Władysław Kościelniak (1916 – 2015)

Dnia 13 listopada 2015 roku zmarł senior polskich twórców ekslibrisów – WŁADYSŁAW KOŚCIELNIAK. Znakomity artysta, wybitny publicysta, ceniony historyk regionu kaliskiego.

Od 1947 prowadził samodzielną działalność graficzną. W 1957 roku został członkiem ZPAP. Ekslibrisy tworzył w latach 1960-2006. Mieszkał i tworzył w Kaliszu.

Był uznanym artystą malarzem i grafikiem oraz mistrzem pióra. Dał się również poznać jako zapalony historyk regionalista Ziemi Kaliskiej. Był współzałożycielem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Za swoje zasługi odznaczony został wieloma nagrodami i odznaczeniami, wśród których znalazły się m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi. W uznaniu za „wybitny wkład w dokumentowanie i popularyzację historii regionu kaliskiego, zaangażowanie w działalność publiczną i bogatą twórczość artystyczną wzbogacającą kulturę polską” Rada Miejska w Kaliszu nadała Artyście w 2006 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza, a w czerwcu 2012 r. przyznano artyście tytuł Honorowego Przyjaciela Kalisza. Jako drugi Polak – po Tadeuszu Kulisiewiczu – otrzymał Medal Rabindranatha Tagore od Calcutta Arts Society za cykl czarno-białych linorytów inspirowanych kulturą i sztuką Indii. W 2001 r. Władysław Kościelniak znalazł się w pierwszej dziesiątce „Kaliszan XX wieku”, w 2003 r. został wyróżniony tytułem Kaliszanina Roku.