Wystawy ekslibrisów 1980 – 1989

1980

Grafika i ekslibrisy Jerzego Waygarta, Rawicz (I.1980)

Ekslibrisy Jerzego Rybarczyka, Poznań (I.1980)

Ekslibrisy Czesława Kelmy, Lipno (I.1980)

Opera, balet i muzyka w ekslibrisie światowym. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Śrem (II.1980)

Współczesny ekslibris archeologiczny i etnograficzny, Lublin (II.1980)

Wielkopolska i Wielkopolanie w ekslibrisie polskim. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Poznań (II.1980)

Ekslibris polityczny z kolekcji Jana Kolka i Włodzimierza Pawlaka, Warszawa (II.1980)

Ekslibrisy Andrzeja Żarnowieckiego, Wrocław (II.1980)

Ekslibrisy autorstwa Czesława Rodziewicza, Wrocław (III.1980)

Plakaty i ekslibrisy Jerzego Napieracza, Myślenice (III.1980)

Ekslibrisy i piotrcoviana Teofila Jóźwika, Piotrków Trybunalski (III.1980)

Wystawa ekslibrisów krajoznawczych z kolekcji Tadeusza Kurpaskiego, Wrocław (III.1980)

Ekslibrisy z kolekcji Czesława Rodziewicza, Wrocław (III.1980)

II Ogólnopolska wystawa ekslibrisów członków Stronnictwa Demokratycznego, Wrocław (III.1980)

Polski ekslibris krajoznawczy z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin (III.1980)

Ekslibrisy Czesława Rodziewicza, Wrocław (IV.1980)

Andrzej Wacławczyk – szesnaście ekslibrisów, Wrocław (IV.1980)

Polski ekslibris medyczny z kolekcji Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (V.1980)

Sztuka w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Biała Podlaska (V.1980)

Ekslibrisy – małe formy graficzne. Wystawa z kolekcji Mariana Wojciechowskiego, Zabrze (V.1980)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów „Rawicz `80”, Rawicz (V.1980)

Ekslibrisy i warsztat Klemensa Raczaka, Poznań (V.1980)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (V.1980)

Ekslibrisy z kolekcji Mariana Słowika, Przemyśl (V.1980)

Rysunki tuszem i druki ulotne Andrzeja Kota, Olsztyn (V.1980)

Ekslibrisy Józefa Józaka, Wrocław (V.1980)

Przyjaźń polsko-radziecka w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Tadeusza T. Gudzowskiego, Radom (VI.1980)

Ekslibrisy i mała grafika Jana Ryszarda Kłossowicza, Wrocław (VI.1980)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1980)

Grupa „RYS” wystawa prac graficznych, Wrocław (VI.1980)

Ekslibrisy grafików radzieckich. Wystawa z kolekcji Tadeusza T. Gudzowskiego, Warszawa (VI.1980)

Laureaci rawickich konkursów, Poznań (VI.1980)

Współczesny ekslibris lubelski z kolekcji Alfreda Gaudy, Jassy (Rumunia) (VI.1980)

Ekslibrisy w XXX-leciu Państwowego Przedsiębiorstwa „Dom Książki” w Kielcach 1950-1980, Kielce (VI.1980)

Grafika i ekslibrisy Rajmunda Lewandowskiego, Warszawa (VII.1980)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów „In memoriam Tadeusz Przypkowski”, Warszawa (VII.1980)

Zabytki Wrocławia. Wystawa z okazji 35-lecia powrotu Wrocławia do Macierzy, Wrocław (VII.1980)

Ekslibrisy Andrzeja Buchańca, Wrocław (IX.1980)

Ekslibrisy Czesława Kelmy, Poznań (IX.1980)

Ekslibrisy działaczy Stronnictwa Demokratycznego. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki i Czesława Rodziewicza, Warszawa (IX.1980)

Orły w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Jana Kolka, Wrocław (X.1980)

Ekslibrisy morskie z kolekcji Bolesławy Bielec, Andrzeja Sitka, Janiny Żebryki i Czesława Rodziewicza, Gdynia (X.1980)

Rysunki tuszem i druki ulotne Andrzeja Kota, Elbląg (X.1980)

Motywy orła w ekslibrisie z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Grodkowie (X.1980)

Ekslibrisy Adama Szczepańczyka, Wrocław (X.1980)

Ekslibrisy bibliotek publicznych z kolekcji Mieczysława Mazurkiewicza, Wrocław (XI.1980)

Motywy orła w ekslibrisie z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Wałbrzych (XI.1980)

Wojciech Jakubowski – grafika, ekslibris, biżuteria, Tarnów (XI.1980)

