Juliusz Szczęsny Batura

Juliusz Batura
Juliusz Batura

Urodził się 20.11.1953 r. w Augustowie, gdzie mieszka do dzisiaj. Z wykształcenia jest matematykiem ale od 1986 roku, kiedy uzyskał uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do uprawia­nia zawodu artysty grafika, pracował jako nauczyciel wycho­wania plastycznego i instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Augustowie, w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie i w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach. Obecnie jest na emeryturze. Do 2007 roku tworzył kukiełki i scenografie Dziecięcego Twórczego Teatru Lalkowego „Bajama” przy APK w Augustowie, prowadzonego przez żonę Blankę. Od końca lat siedemdziesiątych para się grafiką. Ekslibris w jego twórczości pojawił się przed 1983 rokiem, kiedy swoje prace zaprezentował w KMPiK w Olsztynie. Jest autorem 30 artykułów na temat pedago­giki plastyki („Edukacja i Dialog”) i 20 artykułów na temat fotografii („Foto Kurier”). Miał ponad czterdzieści dużych indywidualnych wystaw. Brał udział w ponad stu czterdziestu wystawach zbio­rowych. Na przełomie lat 80. i 90. Ilustrował ksiażki w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”, „Pax” w Warszawie i KAW w Białymstoku. Później zilustrował kilka książek dla dzieci w wydawnictwach suwalskich oraz kilka tomików poezji. Organizował wystawy ekslibrisów twórców polskich i zagranicz­nych. Z jego inicjatywy odbyły się w Suwałkach cztery edycje konkursu ogólnopolskiego na ekslibris dzieciecy i młodzieżowy im. Marii Konopnickiej.

 Do końca 2014 roku wykonał ponad tysiąc dwieście trzydzieści ekslibrisów. U progu sześćdziesiątego roku życia wrócił do prostych, jednobarwnych linorytów. W nich odnajduje radość tworzenia, uśmiech i szczęście.

Artysta o sobie

Do dzisiaj zrobiłem ponad 1000 ekslibrisów. Najważniejszym motywem pracy w tej dziedzinie była potrzeba wyrwania się z osamotnienia – potrzeba kontaktu z ludźmi. Znak własności ksiażki (odbity w wielu egzemplarzach) jest wykonany z myślą o jednym odbiorcy, o konkretnym człowieku albo o istniejącej instytucji i ludziach z nią zwiazanych. W tym widzę jego szczególna wartość na tle zalewu dzieł dla wszystkich i dla nikogo. Z wielu wystaw i konkursów, w których uczestniczyłem, otrzymywałem katalogi. Z nich brałem adresy twórców, wymieniałem swoje prace na obce. Tą droga zebrałem kolekcję ekslibrisów, katalogów i druków okołoekslibrisowych. Zbiór z obszaru od Argentyny po Japonię jest teraz własnością miasta Augustowa. W ślad za swoimi małymi grafikami odbyłem kilka wypraw na Wschód. Swoje prace czterokrotnie pokazywałem w Druskiennikach a także w Kupiszkach i w Wilnie na Litwie, dwa razy w Ivano-Frankivsku (Stanisławowie) na Ukrainie i dwa razy w Aktube w Kazachstanie. Z wypraw przywoziłem pamieć o poznanych ludziach, wspomnienia i emocje, i świadomość tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i Jedwabnego Szlaku. Pięknie się to nakładało na moje zainteresowania baśniami, legendami, kulturami, mitami i wierzeniami róznych plemion i narodów. Duże zbiory moich ekslibrisów znajdują się w Druskiennikach, Ivano-Frankivsku i w Aktube. Większe w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (u. Grójecka 109), w Galerii Ekslibrisu Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie, w Widzewskiej Galerii Ekslibrisu w Łodzi i w Muzeum w Augustowie. Ponadto niewielkie zbiory są w Ossolineum we Wrocławiu, w Instytucie Polskim Uniwersytetu Wileńskiego i rękach prywatnych na całym świecie. Na przestrzeni trzydziestu lat w katalogach i na wystawach widziałem dziesiątki tysięcy ekslibrisów. Ich nieprzebrana rozmaitość i często niedościgła maestria nauczyły mnie pokory. Wciąż na nowo odrzucam wszelkie porównywactwa, oceniactwa i konkurowania. Zgadzam się na swoje narzędzia (wypukłodruki : linoryty i plastykoryty), ograniczenia i maniery. Trzymam się przy tym tradycji: – ekslibris ma być znakiem graficznym a nie kunsztowną małą grafiką z „dolepionym” napisem: ex libris, z książek, ex musicis, itp.

