Wystawy ekslibrisów 1960 – 1969

1960

Ekslibris wrocławski, Wrocław (V.1960)

1961

Ekslibris wrocławski, Wrocław (V.1961)

1962

Ekslibris wrocławski, Wrocław (V.1962)

1963

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Mariana Sikory, Koszalin (1963)

1964

Wystawa ekslibrisu medycznego z kolekcji Stanisława Szpilczyńskiego, Wrocław (I-II.1964)

Ekslibrisy z kolekcji Janusza Szymańskiego, Warszawa (III.1964)

Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów z okazji X Międzynarodowego Kongresu Ekslibrisu FISAE w Krakowie, Kraków – Galeria Krzysztofory (IX.1964)

Superekslibrisy z królewskiej biblioteki Zygmunta Augusta, Kraków – Wawel (IX.1964)

Wystawa starych opraw i superekslibrisów XVI-XVIII w., Kraków – Muzeum Narodowe (IX.1964)

Polski ekslibris XVI – XVIII w., Kraków – Biblioteka Uniwersytecka (IX.1964)

Ekslibris współczesny z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku oraz ekslibrisy z kolekcji Przypkowskich z Jędrzejowa, Kraków – Pałac Sztuki (IX.1964)

Ekslibris numizmatyczny, archeologiczny i filatelistyczny, Katowice (IX.1964)

Ekslibrisy archeologów, numizmatyków i filatelistów z kolekcji Julii Mękickiej, Chorzów (IX.1964)

Wystawa pokonkursowa I Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, Warszawa (1964)

Wystawa Exlibrisów Polskich z kolekcji Seweryna Knape, Szczecin (V.1964)

Ekslibrisy dzieci z Bierunia, Bieruń (1964)

Wystawa ekslibrisu polskiego z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (1964)

Ekslibris koszaliński z kolekcji Mariana Sikory, Złotów (1964)

Wystawa ekslibrisów archeologów, numizmatyków i filatelistów, Chorzów (1964)

Wystawa ekslibrisów archeologów, numizmatyków i filatelistów, Gliwice (1964)

Ekslibris lubelski w dwudziestoleciu PRL, Lublin (1964)

1965

Ekslibris Polski z kolekcji Julii Mękickiej, (I.1965)

I Wystawa Ekslibrisu Wojskowego, Warszawa (V.1965)

Wystawa II Biennale Ekslibrisu współczesnego, Malbork (VI.1965)

1966

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI.1966)

Wystawa ekslibrisu polskiego z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego z kolekcji Mariana Wojciechowskiego, Opole (1966)

Ekslibrisy Włodzimierza Ściegiennego. Wystawa, Lublin (1966)

Ekslibrisy weterynaryjne z kolekcji Stefana Jakubowskiego, Lublin (1966)

Ekslibrisy o tematyce morskiej z kolekcji Seweryna Knape, Szczecin (1966)

Motyw muzyczny w ekslibrisie, Poznań (1966)

1967

Wystawa ekslibrisów Marii Dolnej, Poznań (I.1967)

Wystawa grafiki Wojciecha Jakubowskiego, Olsztyn (I. 1967)

Grafika Stanisława Brzęczkowskiego, Bydgoszcz (I. 1967)

Poznańska Grafika Użytkowa 1945-1966, Poznań (II. 1967)

Don Kichote w sztuce polskiej. Ekslibrisy z kolekcji Antoniego Brosza, (III. 1967)

Kobieta w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Mieczysława Bielenia i Janusza Szymańskiego, Warszawa (III. 1967)

Exlibrisy Wojciecha Jakubowskiego z kolekcji Norberta Lippóczy`ego, Tarnów (IV. 1967)

Wystawa grafiki i ekslibrisów Adama Młodzianowskiego i Wojciecha Jakubowskiego, Toruń (IV. 1967)

Współczesny ekslibris za granicą. Wystawa z kolekcji Cecylii i Janusza Duninów, Łódź (IV. 1967)

Wystawa ekslibrisu warszawskiego, Wołogda (ZSRR) (IV. 1967)

Wystawa dzieł Karola Hillera, Łódź (IV. 1967)

Wystawa ekslibrisów polskich zorganizowana z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy, Wałcz (V. 1967)

Wystawa ekslibrisu morskiego z kolekcji Krzysztofa Dzierżanowskiego, Stefana Grońskiego i Janusza Szymańskiego, Warszawa (V. 1967)

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Rolanda Rovedy, Gratz (Austria) (V. 1967)

