Wystawy ekslibrisów 1950 – 1959

 

1957

Wystawa ekslibrisu polskiego XVI – XX wieku, Gdańsk (XII.1957)

Ekslibris lubelski, Lublin (1957)

 

1958

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Seweryna Knape, Koszalin (1958)

Ekslibrisy grafików warszawskich z kolekcji Tadeusza Lesznera, Warszawa (VI.1958)

 

1959

Okręgowa wystawa grafiki wrocławskiej, Wrocław (1959)