Juliusz Batura

 ◊

Wiele można powiedzieć na temat nadzwyczajnych prac tego artysty, żyjącego w małym miasteczku, z dala od centrów kultury i sztuki, z dala od wielkiego artystycznego świata. A jednak wielka sztuka może pojawić się wszędzie tam, gdzie jest inspiracja i wola zrobienia czegoś rzeczywiście nowego, czegoś, co zachwyca ludzkie oko.

(Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art. Of Contemporary Exlibris. Celorico de Basto, Portugal, vol.XIX/1996, fragment noty biograficznej J.S.B.)

WYSTAWY

The end of 1970s- Oddział Stowarzyszenia PAX – Białystok – Poland

1983 – KMPiK- Olsztyn – Poland

1985 – BWA- Suwałki – Poland

1989 – BWA – Suwałki – Poland

1989 – DK „Dąbrówka” – Poznań – Poland

1991 – ŁDK – Łódź – Poland

1995 – Galeria „Akcent” – Białystok – Poland

1996 – Druskininkai – Lithuania

1997 – Aktobe – Kazakhstan

1997 – Ivano-Frankivsk – Ukraine

1998 – Woj. Biblioteka Publiczna – Białystok – Poland

1998 – Instytut Polski Uniwersytetu – Vilnius – Lithuania

1999 – the University of Aktobe – Kazakhstan

2000 – ROKiS Suwałki – Poland

2001 – Warszawska Galeria Exlibrisu – Warsaw – Poland

2001 – Widzewskie Domy Kultury – Łódź – Poland

2002 – Galeria Ekslibrisu Domu Kultury „Podgórze” – Kraków – Poland

2003 – Juliusz Sz. Batura 20-lecie pracy twórczej, Exlibris. MDK – Augustów – Poland

2004 – The Region Art Museum of Ivanofrankivsk – Ukraine

2004 – MDK Słupsk – Poland

2005 – Dailes galerija „Sofa” – Druskininkai – Lithuania

2005 – Książnica Podlaska – Białystok – Poland

2005 – Juliusz Batura „Grafika, kompozycja, linoryt” MDK – Augustów – Poland

2006 – Juliusz Batura „Ilustracje do wierszy” MDK – Augustów – Poland

2007 – Dom Kultury „Podgórze” – Kraków – Poland

2007 – Widzewska Galeria Ekslibrisu – Łódź – Poland

2008 – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki – Suwałki – Poland

2008 – Cafe del Arte „Krzywy Domek” – Sopot – Poland

2008 – Galeria „ W Ratuszu”, Urząd Miejski w Sławnie – Sławno – Poland

2010 – Juliusz Batura „Ilustracje do moich baśni” MDK – Augustów – Poland

2010 – Biblioteka Pedagogiczna imienia T. Kotarbińskiego w Olsztynie, filia w Olecku – Olecko – Poland

2010 – Mażoji galeria – Druskininkai – Lithuania

2012- Juliusz Szczęsny Batura. Ekslibrisy z lat 2007-2012. Widzewska Galeria Ekslibrisu – Łódź – Poland

2012 – Juliusz Szczęsny Batura „ Tysiąc znaków”. Biblioteka Pedagogiczna w Łomży – Łomża – Poland

2012 – Juliusz Szczęsny Batura. Ekslibrisy 2009 -2011. Dom Kultury „Podgórze”- Galeria Ekslibrisu – Kraków – Poland

 

EXHIBITIONS AND PRIZES

 

1988 – „Concorso Internazionale Exlibristico – Gabriele d’ Annunzio” – Pescara – Italy

1989 – „Ekslibrisy grafików polskich” – Muzeum Okręgowe – Chełm – Poland

1990 – Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów – „Starachowice 90” – Poland (I prize)

1990 – Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Łódź- Poland (III Prize)

1992 – „Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu – Katowice 92” – Poland (prize SBP)

