryszard Kłossowicz – ekslibrisy, Kraków (IV-V.1998)

Techniki graficzne ekslibrisów, Kraków (V-VI.1998)

Kazimierz Zbigniew Łoński – ekslibrisy, Kraków (V-VIII.1998)

Cracoviana V, Kraków (V-VII.1998)

Motywy geologiczne, paleontologiczne, mineralogiczne i górnicze w ekslibrisach polskich i obcych. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Stanisława Czarnieckiego z Krakowa, Kraków (VI-VII.1998)

Motywy maryjne w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Częstochowa (IV-V.1998)

Ekslibrisy Jana Pawła II z okazji XX rocznicy Pontyfikatu. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Wojcieszów (IV-V.1998)

Ekslibrisy Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Wadowice (V-VII.1998)

Ekslibrisy z mojej kolekcji. Wystawa ze zbiorów Zygmunta Gontarza, Warszawa (VI-VIII.1998)

Ekslibris dziecięcy „Cracoviana V”, Kraków (VII-VIII.1998)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa w Instytucie Jana Pawła II z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Kraków (VII-VIII.1998)

Motywy morskie  w ekslibrisie z kolekcji Andrzeja Sitka, Warszawa (VIII-IX.1998)

Ekslibrisy Zbigniewa Osenkowskiego, Warszawa (IX-X.1998)

Magdalena Wosik – Bąk. Ekslibrisy i grafika, Kraków (IX-X.1998)

III Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego, Kraków (IX-XI.1998)

II Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów, Kraków (IX.1998 – V.1999)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II z okazji XX-lecia pontyfikatu. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Łask (X.1998)

Ekslibris w dobrym humorze, Kraków (X-XI.1998)

Motywy papieskie w ekslibrisie z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (X-XI.1998)

Janusz Halicki – ekslibrisy, Kraków (X-XI.1998)

Ekslibrisy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, Kraków (22-25.X.1998)

Małgorzata Stanielewicz – ekslibrisy i grafika, Kraków (XI.1998 – I.1999)

Motywy mickiewiczowskie w ekslibrisie z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, (XI.1998 – I.1999)

Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (XI-XII.1998)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Złotoryja (XI-XII.1998)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa w Złotoryjskim Ośrodku Kultury z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Złotoryja (XII.1998 – I.1999)

Miasto Wieliczka i zabytkowa kopalnia soli w ekslibrisie III, Wieliczka (XII.1998)

Ekslibrisy z samochodami , Łódź (1998)

Ekslibrisy łodzian autorstwa Kazimierza Zbigniewa Łońskiego , Łódź (1998)

Zabytki Łodzi na ekslibrisach , Łódź (1998)

Ekslibrisy i małe formy grafiki Heleny Sawickiej , Łódź (1998)

Międzynarodowa Wystawa Grafiki i Ekslibrisu „Adam Mickiewicz w 200 rocznicę urodzin”, Kalisz (1998)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Białystok (1998)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Wrocław (1998)

Grafika i ekslibrisy Małgorzaty Seweryn, Tarnów (19980

Grafika i ekslibrisy Małgorzaty Seweryn, Częstochowa (1998)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1998)

Ex libris numismaticis. Wystawa z kolekcji Władysława Gębczyka, Częstochowa (1998)

Ekslibrisy numizmatyczne dla Tadeusza Ortyla, Sanok (1998)

Ekslibris numizmatyczny, Częstochowa (1998)

Ekslibrisy farmaceutów. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Kraków (1998)

Ekslibrisy Wasilija Leonienki, Grudziądz (1998)

Ekslibrisy o tematyce morskiej z kolekcji Andrzeja Sitka, Warszawa (1998)

Ekslibrisy o tematyce morskiej z kolekcji Alfreda Gaudy, Tczew (1998)

Ekslibrisy o tematyce morskiej z kolekcji Alfreda Gaudy, Gdańsk (1998)

 

1999

Ekslibrisy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, Kraków (I-II.1999)

Ekslibrisy numizmatyczne dla Tadeusza Ortyla, Warszawa (I-III.1999)

Współczesny ekslibris lubelski II, Kraków (II-III.1999)

