EroSexlibris

Od 30 lat w Lozannie odbywają się międzynarodowe konkursy dla grafików na erotyczne ekslibrisy. Konkursy organizują: The Pro Ex-libris Association oraz The FINALE Foundation. Jury obraduje zazwyczaj w różnych miastach świata. Wystawa pokonkursowa prezentowana jest z kloei w Lozannie i w kilku miastach europejskich.

Konkurs jest otwarty bez żadnych ograniczeń dla artystów i projektantów z całego świata. Nie są wymagane opłaty za uczestnictwo. Prace muszą być autentycznymi ekslibrisami, tj wielkości małoformatowej i grafiki najwyższej jakości estetycznej, artystycznej i technicznej, a wykonane powinny być wklejone do książek oraz powinny zawierać identyfikację ich właściciela. Powinny też zawierać słowa „Ex Libris …” lub równoważny (na przykład „z biblioteki …”, „Ta książka należy do …”, itd.), a następnie imię właściciela lub biblioteki aktualnie istniejącej. 
Artyści uczestniczący mogą przesłać dowolną liczbę prac. Wymagana minimalna liczba odbitek to trzy, z których dwie zostaną wykorzystane do celów wystawowych.
Każda odbitka musi być podpisana lub parafowana przez artystę i ponumerowana. Na odwrocie czytelny opis ołówkiem:
– Nazwa, adres artysty, rok urodzenia i obywatelstwa,
– Technika i rok powstania.
Jeśli artysta nie wykorzystał alfabetu łacińskiego w napisie, jest on zobowiązany do napisania tłumaczenie na język angielski na odwrocie wydruku. Ponadto, jeśli ze względów projektowania ekslibris zawiera tylko inicjały właściciela, artysta musi napisać właściciela imię i nazwisko na odwrocie wydruku.

Artyści są również proszeni o wysłanie pliku .jpg każdego ekslibrisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:  mailbox@erosexlibris.org

Adres organizatorów i kontakt:

Ex-libris competition
c/o Benoît Junod,
21 Route de Lullier, 1254 Jussy (GE), Switzerland

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Telefon: +41 22 7590040, 22 9097282 + 41, + 41 21 3231223
(Angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski)
e-mail: info@erosexlibris.org lub benoit.junod@akdn.org