Andrzej Znamirowski (1944 – 2015)

rys. Rafał Werszler, CGD, 2006

W połowie października zmarł w Krakowie jeden z najwybitniejszych i najznakomitszych polskich kolekcjonerów ekslibrisów – Andrzej Znamirowski.  Miał 71 lat.

Był wybitnym patronem i autentycznym rzecznikiem polskiego ekslibrisu, człowiekiem o niespotykanej życzliwości,  serdeczności i dobroci serca. Był naszym przyjacielem i nauczycielem, na którym zawsze można było polegać. Zawsze otwarty na ludzi, uprzejmy i uśmiechnięty, chętnie służył swoją wiedzą i umiejętnościami nawet wtedy, kiedy nie było za to podziękowania. Jego skromność była cnotą, nigdy nie życzył sobie tego, co jest nieosiągalne lub bezwartościowe, a swoim sercem i umysłem dawał co najlepsze. Był Dobrym Człowiekiem.

Takiego Go z pewnością zapamiętamy.

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Znamirowskiego odbędzie się w  piątek, 24 października o godzinie 9.50, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.