Ekslibrisy Jerzego Napieracza, Kraków (III-VI.1999)

Ekslibrisy Bibliotekarek III, Warszawa (III-V.1999)

Rafał Werszler – ekslibrisy, grafika, szkło unikatowe, Kraków (III-V.1999)

Ekslibrisoidy – żart Janusza Lityńskiego, Kraków (III-IV.1999)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Głogów (IV-V.1999)

Ekslibrisy i znaczki pocztowe. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki i Teodora Skolika, Piekary Śląskie (V-VII.1999)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Kobylin (V-VII.1999)

Edyta Purzycka – grafika, Kraków (V-VI.1999)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Nieborów (V-VI.1999)

Ekslibris japoński, Kraków (V-VI.1999)

Uroki Warszawy w ekslibrisach z kolekcji Kazimierza Pątka, Warszawa (V-VI.1999)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Nieborów (VI.1999)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Międzyrzecz (VI-VII.1999)

Jan Paweł II w medalierstwie i ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Kornela Białobłockiego i Tadeusza Łaszkiewicza, Skierniewice (VI-VII.1999)

Ekslibris japoński, Warszawa (VI-IX.1999)

Ekslibrisy Janiny Reszczyk z Gdańska, Kraków (12.VI.1999 – jednodniowy pokaz plagiatów)

Zamki i zamczyska. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Kraków (VII-IX.1999)

955 lat Opactwa OO. Benedyktynów w Tyńcu. Ekslibrisy, Tyniec (VII-VIII.1999)

Ekslibrisy Leszka Frey – Witkowskiego, Grudziądz (IX.1999)

Podgórze na ekslibrisach, Kraków (IX-X.1999)

Ekslibrisy dla moich przyjaciół. Wystawa Wasilija Leonienko z Ukrainy, Warszawa (IX-XI.1999)

180 lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pokonkursowa wystawa ekslibrisów, Kraków (X-XI.1999)

Adam Mickiewicz – w 200 rocznicę urodzin. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Bożeny i Czesława Wosiów na Targach Książki w Krakowie, Kraków (21-24.X.1999)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Węgrów (X-XI.1999)

Cracoviana VI, Kraków (X.1999 – I.2000)

100 ekslibrisów. Silesiaca i nie tylko. Wystawa z kolekcji Jana Sakwerdy, Wrocław (XI.1999)

Motywy filmowe w ekslibrisach twórców Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy, Kraków (XI.1999 – III.2000)

Motywy chopinowskie w ekslibrisie. Wystawa z okazji 150 rocznicy śmierci kompozytora, Warszawa (XI-XII.1999)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (XII.1999 – I.2000)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II Papieża Polaka. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Brzesko, (XII.1999 – I.2000)

Motywy filmowe w ekslibrisie dziecięcym w Rosji, Kraków (XII.1999 – III.2000)

Ekslibris hiszpański z kolekcji Andrzeja Włodarskiego, Środa Śląska (XII.1999 – II.2000)

Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, Wrocław (1999)

Ekslibrisy dla Mirosława Zbigniewa Wojalskiego , Łódź (1999)

Portrety pisarzy i poetów na ekslibrisach , Łódź (1999)

Ekslibrisy członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami autorstwa Anny Czapskiej , Łódź (1999)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1999)

Ekslibrisy kół i oddziałów PTAiN i PTN z kolekcji Władysława Gębczyka, Gliwice (1999)

Ekslibrisy numizmatyczne dla Tadeusza Ortyla, Warszawa (1999)

Ekslibris hiszpański z kolekcji Andrzeja Włodarskiego, Środa Śląska (XII.1999)

Kwiaty i góry w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Nowy Targ (1999)

Nature in exlibris. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Puławy (1999)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia z Polski i Martina Manojlina z Czech, Katowice (1999)

Motyw drzew w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia, Kórnik (1999)

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, Poznań (1999)

Architektura w ekslibrisie, Grudziądz (1999)

PTTK w ekslibrisie z kolekcji Józefa Zdunka, Krotoszyn (1999)

Chopin w ekslibrisie, Ostrów Wielkopolski (1999)