Andrzej Kandziora – malarstwo, grafika, rysunek, Poznań (XII.1980)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów o motywie ruchu robotniczego, Poznań (XII.1980)

Wystawa ekslibrisów harcerskich z okazji siedemdziesięciolecia harcerstwa polskiego. Ze zbiorów Norberta Lippóczego, Tarnów (1980)

Ekslibrisy Kielecczyzny. Wystawa z kolekcji Barbary i Czesława Erberów, Kielce (1980)

Ekslibrisy Jerzego Drużyckiego”. Wystawa z kolekcji Barbary i Czesława Erberów, Kielce (1980)

Ekslibrisy Tyrsusa Wenhrynowicza. Wystawa z kolekcji Barbary i Czesława Erberów, Kielce (1980)

Ekslibrisy muzeów polskich. Wystawa z kolekcji Romana Binka, Kraków (1980)

 

1981

Orzeł polski  w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Kazimierza Pątka, Czesława Rodziewicza, Wałbrzych (I.1981)

Koń w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Biała Podlaska (I-III.1981)

Grafika Jerzego Rybarczyka, Poznań (I.1981)

Grafika okolicznościowa P.F. z kolekcji Mieczysława Mazurkiewicza, Wrocław (I.1981)

Grafika i ekslibris Zbigniewa Jóźwika, Lublin (I-II.1981)

Drzeworytnicze ekslibrisy Antoniego Gołębniaka, Warszawa (II.1981)

Ekslibrisy Stanisława Mrowińskiego, Poznań (II.1981)

Grafika Rajmunda Lewandowskiego, Warszawa (II.1981)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów o tematyce Marii konopnickiej, Wrocław (II.1981)

Idea. Treść. Technika. Drzeworyty Antoniego Gołębniaka, Warszawa (II.1981)

Ekslibrisy Czesława Kelmy, Wrocław (III.1981)

Motywy harcerskie w ekslibrisie, Warszawa (III.1981)

Ekslibris szachowy Aleksandra Sazonowa, Bydgoszcz (III.1981)

Ekslibrisy Lorentza Maya z Danii. wystawa z kolekcji Zbigniewa Jóźwika, Lublin (III.1981)

Sowa w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Danuty Hannytkiewicz, Wrocław (IV.1981)

Stanisław Dawski. Wystawa monograficzna, Warszawa (IV.1981)

Ekslibrisy dla Czesława Miłosza, Wrocław (IV.1981)

150 lat ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. Wystawa ekslibrisów, Wrocław (V.1981)

Ekslibrisy Zbigniewa Kaji, Leszno (V.1981)

Orły w ekslibrisie Czesława Rodziewicza, Wrocław (V.1981)

Ekslibrisy – albumy i teki z kolekcji bibliofilów wrocławskich, Wrocław (V.1981)

Ekslibris sakralny z kolekcji Romualda Mariusza Łuczyńskiego, Wrocław (V.1981)

Polski ekslibris współczesny z kolekcji Alfreda Gaudy, Hrubieszów (V.1981)

Pokonkursowa Wystawa Ekslibrisów „Rawicz `81”, Rawicz (V.1981)

Heraldyka, orzeł, militaria w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Romualda Mariusza Łuczyńskiego, Wrocław (VI.1981)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1981)

Ekslibrisy papieża Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Wrocław (VI.1981)

Biennale małych form graficznych, Łódź (VI.1981)

Laureaci Międzynarodowych Biennale Ekslibrisu w Malborku. Wystawa, Malbork (VI.1981)

Heraldyka – orzeł – militaria w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Wrocław (VII-IX.1981)

Ekslibrisy Antoniego Gołębniaka, Poznań (IX.1981)

IV Ogólnopolska Wystawa Ekslibrisu Bibliotecznego, Wrocław (IX.1981)

Ekslibrisy Jana Hasso – Agopsowicza, Wrocław (IX.1981)

Ekslibrisy bibliotek naukowych i szkolnych, Wrocław (IX.1981)

Ekslibrisy Teofila Jóźwiaka z kolekcji Mieczysława Mazurkiewicza, Wrocław (IX.1981)

Ekslibrisy bibliotek związkowych w Polsce. Wystawa, Wrocław (X.1981)

Małgorzata Korolko – grafika i rysunek w 25-lecie twórczości artystycznej (prezentacja 100 ekslibrisów), Olsztyn (X.1981)

Ekslibrisy harcerskie. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Oleśnica (X.1981)

Motywy patriotyczne w ekslibrisie polskim. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Świdnica (X.1981)

Ekslibrisy Ireneusza Chmurzyńskiego, Wrocław (X.1981)

Jerzy Waygart – grafika i ekslibris, Wrocław (X.1981)

Plastyka i sztuka książki okresu Młodej Polski, Warszawa (X.1981)

