GALERIA „PRZYSTANEK GRAFIKA” W CIESZYNIE

Przystanek Grafika - logoGaleria „Przystanek Grafika” utworzona została przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 16 kwietnia 2012 roku. Pomysłodawcą utworzenia Galerii był Bartłomiej Franek – historyk sztuki i ówczesny wiceprezes stowarzyszenia przy Muzeum. Prowadzenia Galerii podjął się od 2012 roku Władysław Owczarzy – grafik i kolekcjoner ekslibrisów. Od 2015 roku Galerię prowadzi z kolei Aleksandra Bury – absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

Galeria posiada niewielką powierzchnię wystawienniczą. W zamyśle twórców Galerii stanowi ona miejsce prezentacji i dyskusji przede wszystkim lokalnych twórców nieprofesjonalnych. Okolicznościowo wystawia się również prace innych twórców ekslibrisów i grafiki. Nawiązana współpraca z Instytutem Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego poszerzyła prezentacje Galerii o indywidualne wystawy prac młodych artystów i prezentacje prac dyplomowych  absolwentów uczelni. Z kolei od 2013 roku prezentuje się twórczość artystów zagranicznych. Od 2012 do 2016 roku w Galerii zaprezentowano w sumie 38 wystaw, na których pokazano prace ok. 100 twórców polskich i zagranicznych.

Galeria „Przystanek Grafika”

Adres: Cieszyn, ul.Głęboka 50

tel. +48 33 851 16 30

e-mail: muzeumdrukarstwa@o2.pl

www.muzeumdrukarstwa.pl