1993 – „Varsoviana 1993” – Warsaw – Poland (III prize)

1993 – „Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris o Motywach Powstania Warszawskiego im. T.Cieślewicza” (distinguishing)

1993 – III Międzynarodowe Biennale „Zabytkowa Architektura Drewniana w Ekslibrisie – Grudziądz – Poland (distinguishing)

1994 – „Alma Mater” Beius ’94 – Romania

1994 – „Daina, muzika, sokis” Ekslibrisus konkursas – Vilnius – Lithuania

1994 – „Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris o Motywach Powstania Warszawskiego ” – Warsaw – Poland (distinguishing)

1994 – I Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego – Kraków – Poland (distinguishing)

1994 – „Miasto Wieliczka. Zabytkowa Kopalnia Soli” – Kraków / Wieliczka – Poland

1994 – „200 lat Insurekcji Kościuszkowskiej” Konkurs na ekslibris – Kraków – Poland (I Prize)

1994 – Wystawa Ekslibrisu „Cracowiana III” – Kraków – Poland

1995 – IV Międzynarodowe Biennale – Grudziądz – Poland

1995 – „Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej – Ostrów Wielkopolski” – Poland

1995 – „Biennale Van de Kleingrafiek” – Belgium

1995 – „Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego” – Olsztyn – Poland

1996 – II Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego – Katowice – Poland

1996 – Ekslibrisu konkursas „Lietuvos gelezinkeliui” – Vilnius – Lithuania

1996 – II Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego – Kraków – Poland (distinguishing)

1996 – Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów Sienkiewiczowskich – Pruszków – Poland

1996 – ” World War II” – Lomazzo – Italy (distinguishing)

1996 – „Wiar wiele, Bóg jeden” – Kiev – Ukraine

1996 – „Unia Brzeska – 400 lat” – Ivano-Frankivsk – Ukraine (distinguishing)

1996 – XVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork – Poland

1996 – Mezinarodni Vystava Exlibris 1994-1996 – Chrudim – Czech

1996 – „90 lat Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy” – Warsaw – Poland

1996 – Concours International d’Exlibris „Le XXIe Siecle” – Nancy – France

1996 – Le coucours d’Exlibris „Paul Verlaine” – Metz – France

1996 – III Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu „Varsaviana w ekslibrisie” – Warsaw – Poland

1996 – Catechismus – 450 Exlibrisu konkursas – Vilnius – Lithuania

1996 – Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris Weterynaryjny „Sanitas Animalium pro Saluto Homini” – Gdańsk – Poland

1997 – I Ogólnopolskie Triennale „Tradycje oręża polskiego w ekslibrisie”- Warsaw (distinguishing)

1997 – „Lietuvos Mokyklai – 600” Ekslibrisu konkursas – Vilnius – Lithuania

1997 – M.K. Ciurlioniui – 120, Ekslibrisai mazoi grafika – Druskininkai – Lithuania

1997 – Ist International Exhibition „Ex – Libris” 500th Birth Anniversary of Julie Klovic – Rijeka – Croatia

1997 – „Biennale Van de Kleingrafiek” – Sint-Niklaas – Belgium

1997 – VII Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu – Ostrów Wielkopolski – Poland

1997 – V Międzynarodowe Biennale – Grudziądz – Poland

1997 – II Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego – Kraków – Poland (distinguishing)

1998 – III Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego – Kraków – Poland

1998 – Międzynarodwa Wystawa Grafiki i Ekslibrisu „Adam Mickiewicz” – Kalisz – Poland

1998 – Ekslibrisy Jana Pawła II – Wadowice – Poland

1998 – „Ekslibris Wielkopolski” – Poznań (II prize)

1998 – Prima Biennale Internazionale di Tematiche Exlibristiche „San Giorgio nel’Ex Libris” Albenga – Italy

1998 – „Aplinkosauga ir gelezinkelis” Vilnius – Lithuania

1998 – Ex libris tarptautinis konkursas „Traku istorios muzejui – 50” – Trakai – Lithuania

1998 – Concurso Internacional de Ex-Libris 50 – Aniversalio Estado de Israel – Buenos Aires – Argentina

1998 – „Ex-Libris Roberto Cabral del Hoyo” – Zacatecas – Mexico

1998 – Concours International de Gravures et d’Ex-Libris „Felix Buhot” – Paris – France

