Jan Ryszard Kłossowicz (1924 – 2002)

Urodzony 22 czerwca 1924 r. w Warszawie, zmarł 2 kwietnia 2002 r. we Wrocławiu. Zaliczany do grona najbardziej utalentowanych artystów Wrocławia, malarz, grafik i ekslibrisista. Jeden z założycieli Grupy „RYS”. Był także członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz członkiem zwyczajnym ZPAP Okręgu Wrocławskiego.

Szkołę powszechną i gimnazjum kończył w Warszawie. Po wojnie przeniósł się do Wrocławia. Po uzyskaniu matury w 1947 roku we Wrocławiu rozpoczął studia w pracowni malarskiej na tutejszej Akademii Sztuk Pięknych (1947–1950) pod kierunkiem prof. Eugeniusza Gepperta. W 1950 r. przeniósł się na Akademię Sztuk Pięknych do Warszawy, gdzie dokończył studia w pracowni scenografii prof. Jana Golusa i prof. Władysława Daszewskiego uzyskując w 1956 r. dyplom ukończenia uczelni. Po uzyskaniu wykształcenia artystycznego powrócił do Wrocławia, gdzie zawodowo pracował jako grafik w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wojewódzkim Domu Kultury, Państwowym Studium Kulturalno – Oświatowym i Bibliotekarskim oraz Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej. Zajmował się zarówno pracą artystyczną, jak i dydaktyczną. W Wojewódzkim Domu Kultury był instruktorem do spraw amatorskiego ruchu plastycznego, wykładał w Studium Kulturalno – Oświatowym, zaś w Ognisku Kultury prowadził zajęcia z zakresu wiedzy o sztuce.

Ekslibrisy wykonywał piórkiem i tuszem powielając je następnie technikami drukarskimi – cynkotypią kreskową i offsetem. Od 1998 roku porzucił techniki drukarskie i znaki książkowe powielał metodą kserograficzną, oczywiście sygnując odbitki. W sumie był autorem około 300 znaków książkowych. Najwięcej ekslibrisów wykonał na zamówienie bibliotek i instytucji kultury w Polsce. W latach 1976 – 1989 realizował serię kilkudziesięciu ekslibrisów dla zasłużonych wrocławskich bibliotekarzy. Oczywiście powstało również wiele ekslibrisów dla osób prywatnych.

Brał udział w wielu konkursach i wystawach ekslibrisów w kraju i za granicą, m.in. we Wrocławiu, Malborku (1977, 1979), Rzeszowie (1977), Lublinie (1977), Jeleniej Górze, Katowicach i Warszawie oraz w Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Danii i we Włoszech.

Wykaz ekslibrisów zobacz tutaj

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.