Ekslibrisy i kompozycje roślinne Czesława Rodziewicza, Grodków (X.1981)

Ekslibris krotochwilny z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin (X-XI.1981)

Ekslibrisy Jana Stańdy, Wrocław (XI.1981)

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Mława (XI.1981)

Rajmund Lewandowski – ekslibrisy, Lipno (XI.1981)

Ekslibrisy Tyrsusa Wenhrynowicza, Wrocław (XII.1981)

Ekslibrisy portretowe poetów i pisarzy polskich. Wystawa z kolekcji Tadeusza Kurpaskiego, Warszawa (XII.1981)

Ekslibrisy muzeów polskich z kolekcji Romana Binka, Kraków (XII.1981)

Ekslibrisy dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Marka Czarnoty, Rzeszów (XII.1981)

Miłoszowi. Wystawa ekslibrisów, Rzeszów (1981)

Exlibrisy dla Ojca Świętego Jana Pawła II, Rzeszów (1981)

Grupa „RYS” wystawa prac graficznych, Wrocław (1981)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1981)

Ekslibrisy dla Domu Książki. II Wystawa, Wrocław (1981)

Ekslibrisy Janusza Halickiego. Wystawa z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce (1981)

Ekslibrisy polskich bibliotek publicznych 1979-1980, Wrocław (1981)

 

1982

Motywy harcerskie w ekslibrisie polskim. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Radom (II.1982)

Szachy w ekslibrisie z kolekcji Jerzego Giżyckiego, Warszawa (III.1982)

Kobieta w ekslibrisie, Gdańsk (III.1982)

Ekslibrisy Ireneusza Chmurzyńskiego, Warszawa (IV.1982)

Ekslibrisy grafików poznańskich z kolekcji Klemensa Raczaka, Poznań (IV.1982)

Motyw wojskowy w ekslibrisie ze zbiorów Alfreda Gaudy, Lublin (V.1982)

Wystawa prac Bronisława Zygfryda Nowickiego 1907 – 1981, Bydgoszcz (V.1982)

Motywy harcerskie w ekslibrisie polskim. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Kraków (V.1982)

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Tarnów (V.1982)

Ekslibrisy papieża Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Lublin (V.1982)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów wykonanych dla Jana Pawła II, Lublin (VI.1982)

Motyw religijny w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Janiny Metzger, Kielce (V.1982)

Wystawa ekslibrisów muzycznych ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Kraków (V.1982)

Wystawa ekslibrisów ludzi kultury, pióra i sztuki ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Tarnów (V.1982)

Ulubione karty ze zbioru Janusza Mikołaja Szymańskiego. Wystawa ekslibrisów, Warszawa (V.1982)

Wystawa ekslibrisów muzycznych ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Nowy Sącz (VI.1982)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1982)

Wystawa ekslibrisów harcerskich i marynistycznych ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Kołobrzeg (VII.1982)

Ekslibrisy z kolekcji Zbigniewa Gryczki, Leszno (VII.1982)

Ekslibrisy z kolekcji Romualda Mariusza Łuczyńskiego, Legnica (VII.1982)

Akt kobiecy w ekslibrisie. Wystawa z kolekcjiFeliksa Wagnera, Poznań (VIII.1982)

Kobieta w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Nowy Sącz (VIII.1982)

Wystawa ekslibrisów o motywach górskich ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Nowy Sącz (VIII.1982)

Ekslibrisy o motywach kolejowych z kolekcji Ryszarda Bandosza, Nowy Sącz (VIII.1982)

Ekslibrisy Jana Hasso – Agopsowicza, Nowy Sącz (VIII.1982)

Ekslibrisy jazdy polskiej z kolekcji Włodzimierza Pawlaka, Warszawa (IX.1982)

Motywy muzyczne w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Piła (IX.19820

Zabytki miast polskich w ekslibrisie z kolekcji Tadeusza Kurpaskiego, Środa Śląska (IX.1982)

Ekslibrisy Alfreda Gaudy, Wellington (Nowa Zelandia) (IX.1982)

Ekslibrisy Stanisława Mrowińskiego I Jerzego Rybarczyka, Poznań (X.1982)

Grafika książki i grafika wydawnicza Marii Dolnej, Poznań (X.1982)

70 ekslibrisów harcerskich. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Koszalin (X.1982)

Współczesny ekslibris lubelski, Lublin (X.1982)

Zabytki architektury we współczesnym ekslibrisie europejskim. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Biała Podlaska (X.1982)

Europejski ekslibris muzyczny. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin (X.1982)

Władysław Kościelniak – ekslibrisy, Kalisz (X.1982)

Idea, ludzie, walka. 100-lecie ruchu robotniczego w ekslibrisie, Warszawa (XI.1982)