1998 – III Konkurs na ekslibris pt. „Miasto Wieliczka. Zabytkowa kopalnia soli” Kraków/ Wieliczka – Poland (distinguishing)

1999 – Ex libris Exhibition deviled to the 50.anniversary of the Council of Europe – Rijeka – Croatia (prize)

1999 – Baltijos Kelias ‚ 89 Ekslibrisai – Vilnius – Lithuania

1999 – Ekslibris. Mikalojaus Dauksos „Postilei” – 400 – Kedainiai – Lithuania

1999 – The International Exhibition of Ex-libris and Graphics Devoted to the 100 Annivesary of Khudaibergen Zhubanov

– Aktobe – Kazakhstan

1999 – L’Arte in Prospettiva Europe – Lomazzo – Italy

1999 – Biennala Internationala de Gravura Contemporana ” Iosif Iser” – Ploesti – Romania

1999 – Ekslibris Ślężański i Małe Formy Graficzne – Sobótka – Poland (distinguishing)

1999 – III Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris – Gliwice – Poland

1999 – Biennala Internationala de Graphica Mica – Cluj – Romania

1999 – VIII Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu – Ostrów Wielkopolski (Poland)

1999 – 19de Biennale vand de Kleingrafiek – Sint Niklaas – Belgium

1999 – Concours International d’Ex-Libris „Maus Ketti” – Luxembourg

1999 – „180 lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” Konkurs na Ekslibris – Kraków – Poland

1999 – „Ex Libris Bibliotekininkystes Studions – 50” – Vilnius – Lithuania

1999 – IV Tarptautine ekslibrisu trienale – konkursad „Numismaticis” – Trakai – Lithuania

2000 – „Ekslibrisy dla Jana Pawła II” – Ostrów Wielkopolski – Poland

2000 -„Ekslibrisy Ojca Świętego Jana Pawła II” – Częstochowa – Poland

2000 – „2000 the 1st Cheju International Prints Art Festival” – Korea

2000 – XXXIV Premio Nazionale di Pittura e XXVIII Premio Internazionale di Grafika del Pomero – Rho – Villa Burba – Italy

2000 – „IV Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego 2000” – Kraków – Poland (medal)

2000 – XVI Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – Rzeszów – Poland (distinguishing)

2000 – El Homenoje internacional a „El Abral” En la modalidad de „Ex-Libris” – Guadalupe – Mexico

2001 – XXXV Premio Nazionale di Pittura e XXIX Premio Internazionale di Grafika del Pomero – Rho – Villa Burba – Italy

2001 – „Ekslibris 2001” Biblioteka Raczyńskich – Poznań – Poland (III prize)

2001 – International Ex Libris Competition – Nyiregyhaza – Hungary

2001 – „Ex-Libris Roberto Cabral del Hoyo” – Mexico

2001 – „Motywy strażackie w ekslibrisie” – Brzozów – Stara Wieś – Poland

2001 – „Culture and Spirit of Kazakhstan” – Aktobe – Kazakhstan

2002 – „Motywy strażackie w ekslibrisie” – Brzozów – Stara Wieś – Poland

2002 – „V Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego” – Kraków – Poland (medal)

2002 – V Konkurs na ekslibris „Miasto Wieliczka. Zabytkowa kopalnia soli” Kraków/ Wieliczka – Poland

2002 – III Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera – Katowice – Poland

(distinguishing, medal)

2003 – X Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu – Ostrów Wielkopolski – Poland

2003 – 1st International Ex-libris Competition – Ankara – Turkey

2004 – Biblioteka Raczyńskich „Ekslibris 2004” – Poznań – Poland (distinguishing)

2004 – IV Bienal Internacional de Ex-libris „La Mariposa” – Guadalupe – Mexico

2004 – „210 lat Insurekcji Kościuszkowskiej. 110 lat Panoramy Racławickiej” – Wrocław – Poland (distinguishing)

2005 – XI Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu – Ostrów Wielkopolski – Poland

2005 – Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – Rzeszów – Poland (distinguishing)

2005 – 1st International Ex-Libris Trienale of Lefkas – Greece

2005 – The Exhibition „Angel and Bird” – Utena – Lithuania

2005 – The Fourteenth International Ex-libris Biennal in Vilnius – Lithuania (diploma, distinguishing)