Wystawa prac Jerzego Borsukiewicza, Poznań (V. 1967)

Ekslibris województwa rzeszowskiego na tle ekslibrisu polskiego. Wystawa, Rzeszów (VI. 1967)

Rysunki i ekslibrisy Edwarda Grabowskiego , Katowice (VI. 1967)

Ekslibris japoński z kolekcji grafiki Janusza Szymańskiego , Warszawa (VI. 1967)

Polski ekslibris współczesny. Wystawa z okazji międzynarodowego zjazdu tłumaczy literatury polskiej, Warszawa (VI. 1967)

Ekslibris o tematyce filatelistycznej, Zabrze (IX. 1967)

Wystawa grafiki toruńskiej, Berno (Austria) (IX. 1967)

Wystawa ekslibrisów z pomnikami warszawskimi z kolekcji Janusza Szymańskiego, Warszawa (IX. 1967)

Grafika Zbigniewa Dolatowskiego, Płock (X. 1967)

Analogofilia z ekslibrisami. Ekslibrisy i znaczki z kolekcji Mariana Wojciechowskiego, Bielsko – Biała (X. 1967)

Pośmiertna wystawa ekslibrisów Edwarda Grabowskiego, Bielsko – Biała (X. 1967)

Wystawa ekslibrisów polskich i radzieckich o tematyce filatelistycznej z kolekcji Mariana Wojciechowskiego, Warszawa (X. 1967)

Międzynarodowa wystawa ekslibrisu muzycznego, Poznań (XI. 1967)

Współczesny ekslibris radziecki. Wystawa, Łódź (XI. 1967)

Wystawa współczesnego ekslibrisu polskiego, Wenecja (Włochy) (X-XI. 1967)

Ekslibrisy Stanisława Olejniczaka, Poznań (XII. 1967)

Międzynarodowa wystawa ekslibrisu krajów socjalistycznych, Budapeszt (Węgry) (XII. 1967)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1967)

1968

Grafika Zbigniewa Dolatowskiego, Łódź (I. 1968)

Wystawa grafiki i ekslibrisu Wojciecha Jakubowskiego, Łódź (II. 1968)

Wystawa grafiki Wojciecha Jakubowskiego, Katowice (IV. 1968)

Wystawa ekslibrisów III Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Warszawa (IV. 1968)

Ekslibris polski i obcy z kolekcji Włodzimierza Egiersdorffa, Lublin (IV. 1968)

Międzynarodowa wystawa ekslibrisów, Dorog (Węgry) (IV. 1968)

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Gyorgy Póka z udziałem Wojciecha Jakubowskiego i Józefa Szuszkiewicza, Gyula (Węgry) (V-VI. 1968)

Polski ekslibris współczesny ze zbirów Mariana Wojciechowskiego, Bytom (V. 1968)

Teatr i ludzie teatru w ekslibrisie polskim. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Kalisz (V. 1968)

Teatr i ludzie teatru w ekslibrisie polskim. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Poznań (VI. 1968)

Wystawa prac pokonkursowych na plakat i ekslibris o tematyce ochrony zabytków i przyrody zorganizowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ZPAP, Kielce (VI. 1968)

Ekslibris wrocławski, Wrocław (VI. 1968)

Ekslibrisy Wojciecha Jakubowskiego. Wystawa, Grudziądz (VI. 1968)

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Mariana Słowika, Przemyśl (VI. 1968)

Flora na znaczkach i ekslibrisach z kolekcji Mariana Wojciechowskiego , Szczecin (VII. 1968)

XII Międzynarodowy Kongres Ekslibrisu w Como (Włochy), (VIII. 1968)

Wystawa ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego, Toruń (XI. 1968)

Analogofilia ekslibrisowo – filatelistyczne. Ekslibrisy i znaczki z kolekcji Mariana Wojciechowskiego, Kraków (X. 1968)

Wystawa ekslibrisów i grafiki Vincasa Kisarauskasa i Antanasa Kmielauskasa z kolekcji Janusza Szymańskiego, Białystok (X. 1968)

Wystawa ekslibrisów o tematyce religijno – chrześcijańskiej z kolekcji Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (XI. 1968)

Wystawa ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego, Toruń (XI. 1968)

Wystawa ekslibrisów Zygmunta Waśkowskiego, Białystok (XI. 1968)

Wystawa grafiki Bronisława Józefa Tomeckiego, Warszawa (XII. 1968)

Wystawa ekslibrisów Antoniego Gołębniaka, Poznań (XII. 1968)