Ekslibrisy Bogusława Szczepańczyka ze zbiorów Janiny Metzger, Kielce (XI.1982)

Motywy muzyczne w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Żary (XI.1982)

Motywy harcerskie w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (XI.1982)

Znaki naszej ziemi w ekslibrisie z kolekcji Włodzimierza Pawlaka, Radom (XI.1982)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów „Rawicz 82”, Rawicz (XII.1982)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Koszalin (XII.1982)

„Niezależność, samorządność…” (ekslibris, PF, In memoriam …) Wystawa z kolekcji R.M. Łuczyńskiego, Krzeszowice (1982)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1982)

Ulubieni twórcy – ulubione ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Toruń (1982)

Ekslibrisy bibliotek województwa radomskiego, Radom (1982)

Ekslibrisy muzeów polskich. Wystawa z kolekcji Romana Binka, Kraków (1982)

 

1983

Ekslibrisy polskie o tematyce patriotycznej. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Piła (I.1983)

Ekslibrisy Zygmunta Waśniewskiego, Duszniki (II.1983)

Ekslibrisy królewskie, magnackie i warszawskich księgozbiorów publicznych. Wystawa z kolekcji Andrzeja Ryszkiewicza, Warszawa (II.19830

Ekslibrisy o motywach warszawskich z kolekcji Jana Rogali, Warszawa (II.1983)

Władysław Kościelniak – ekslibrisy, Ostrów Wielkopolski (II.1983)

Motywy zwierząt w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Tuchola (III.1983)

Alfred Gauda – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Wiesława Zawadzkiego, Bielsko – Biała (III.1983)

Kobieta w ekslibrisie Stanisława Mrowińskiego, Poznań (III.1983)

Białogłowa w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Piła (III.1983)

Kobieta w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Ryszarda Bandosza i Kazimierza Pątka, Warszawa (III.1983)

Ekslibrisy i grafika Jana Tadeusza Czecha, Stary Sącz (III-IV.1983)

Kobieta w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Kamienna Góra (IV.1983)

Alfred Gauda – ekslibrisy, Lublin (IV.1983)

Kobieta w ekslibrisie radzieckim. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin (IV.1983)

Zamki polskie w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Norberta Lippóczego, Ostrów (V.1983)

Ekslibrisy o motywie kobiecym z kolekcji Klemensa Raczaka, Poznań (V.1983)

Polski ekslibris wojskowy, Warszawa (V.1983)

Broń polska i obca w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Biała Podlaska (V.1983)

Fascynacje – ulubieni twórcy ekslibrisu. Wystawa z kolekcji Ryszarda Bandosza i Kazimierza Pątka, Warszawa (V.1983)

Ekslibrisy Henryka Grajka. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (V.1983)

Ojciec Święty Jan Paweł II w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Kielce (VI.1983)

Ekslibrisy Konstantego Brandla na wystawie „Niebo widziane z ziemi”, Frombork (VI.1983)

Ekslibrisy o tematyce łowieckiej z kolekcji Klemensa Raczaka, Warszawa (VI.1983)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1983)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów z okazji 1500-lecia urodzin św. Benedykta, Lubin (VII.1983)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (VII.1983)

Sacrum w polskiej sztuce współczesnej. Ekslibrisy Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Marka Czarnoty, Łańcut (VII.1983)

Maciej Kopecki – grafika, Ostrów Wielkopolski (VIII.1983)

Motywy kobiecy w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Leszno (IX.1983)

Ekslibrisy bibliotek polskich 1945-1982. Wystawa z kolekcji Mieczysława Mazurkiewicza, Wrocław (IX-X.1983)

Ekslibris bibliotek polskich, Piła (IX.1983)

Motywy militarne w ekslibrisie z kolekcji Włodzimierza Pawlaka, Wrocław (X.1983)

Ekslibrisy o tematyce wojskowej z kolekcji Tadeusza Szymańskiego, Leszno (X.1983)

Wielkopolska i Wielkopolanie w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Międzychód (X.1983)

Kobieta w ekslibrisie z kolekcji Józefa Boguszewskiego, Warszawa (X.1983)

Motywy militarne w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Rzeszów (XI.1983)

Zabytki w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Chojnów (XI.1983)

Ekslibrisy i opracowania graficzne Konstantego Marii Sopośki, Poznań (XI.1983)

Secesja w literaturze i grafice z kolekcji Feliksa Wagnera, Poznań (XI.1983)

Grafika i ekslibris Zbigniewa Jóźwika, Lublin (XI.1983)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Bytom (1983)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Tychy (1983)

Ulubieni twórcy – ulubione ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Toruń (1983)