2006 – „Don Kichot w Grafice i Ekslibrisie” – Ostrów Wielkopolski – Poland

2006 – International exlibris and graphic exhibition dedicated to 100 aniversary of the artist Ckukurusa Sergey Vasilyevich

– Aktobe – Kazakhstan (diploma)

2006 – International exlibris and graphic exhibition dedicated to 100 aniversary of the compozed Akhmet Ckunali Zhubanov

– Aktobe – Kazakhstan

2006 – Konkurs na Ekslibris Centrum Paderewskiego – Tarnów Kąśna Dolna – Poland

2006 – International Ex-libris Competition „Aido” Draugijai 100 – Panevezys – Lithuania

2006 – Ex-libris Gubernija. On the Ring of the Sun since 1665. – Siaulai – Lithuania

2007 – Pokonkursowa Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów Kościuszkowskich w Muzeum Narodowym Oddział

Panorama Racławicka – Wrocław – Poland

2007 – The 2nd International Ex-libris Competition – Ankarka – Turkey

2007 – VII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris – Gliwice – Poland

2007 – Tarptautinis Ekslibrisu konkursas – Tauroge 500 – Lithuania (diploma)

2007 – Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris poświęcony Wincentemu Polowi z okazji 200. rocznicy urodzin

Poety i Geografa – Gdańsk – Poland

2007 – Polske – Ex Libris Polski – Ostrava – Czechy

2007 – 3o Concorso Internazionale „Ex Libris Biblioteca Bodio Lomnago” Opera e Melodramma – Bodio – Lomnago ,

Varese – Italy

2007 – XII Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu – Ostrów Wlkp – Poland

2007 – V Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera „Katowice 2006”

– Katowice – Poland (nominacja)

2007 – 23 Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyków – Rzeszów – Poland

2007 – International Competition for Graphic and Exlibris „Gregory from Sanok and Renaissance” – Sanok – Poland

2007 – XV Tarptautine Vilniaus ekslibrisu bienale – Vilnius – Lithuania

2008 – Ex – libris Cobaez XX Aniversario 2007. Centro Historico Zacatecas – Mexico (II prize , silver medal )

2008 – The 2nd International Biennal Ex libris – Lighthouse – Pancevo – Serbia

2008 – Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich – Wrocław – Poland (II prize )

2008 – XXXII International Exlibris Congress – Beijing – China,

2008 – VI Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego I Linorytniczego im. Pawła Stellera „ Katowice 2008”

– Katowice – Poland,

2009 – “Różne oblicza współczesnego exlibrisu” Muzeum w Lęborku, Galeria “Strome Schody” – Poland,

2009 – International Competition Ex Libris Provincia di Novara 1859 – 2009- Italy ,

2009 – “Podgórze, zabytki – kultura – ludzie na ekslibrisach – Kraków – Poland,

2009 – Concorso Internazionale Ex Libris, De Libra Universitate ( University and Freedom ) – Varese 2009 – Italy,

2009 – 13 International Biennial of Small Graphic Forms and Exlibris – Ostrów Wielkopolski – Poland

2009 – Międzynarodowy Festiwal “Chopin w barwach jesieni” – Antonin – Poland

2009 – Różne oblicza współczesnego ekslibrisu. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie. – Bytów – Poland

2009 – Concorso Internazionale Ex Libris. Arti Grafihe Kolombo – Gessate – Italy

2009 – The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition – Ploiesti – Romania

2009 – XVI Tarptautiene Vilniaus ekslibrisu biennale, International Biennal Exlibris Exhibition in Vilnius – Vilnius – Lithuania

2009 – The First International Competition Organized by The Ex Libris Association of Vojvodina – Novi Sad – Serbia

2010 – VII Bienale Internacional de Ex-Libris “El Bosque de la utopia” Homenoje al Burro – Zacates – Mexico

2010 – 5o Concorso Internazionale “Ex Libris Biblioteca di Bodio Lomnago” “La Sfera Celeste” – Varese – Italy

