Aleksander Jackowski: Jerzy Jarnuszkiewicz. Rzeźby, medale, ekslibrisy

Tytuł: Jerzy Jarnuszkiewicz. Rzeźby, medale, ekslibrisy

Autor: Alekdander Jackowski

Wydanie: Warszawa: 2015

ss.91: il.

Format B5

Oprawa twarda

ISBN 978-83-943006-0-9

Jerzy Jarnuszkiewicz był autorem rzeźb, założeń pomnikowych, kompozycji przestrzennych, ale także rzeźby kameralnej, medali i ekslibrisów. W jego twórczości dają się prześledzić zmiany, jakim podlegała nie tylko sztuka, ale szeroko rozumiana kultura polska. Od projektów związanych z odbudową kraju i socrealizmem, przez odwilż, fascynację formami nowoczesnymi i ekspresyjnymi doszedł w latach sześćdziesiątych do rzeźby geometrycznej, by w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych swe najwybitniejsze dzieła poświęcić tematyce religijnej.

**

Książkę można kupić TUTAJ