Ekslibris przestrzenny

Twórcą ekslibrisów przestrzennych jest Zbigniew Jeż, niegdyś artysta związany z Wrocławiem. Jak dotąd technika i pomysł przez niego stworzone nie znalazły naśladowców.

Niewielkich rozmiarów (A5 i mniejsze) ekslibrisy wykonane zostały na podkładkach z różnego tworzywa: masy plastycznej, tektury, drewna. Zawierają wyraźny napis identyfikujący właściciela wykonany w cellografii, bądź naklejanych elementów metalu, futra lub różnych przedmiotów związanych z właścicielem ekslibrisu. Przedstawiają bardzo precyzyjne elementy nawiązujące w sposób ewidentny do charakteru osobowościowego właściciela znaku książkowego. Są niezwykle czytelne. Nie da się ich wkleić do żadnej książki, gdyż są właśnie… przestrzenne – czyli oprócz swej wysokości i szerokości mają też odpowiednią grubość (od 10 do 50 mm). Możnaby zaryzykować stwierdzenie, że są małymi instalacjami ekslibrisowymi. Ekslibrisy te nie są przeznaczone do wklejania do książek; według zamysłu artysty mają wisieć na bibliotece. Ekslibrisami przestrzennymi Zbigniew Jeż złamał konwencję przeznaczenia tradycyjnego miejsca ekslibrisu i przesunął jego ulokowanie z książki na bibliotekę. Wciąż są to jak najbardziej znaki książkowe.

Pełny wykaz ekslibrisów przestrzennych:

Ex libris Hasiora, TW, 1973, 140 x 94.

Ex libris Hasiora, TW, 1973, 144 x 100.

Ex libris Hasiora, TW, 1973, 150 x 100.

Ex libris Claya, TW, 1973, 55 x 39.

Ex libris Harrisona, TW, 1974, 120 x 90.

Ex libris W. Dziulikowskiego, TW, 1974, 138 x 100.

Ex libris Christo, TW, 1974, 88 x 65.

Ex libris 13 – Roman Polański, TW, 2009, 142 x 102.

Ex libris Damien Hirst, TW, 2009, 150 x 80.

Ex libris For Nobody, TW, 2009, 150 x 90.

Ex libris Tomasza Sumy, TW, 2009, 137 x 100.

Ex libris Tomasza Sumy, TW, 2009,140 x 82.

Ex libris Z. Jeż, TW, 2009, 147 x 81.

Ex libris Z. Jeż. Publiczna przestrzeń dla sztuki? Öffentlicher Raum für Kunst?, TW, 2009, 220 x 70.

Ex libris Jerzego Buzka, TW, 2009, 158 x 103.

Ex libris Stanisław Dróżdż, TW, 2010, 148 x 112.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.