2010 – Motywy łowieckie w ekslibrisie. – Złotoryja – Poland

2010 – XXIII. Fisae International Ex-Libris Competition – Istambul – Turkey

2010 – The International Bookplate Contest Annouced on the threshold of the 250th anniwersary of Skaudville

– Lithuania (II prize)

2010 – “Ekslibris 2010” im. Klemensa Raczaka. Biblioteka Raczyńskich – Poznań – Poland

2010 – VIII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris Gliwice 2010. VIII International Graphic Competition for Ex Libris

– Gliwice – Poland

2010 – Polska – Grunwald – 600. Wystawa ekslibrisów. – Kraków – Poland

2010 – AEM from its birth until today. The Ex Libris describe and illustrate. – Milano – Italy

2010 – VI Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich – Wrocław – Poland (III prize)

2010 – The Third International Biennia Ex-Libris Pancevo 2010 – Pancevo – Serbia

2010 – Żalgiris – 600 Ekslibrisai, mażoji grafika – Vilnius – Lithuania,

2010 – The 1st International Exslibris and Mini- prints Exhibition. Guangzhou – China (Excellent Exlibris),

2010 7th International Reviuw of Woodcutters and Linoleum Ex- Libris Print named after Paweł Steller – Katowice – Poland,

2011 – International Competition Ex Libris Klaipeda District Publik Library of I. Simonaityte- 60 – Klaipeda – Lithuania,

2011 – VII Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego I Linorytniczego im. Pawła Stelelera Katowice 2010 – Katowice – Poland

2011- “Motywy winorośli w ekslibrisie” MBP w Złotoryji, Złotoryja- Poland,

2011 -XIV Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski – Poland,

2011- VII Miedzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich – Wrocław – Poland (distinguishing),

2011- XIV International Biennial of Small Graphic Forms and Exlibris – Ostrów Wielkopolski – Poland,

2011- Oblicz współczesnego ekslibrisu. Centrum Kultury I Spotkań Europejskich w Białogardzie – Białogard- Poland,

2011- Eksibrisy Błogosławionego Jana Pawła II – Gryfów Śląski – Poland,

2011- Wystawa ekslibrisów w dniu Beatyfikacji Jana Pawła II z kolekcji Józefa Bondarczyka – Więcbork – Poland,

2011- Konfrontacje 2011. XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno – Plastyczny – Leszno – Poland,

2011- XVII Tarptautine vilniaus ekslibris bienale – Vilnius – Lithuania,

2011 -The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition – Ploesti -Romania

2011- Alfonsas Cepauskas – Grafika / Żalgiris – 60 Tarpautiene ekslibrisu ir mażoijos grafikos paroda – Vilnius – Lithuania

2012- Ekslibrisy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku – Wąchock – Poland

2012 -23 mistrzów polskiego ekslibrisu I małej formy graficznej – Brześć – Białoruś

2012 VIII Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich – Wrocław – Poland,

2012 Belovezhskaya Pushcha 2009 – Brest 2012 – Belarusia,

2012 IX International Graphic Competition for Ex Libris- Gliwice 2012 – Poland,

2012 4th International Biennial Ex Libris “Communism” – Pancevo – Serbia,

2012 The 2nd Guangzhou International Exlibris And Mini-Print Biennial – Guangzhou – China,

2013 Ekslibrisy dla pisarzy. Pisane na ekslibrisie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Kraków – Poland ,

2013 International Exlibris Exhibition – Riese Gymnasium – Lithuania Artists Association Art Gallery “ Arka “ – Vilnius – Lithuania ,

2013 VIII Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego I Linorytniczego im. Pawła Stellera ( 8th International

Review of Woodcuter’s and Linoleum Ex – Libris Print named after Paweł Steller )- Katowice 2012 – Poland ( nominees 2nd stage),

2013 The International Ex Libris Competition to the 110th Anniversary of Republican Vilnius psychiatric Hospital – 110- Vilnius – Lithuania ,

2013 Sukilimas , Tarptauties Konkursines Ekslibrisu Paroda , Vilnius – Lithuania

2013 2nd International Biennale Exhibition – Competition on Small Graphic Forms and Ex- rest – Belarus,

2013 Intrnational Ex-libris Competition „Wine and Grapes” Sremski Karlovci (Vojvodina) Serbia.

Wykaz ekslibrisów zobacz tutaj

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.