Motywy maryjne w ekslibrisie polskim. Wystawa z kolekcji Henryka Stopikowskiego, Lublin (1983)

Ekslibrisy morskie z kolekcji Janiny Metzger, Kielce (1983)

Ekslibrisy muzeów polskich. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Przemyśl (1983)

 

1984

Wystawa I konkursu na ekslibris i małą formę graficzną im. Mikołaja Puzio, Lubin (I.1984)

Ekslibrisy i okazyjne grafiki węgierskie z lat 1926-1976 Richarda Kaljo i Maxa Kislingera z kolekcji Norberta Lippóczego, Rzeszów (I.1984)

Lubelski ekslibris współczesny z kolekcji Alfreda Gaudy, Warszawa (I.1984)

Ekslibrisy grafików radzieckich dla Tadeusza Gudzowskiego, Legnica (I.1984)

Przyroda w ekslibrisie z kolekcji Józefa Boguszewskiego, Łódź (II.1984)

Ekslibrisy z naszej kolekcji Haliny i Zdzisława Dąbków z Żar, Żary (II.1984)

Motyw kobiety w ekslibrisie Dawida Bekkera z kolekcji Wojciecha Makowieckiego, Poznań (III.1984)

Wystawa ekslibrisów Stanisława Pary, Wrocław (III.1984)

Kobieta w ekslibrisie z kolekcji Józefa Boguszewskiego, Łódź (III.1984)

Grafika Krzysztofy Lachtary, Rzeszów (IV.1984)

Motyw kobiety w ekslibrisie Dawida Bekkera z kolekcji Wojciecha Makowieckiego, Konin (IV.1984)

Motyw kobiety w ekslibrisie Dawida Bekkera z kolekcji Wojciecha Makowieckiego, Gniezno (IV.1984)

Ekslibrisy Alfreda Gaudy, Gorzów Wielkopolski (IV.1984)

Ekslibrisy Herberta Otta ze zbiorów Alfreda Gaudy, Łosice (V.1984)

Kwiaty w ekslibrisie polskim ze zbiorów Alfreda Gaudy, Warszawa (VI.1984)

Kwiaty w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Żagań (VI.1984)

Kwiaty w ekslibrisie polskim, Lublin (VI.1984)

Jan Kochanowski w ekslibrisie, Radom (VI.1984)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1984)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów „Rawicz `84”, Rawicz (VI.1984)

Ekslibris i grafika Rajmunda Lewandowskiego, Wrocław (VI.1984)

Wystawa grafiki Henryka Feilhauera, Sopot (VI.1984)

Ekslibrisy 40-lecia Polski Ludowej ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Busko Zdrój (VI.1984)

Znak ziemi naszej. Ekslibrisy ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Złotoryja (VII.1984)

Motywy militarne w ekslibrisie z kolekcji Włodzimierza Pawlaka, Grańsk (VII.1984)

Szachy w ekslibrisie z kolekcji Alfreda Gaudy, Nałęczów (VII.1984)

Godło Polski i kwiaty w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Poznań (VII.1984)

Polski ekslibris wojskowy z kolekcji Jana Seroki, Warszawa (IX.1984)

Znak ziemi naszej. Ekslibrisy ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Włocławek (IX.1984)

Drugie Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego, Lublin (X.1984)

Kwiaty w ekslibrisie ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego, Żagań (X.1984)

Kobieta w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Starachowice (X.1984)

Ekslibrisy wojskowe. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Złotoryja (X.1984)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Toruń (XI.1984)

Ekslibrisy dla Jana Pawła II. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Szczecin (XI.1984)

Grafika i ekslibrisy Jerzego Waygarta, Środa Śląska (XI.1984)

Pokonkursowa wustawa ekslibrisów dla Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śląskiej (XI.1984)

Wystawa ekslibrisów Marka Jóźkówa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Sławno (XII.1984)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Olsztyn (1984)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1984)

Ulubieni twórcy – ulubione ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Toruń (1984)

Ekslibrisy bibliotek województwa sieradzkiego, Sieradz (1984)

Ekslibrisy Wiesława Osewskiego. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Wojcieszów (1984)

 

1985

Wystawa ekslibrisów konkursu na ekslibris Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego, Kazimierz Dolny (II.1985)

Ekslibrisy Adama Szczepańczyka z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Kołobrzeg (II.1985)

Jan Olejniczak – grafika i wystawiennictwo, Poznań (II.1985)

Zabytki sztuki militarnej w ekslibrisie Tadeusza Romana Żurowskiego, Wrocław (II.1985)

Ryszard Baloń – grafika, Ostrów Wielkopolski (II.1985)

Ekslibrisy Alfreda Gaudy z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Warszawa (II.1985)

