DO POBRANIA

**

Wolno pobierać utwór bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.

**

*

Tomasz Suma, Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964 – 2009, 2013

Tomasz Suma, Sygnatury polskich twórców ekslibrisów od XIX wieku do współczesności, 2013

*

Franciszek Biesiadecki, Exlibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego, Kraków 1926

Paweł Ettinger, Exlibris w literaturze światowej (1929-1930)Kraków 1930

Paweł Ettinger, Notatki o exlibrisach polsko – rosyjskich. Cz. II: Exlibrisy Michała hr. WielhorskiegoKraków 1930

Paweł Ettinger, Polski exlibris w Moskwie roku 1922, Kraków 1946

Paweł Ettinger, Urywki z listów polskiego bibljofila w MoskwieWarszawa 1926 (cz. 1)

Paweł Ettinger, Urywki z listów polskiego bibljofila w MoskwieWarszawa 1926 (cz. 2)

Kazimierz Hałaciński, Exlibisy Stanisława JakubowskiegoKraków 1928

Kazimierz Piekarski, Exlibris Jana Brożka czyli o profesorskiej genezie polskiego znaku książkowego, Kraków 1927

Przecław Smolik, Grafika książkowa i exlibrisy Wilhelma Wyrwińskiego, Kraków 1925

Kazimierz Piekarski, Przyczynki do dziejów polskiego exlibrisu, Kraków 1924

Kazimierz Reychman, Bibljografia polskiego exlibrisu 1874-1925Kraków 1925

Kazimierz Reychman, Bibljografia polskiego exlibrisu, wyd. 2,Warszawa 1932

Kazimierz Reychman, Twórcy Ex-librisów polskichWarszawa 1924

Kazimierz Reychman, Nieznane Ex-lirbisy Polskie, Warszawa 1910

Przecław Smolik, Grafika książkowa i exlibrisy Wilhelma WyrwińskiegoKraków 1925

Wiktor Wittyg, Ex-libris`y bibliotek polskich XVII i XVIII wiekut. 1, Warszawa 1903

Wiktor Wittyg, Ex-libris`y bibjotek polskich XVI-XX wiekut. 2, Warszawa 1907

Kazimierz Reychman, Dodatki i sprostowania do exlibrisów bibljotek polskich XVI-XIX wieku Wiktora WittygaKraków 1925

*

Wystawa ekslibrisów słowiańskich. Plakat, Kraków 1929

Wystawa grafiki Stanisława Jakubowskiego. Plakat, Kraków 1930