Ekslibris z suszonych liści

Twórcą i pomysłodawcą ekslibrisów wykonywanych z suszonych liści był wrocławski artysta, Czesław Rodziewicz.

Ekslibrisy te powstały w 2003 roku, a inspiracją do ich opracowania była sztuka „liściaków” stworzona również przez Czesława Rodziewicza. „LIściaki” to artystyczne kompozycje z zasuszonych liści, kwiatów, płatków, źdźbeł traw i innych roślin. Liściaki powstawały jako znacznego formatu kompozycje lub obrazy. Po sfotografowaniu i pomniejszeniu służyły do 2003 roku jako pocztówki lub ilustracje w tomikach wierszy autorstwa Czesława Rodziewicza. W 2003 roku Cz. Rodziewicz po raz pierwszy zastosował tę twórczość w pracy nad ekslibrisami. Swoją nowatorską technikę artysta nazwał florotypią i stosował dla niej oznaczenie „FT”. Ekslibrisy przygotowywane były z kompozycji liści i płatków kwiatów, następnie drukowane cyfrowo i odpowiednio zmniejszane, a następnie uzupełniane napisami w technice komputerowej.

Sztuka florotypii jak dotąd nie znalazła kontynuatorów.