Trzecie Biennale Ekslibrisu Lubelskiego, Lublin (III.1985)

Ekslibrisy Henryka Zwolakiewicza, Lublin (III.1985)

Kwiaty w ekslibrisie światowym z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Wałbrzych (III.1985)

Ekslibrisy i grafika Marii Michaeli Sechtlovej z Czechosłowacji z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Elbląg (III.19850

Motywy architektoniczne w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Wrocław (III.1985)

Pokonkursowa wystawa ekslibrisów instytucji i placówek kultury z ziem przywróconych macierzy, Złotoryja (V.1985)

Ekslibrisy bibliotek publicznych Ziem Odzyskanych z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Ostrowiec Świętokrzyski (V-VI.1985)

Ekslibrisy instytucji, placówek kultury z ziem przywróconych Macierzy z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Złotoryja (V-VI.1985)

Ekslibrisy Marka Jóźkówa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Strzegom (V.1985)

Kwiaty w ekslibrisie polskim z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin (V.1985)

Wystawa ekslibrisów konkursu „Rawicz `85”, Rawicz (VI.1985)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1985)

Morze w literaturze i grafice z kolekcji Feliksa Wagnera, Poznań (VI.1985)

Otakar Marik – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Chojnów (VII.1985)

Frank Ivo van Damme – ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Żagań (VIII.1985)

Morze w literaturze, grafice i ekslibrisie od XVIII do XX wieku. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Gdańsk (IX.1985)

Sztuka ludowa w ekslibrisie z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin (IX.1985)

Czesław Woś – mała forma grafiki. 20 lat pracy twórczej, Ostrów Wielkopolski (X.1985)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Suwałki (1985)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1985)

Ulubieni twórcy – ulubione ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Szczecin (1985)

Ulubieni twórcy – ulubione ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Poznań (1985)

Ekslibrisy morskie z kolekcji Feliksa Wagnera, Poznań (1985)

Ekslibrisy muzeów polskich. Wystawa pokonkursowa Muzeum Rzemiosł Drzewnych, Środa Śląska (1985)

 

1986

Ewolucja techniki miedziorytniczej w ekslibrisie polskim XVII – XX wieku. Wystawa ze zbiorów Janusza Mikołaja Szymańskiego, Bochnia (I.1986)

Ekslibris lubelski ze zbiorów Alfreda Gaudy, Biała Podlaska (I.1986)

Motywy sakralne w ekslibrisie ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego, Zielona Góra (I-V.1986)

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Żary (II.1986)

Ekslibrisy Jerzego Rybarczyka, Poznań (II.1986)

Akt kobiecy w ekslibrisie z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Zduńska Wola (III.1986)

Motywy ludowe w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Haliny i Zdzisława Dąbków, Żagań (III.1986)

Ekslibris radziecki z kolekcji Czesława Wosia, Kalisz (IV.1986)

Motyw orła w ekslibrisie z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Zduńska Wola (V.1986)

Ekslibrisy ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, Żary (V.1986)

Ekslibrisy grafików Polski północnej i zachodniej. Z kolekcji T.J. Czosnki, Kołobrzeg (V.1986)

Ekslibris medyczny i farmaceutyczny z kolekcji Barbary i Czesława Erberów, Busko – Zdrój (V.1986)

Motywy ludowe w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Haliny i Zdzisława Dąbków, Kożuchów (V.1986)

Ekslibrisy ludzi kultury i sztuki z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Legnica (V.1986)

Ekslibris numizmatyczny z kolekcji Wiesława Zawadzkiego, Lublin (V.1986)

Akt i erotyka w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Świdnica (V.1986)

Ewolucja techniki miedziorytniczej w ekslibrisie polskim XVII – XX wieku. Wystawa ze zbiorów Janusza Mikołaja Szymańskiego, Warszawa (VI.1986)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1986)

Ekslibrisy Klemensa Raczaka, Poznań (VI.1986)

Jan Szmatloch – grafika, rysunek, Poznań (VI.19860

Współczesny ekslibris lubelski z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin – Debreczyn (VI.1986)

Ekslibris numizmatyczny z kolekcji Wiesława Zawadzkiego, Bielsko – Biała (VII.1986)

Zbigniew Janeczek – ekslibrisy i miniatury graficzne, Frombork (VII.1986)

Motywy ludowe w ekslibrisie z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Bielsko – Biała (VIII.1986)

I Międzynarodowa wystawa ekslibrisu kolejowego z kolekcji Ryszarda Bandosza, Bydgoszcz (IX-X.1986)

Wystawa ekslibrisów konkursowych „Rawicz `86”, Rawicz (X.1986)

Ekslibrisy dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Wola Okrzejska (X.1986)