Wystawa ekslibrisów z kolekcji Andrzeja Szelesa, Wałbrzych (XI. 1968)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1968)

Współczesny ekslibris z kolekcji Henryka Feilhauera, Koszalin (1968)

Ekslibrisy z kolekcji Mariana Sikory, Koszalin (1968)

Ekslibrisy z kolekcji Mariana Sikory, Świdwin (1968)

Ekslibrisy z kolekcji Mariana Sikory, Bobolice (1968)

1969

Wystawa ekslibrisów numizmatycznych z kolekcji Lecha Kokocińskiego, Wrocław (IV. 1969)

Motyw taneczny i muzyczny w ekslibrisie polskim. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Goleniów (IV. 1969)

Współczesny ekslibris litewski. Wystawa z kolekcji Zbigniewa Jóźwika, Lublin (IV. 1969)

Wystawa ekslibrisów Andrzeja Bortowskiego, Toruń (IV. 1969)

Ekslibrisy pracowników książki polskiej z kolekcji Stanisława Gruczyńskiego , Wrocław (V. 1969)

Wystawa ekslibrisów i XIX-wiecznej wizytówki polskiej emigracji powstań narodowych. Z kolekcji Lecha Kokocińskiego, Kępno (V. 1969)

Ćwierć wieku ekslibrisu w Polsce Ludowej. Wystawa z kolekcji Mariana Wojciechowskiego, Katowice (V. 1969)

Wystawa rzeźby, ceramiki i grafiki Zbigniewa Jóźwika, Lublin (V. 1969)

Archeologia i numizmatyka w ekslibrisie.  Wystawa z kolekcji Stefana Kotarskiego, Płock (V. 1969)

Wystawa ekslibrisów Andrzeja Bortowskiego, Płock (V. 1969)

Wystawa ekslibrisów polskich i obcych z kolekcji członków Sekcji Ekslibrisów Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Radom (V. 1969)

Wystawa ekslibrisów Łukasza Płotkowskiego, Bydgoszcz (V. 1969)

Wystawa ekslibrisów IV Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Malbork (VI-VIII. 1969)

Ekslibrisy Wojciecha Łuczaka, Inowrocław (VI. 1969)

Ekslibrisy Marii Dolnej, Antoniego Gołębniaka i Bożeny Hubickiej, Poznań (VI. 1969)

Aukcja i wystawa ekslibrisów z kolekcji Stanisława Aulicha, Kraków (VI. 1969)

Wystawa malarstwa, grafiki i rysunków Wiesława Röhrenschefa oraz grafiki Józefa Szuszkiewicza, Kraków (VI. 1969)

Ekslibris na Śląsku. Wystawa z kolekcji Mariana Wojciechowskiego, Opole (VII. 1969)

Ekslibrisy Ludwika Tyrowicza i Pawła Kowżuna, Wrocław (VII. 1969)

Wystawa ekslibrisu o tematyce wojskowej z kolekcji Lecha Kokocińskiego, Kępno (VIII. 1969)

Wystawa ekslibrisu o tematyce gastronomicznej z kolekcji Mieczysława Bielenia i Janusza Szymańskiego, Warszawa (VIII. 1969)

Wystawa ekslibrisów o tematyce muzycznej z kolekcji Feliksa Wagnera, Bydgoszcz (IX. 1969)

Wystawa ekslibrisów o tematyce morskiej z kolekcji Stanisława Bernatta, Jelenia Góra (IX. 1969)

Wystawa ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego, Leningrad (ZSRR) (IX. 1969)

Opera i muzyka w ekslibrisie. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Poznań (X. 1969)

Wystawa księgoznaków i publikacji ekslibrisowych z kolekcji Mariana Wojciechowskiego, Zabrze (X. 1969)

Ekslibris muzyczny. Wystawa z kolekcji Feliksa Wagnera, Kalisz (X. 1969)

Wystawa ekslibrisów grafików moskiewskich, Poznań (X. 1969)

Wystawa współczesnego ekslibrisu radzieckiego z kolekcji Andrzeja Kempy, Łódź (XI. 1969)

Ekslibris lubelski w XXV-leciu PRL, Lublin (XII. 1969)

Wystawa malarstwa i grafiki Witolda Giżbert – Studnickiego, Tarnów (XII. 1969)

Współczesny ekslibris polski, Rzeszów (1969)

Ekslibris koszaliński z kolekcji Mariana Sikory, Darłowo (1969)

Ekslibris o motywie chrześcijańskim z kolekcji Wiktora Dziulikowskiego, Wrocław (1969)