Wydarzenia 2006 roku

Przekazanie kolekcji Władysława Kościelniaka

do zbiorów Książnicy Pedagogicznej

im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu

 ◊

W 2006 r. Władysław Kościelniak przekazał całą swoja pracownię plastyczną, wraz z wyposażeniem i zbiorami Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Obecnie pracownia stanowi część Działu Zbiorów Specjalnych. Połączona z kolekcją W. Kościelniaka, którą kilka lat wcześniej artysta ofiarował Książnicy, nadal utrzymywana jest w niezmienionym kształcie i wykorzystywana przez darczyńcę. Kolekcja Władysława Kościelniaka ma szczególną wartość. W jej skład wchodzą materiały rękopiśmienne, fotografie rodzinne, dokumenty osobiste, ekslibrisy, plakaty, fotografie Kalisza i regionu, pocztówki przedstawiające fragmenty miasta z początku XX w. i z okresu międzywojennego, klisze cynkograficzne i linorytowe, z których odbijane były ekslibrisy.

Inwentarz daru zobacz TUTAJ