Pies w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Norberta Lippóczego, Tarnów (X.1986)

Wystawa ekslibrisów z okazj Dnia Wojska Polskiego i tygodnia Ligi Obrony Kraju z kolekcji Włodzimierza Lipińskiego, Brodnica (X.1986)

O muzyce w ekslibrisie i grafice światowej z kolekcji Feliksa Wagnera, Poznań (XI.1986)

Ekslibris numizmatyczny z kolekcji Andrzeja Laskowskiego, Bydgoszcz (XI.1986)

Ekslibrisy Otakara Marika z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Wrocław (XI.1986)

Ekslibrisy sudeckie z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Wałbrzych (XI.1986), Poznań (XI.1986)

Wystawa I ogólnopolskiego konkursu dzieci i młodzieży na ekslibris, Żary (XI.1986)

Lotnictwo i marynistyka w ekslibrisie z kolekcji Alfreda Gaudy, Mielec (XI.1986)

Ekslibris numizmatyczny z kolekcji Andrzeja Laskowskiego, Bydgoszcz (XI.1986)

Ekslibrisy gminnych bibliotek publicznych z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Kęsów (XII.1986)

Kwiaty w ekslibrisie światowym z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Wałbrzych (1986)

Ekslibris polityczny. Idea – ludzie – czyny z kolekcji J. T. Czosnki z Wojcieszowa, Dzierżoniów (1986)

Ekslibris polityczny. Idea – ludzie – czyny z kolekcji J. T. Czosnki z Wojcieszowa, Wałbrzych (1986)

Ekslibris polityczny. Idea – ludzie – czyny z kolekcji J. T. Czosnki z Wojcieszowa, Ząbkowice Śląskie (1986)

Ekslibrisy i grafika Jana Tadeusza Czecha, Stary Sącz (V-VI.1986)

Ekslibrisy ludzi kultury i sztuki, Wałbrzych (1986)

Jerzy Różański: wystawa ekslibrisów. Wystawa z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Legnica (1986)

Motywy muzyczne i teatralne w ekslibrisie . Z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Kłodzko (1986)

Motywy muzyczne i teatralne w ekslibrisie . Z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Wrocław (1986)

Ulubieni twórcy – ulubione ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Inowrocław (1986)

Ulubieni twórcy – ulubione ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Żary (1986)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1986)

Ekslibrisy morskie z kolekcji Alfreda Gaudy, Mielec (1986)

Ekslibrisy bibliotek publicznych województwa radomskiego i kieleckiego, Kielce (1986)

Ekslibrisy bibliotek publicznych województwa radomskiego i kieleckiego, Radom (1986)

 

1987

Ryszard Baloń – grafika, rysunek, ekslibris, Żagań (I.1987)

Ulubieni twórcy – ulubione ekslibrisy. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Ogielskiego, Żary (II.1987)

Ekslibris muzyczny z kolekcji Wiktora Dziulikowskiego, Grodków (II.1987)

Akt kobiecy w ekslibrisie z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Dzierżoniów (III.1987)

Motywy łosia i muszli w ekslibrisach ze zbiorów Stanisława Mrowińskiego, Poznań (III.19870

Ekslibrisy z kolekcji Janusza Mikołaja Szymańskiego na wystawie „Varsaviana rara et curiosa”, warszawa (IV.19870

Pies w ekslibrisie z kolekcji Norberta Lippóczego, Dębica (IV.19870

Ekslibris godło bibliofila. Wystawa z kolekcji Haliny i Zdzisława Dąbków, Zielona Góra (V.1987)

Ekslibrisy ludzi kultury i sztuki, Tczew (V.1987)

Wojewódzkie biblioteki publiczne w ekslibrisie, Kalisz (V.1987)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Stary Sącz (V-VI.1987)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1987)

Współczesny ekslibris polski, Turek (VI.1987)

Ekslibrisy Karoly Andrusko z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Wałbrzych (VI.1987)

Współczesny ekslibris europejski z kolekcji Romualda M. Łuczyńskiego, Opole (VII.1987)

Ekslibrisy Władysława Kościelniaka z Kalisza, Sopot (VIII.1987)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Wałbrzych (VIII.1987)

Ekslibrisy polskie XVIII – XX wieku ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Praga (Czechy) (VIII.1987)

Grafika i ekslibris Witolda Jańczaka, Poznań (VIII.1987)

Jubileuszowa wystawa malarstwa i grafiki Wiesława Röhrenschefa, Tarnów (IX.1987)

Drzeworyty Stanisława Chudzika, Białystok (IX.1987)

Poważne i niepoważne motywy w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Haliny i Zdzisława Dąbków, Żary (IX-X.1987)

Ekslibrisy z kolekcjonerskiej teki, Łódź (IX.1987)

