Marian Grudziński

Biogram przygotowany przez artystę. 

W poligrafii pracowałem od roku 1967 jako zecer-linotypista. Jednak wszystko się zmienia i zecerstwo już upadło. Szereg prac, jakie robiłem to głównie dla znajomych oraz do przysłowiowej szuflady. Jakoś nie przykładałem do tego większej uwagi. Razem z przyjacielem Andrzejem Kotem, znanym grafikiem, rysownikiem, drukarzem, bo łączyła nas kaszta drukarska, spędziliśmy w drukarni kilkadziesiąt lat tworząc różnego rodzaju ekslibrisy i rysunki.

Teraz robię wiele rzeczy na komputerze, bo czcionek już za wiele nie ma, aby można było z nich coś jeszcze tworzyć. Czasem coś narysuję, ale to sporadycznie, ponieważ mało mam czasu na tego rodzaju prace.

Miałem wystawy:

 1. XIV Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego 2008 – Muzeum Lubelskie Dworek Wincentego Pola  – listopad – grudzień 2008.
 1. „Współczesny Ekslibris Lubelski – VI” w ramach cyklu: Panorama Ekslibrisu Polskiego – Kraków, Dom Kultury „Podgórze” 3.06-2.07 2009 rok.
 1. Tematyczna wystawa ekslibrisu 965 lat Opactwa oo Benedyktynów w Tyńcu – Kraków, Dom Kultury „Podgórze” 5.07-31.08 2009 rok.
 1. Wystawa konkursowa – 225 lat lokacji miasta Podgórze – Kraków, 2009 – XV Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego 2010 – Muzeum Lubelskie Dworek Wincentego Pola  – listopad – grudzień
 1. XVI Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego 2012
 2. XVII Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego 2014.

Były także wystawy w Galerii Ekslibrisu Krakowskiego Domu Kultury „Podgórze” z okazji różnych okazji.

Obecnie pracuję nad ekslibrisami właśnie dla tej galerii. Ekslibrisy będą poświęcone pamięci tych, którzy już odeszli, a współpracowali z tą Galerią. Wystawa ma być w terminie 9.11–12.12.2015 rok

Miałem publikowane prace ekslibrisowe w:

 1. Miesięczniku Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 120–121 „Alma Mater”.

To ogólnie o mnie kilka słów. Wszystko za sprawą Zbigniewa Jóźwika, powróciłem do pracy twórczej i zacząłem tworzyć ekslibrisy na wystawy oraz dla znajomych. Tylko, że tak jak wspomniałem już coraz częściej na komputerze. Drukarnia Uniwersytecka UMCS, niestety została rozwiązana przez władze (grudzień 2008) i czcionki poszły w zapomnienie.

Dla Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki przygotowuję i opracowuję wszelkiego rodzaju wydawnictwa jak:

 1. Ekslibrisy dla członków Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (2014),
 2. Osiemdziesiąt pięć lat Lubelskiego towarzystwa miłośników książki (1926–20110,
 3. Typografia w dziejach Polskiej Książki Antoniego Dudka,
 4. Zielnik Zbigniewa Jóźwika (2008),
 5. Pracownicy UMCS w ekslibrisach Zbigniewa Jóźwika.

 

Marian Grudziński, autoekslibris
Marian Grudziński, autoekslibris