Wystawa ekslibrisów konkursowych „Rawicz `87”, Rawicz (X.1987)

Architektura Wrocławia na ekslibrisach ze zbiorów Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (1987)

Ekslibris heraldyczny XVIII – XX wieku ze zbiorów Romualda Mariusza Łuczyńskiego, Wrocław (1987)

Orzeł na ekslibrisach. Z kolekcji Mirosława Z. Wojalskiego w 70 rocznicę odzyskania niepodległości, Łódź (1987)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1987)

Motywy architektoniczne i urbanistyczne. Wystawa ekslibrisów z Kolekcji Barbary i Czesława Erberów, Kielce (1987)

Akty. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce (1987)

Ekslibris Radziecki. Wystawa z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce (1987)

Lotnictwo i numizmatyka w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin (1987)

Ekslibrisy morskie z kolekcji Alfreda Gaudy, Biała Podlaska (1987)

Ekslibrisy muzeów Polski północnej i zachodniej. Wystawa ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Świebodzin (1987)

 

1988

Władysław Kościelniak – ekslibrisy, Kołobrzeg (I.1988)

Ekslibrisy grafików polskich XX wieku z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Lubin (I.1988)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Brodnica (V.1988)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1988)

Wystawa pokonkursowa „Rawicz `88”, Rawicz (VI.1988)

Grafika książkowa i ekslibrisy Antoniego Gołębniaka, Poznań (VI.1988)

Twórczość Wojciecha Jakubowskiego, Malbork (VI.1988)

Ekslibrisy Wojciecha Barylskiego i Włodzimierza Ściegiennego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Częstochowie, Praszka (VI.1988)

Ekslibrisy muzeów polskich 1918-1988 z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Sieradz (VI.1988)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Stary Sącz (VIII-IX.1988)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Krynica (X-XI.1988)

Orzeł polski w ekslibrisie, Łódź (XI.1988)

Ekslibrisy o tematyce numizmatycznej z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Nowa Sól (XI.1988)

Ekslibris współczesny z kolekcji Włodzimierza Lipińskiego, Brodnica (XI.1988)

Ekslibrisy Stanisława Czarneckiego i Stanisława Pary, Poznań (XI.1988)

Ekslibrisy Klemensa Raczaka i z jego kolekcji, Poznań (XI.1988)

Jazda polska w ekslibrisie, Świebodzin (XII.1988)

Ekslibrisy numizmatyczne z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Nowa Sól (1988)

Pokonkursowa wystawa na ekslibris instytucji i placówek kultury gminy Żary, Żary (1988)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1988)

Symbole i atrybuty antyczne w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Erberów, Kielce (1988)

Sport w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Alfreda Gaudy, Lublin (1988)

Ekslibrisy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, Turek (1988)

Motyw religijny w ekslibrisie polskim (1918-1988). Wystawa ze zbiorów Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (1988)

 

1989

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Brodnica (I-II.1989)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Warszawa (I-III.1989)

Architektura w ekslibrisie, Grudziądz (I.1989)

Ekslibris amerykański w latach 1890-1940 z kolekcji Williama Buttlera i Darleny Buttler, Warszawa (II.1989)

Poznań w ekslibrisie z kolekcji Klemensa Raczaka, Poznań (II.1989)

Polski ekslibris od XVI do XX wieku w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków (III.1989)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Tylicz (IV-V.1989)

Książki i ekslibrisy polskich instytucji ubezpieczeniowych, Poznań (V.1989)

Ekslibrisy Jana Tadeusza Czecha, Chodecz (V-VI.1989)

Ekslibrisy Antoniego Gołębniaka, Poznań (V.1989)

Ekslibrisy poznańskie 1919-1939 z kolekcji Przemysława Michałowskiego, Poznań (V.1989)

Ekslibris amerykański 1890-1940, Poznań (V.1989)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1989)

Ekslibris papieski z kolekcji Klemensa Raczaka, Poznań (VIII.1989)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Poznań (VIII.1989)

Ekslibrisy Juliusza Szczęsnego Batury, Suwałki (IX.1989)

Łowiectwo i myślistwo w ekslibrisie z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki,, Świebodzin (IX.1989)

Ekslibrisy muzeów polskich 1918-1988 z kolekcji Józefa T. Czosnyki, Zamość (IX.1989)

Polski ekslibris współczesny 1986-1989, Jędrzejów – Kielce (IX.1989)

Ekslibrisy tarnowskie z kolekcji Norberta Lippóczego, Tarnów (1989)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1989)

Ekslibrisy Dawida Bekkera. Wystawa z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce (1989)

Ekslibrisy bibliotek publicznych województwa suwalskiego, Suwałki (1989)