Bohdan Rutkowiak

Bohdan Rutkowiak, TW, 2009
Bohdan Rutkowiak, TW, 2009

Urodzony 29 marca 1933 roku w Gogolewie w Wielkopolsce w rodzinie nauczycielskiej, zmarł we wrześniu 2021 roku. W 1951 roku w Poznaniu zdał maturę z wyróżnieniem, a w 1956 roku ukończył Leningradzki Instytut Weterynaryjny, uzyskując dyplom lekarza weterynarii, również z wyróżnieniem. Pracę zawodową rozpoczął w 1956 roku w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Gdańsku, którego później był kierownikiem. Pracował następnie w Ambulatorium w Gdańsku-Oliwie, w Pracowni Konsultacyjno-Klinicznej Zakładu Higieny Weterynaryjnej (ZHW), na Oddziale Weterynaryjnej Ochrony Produkcji Zwierzęcej ZHW. W 1989 roku podjął pracę w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża, pracując jednocześnie w ZHW do 1990 roku. W1993 otworzył prywatny gabinet weterynaryjny.

Pracę naukowo-badawczą rozpoczął w 1959 roku. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1965 roku na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie, a stopień doktora habilitowanego w 1973 roku na Wydziale Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1988 roku. Jest promotorem trzech prac doktorskich, recenzentem czterech dysertacji doktorskich, trzech rozpraw habilitacyjnych, ponadto recenzował dwa wnioski o nadanie tytułu profesora oraz kilka krajowych projektów badawczych.

Po utworzeniu w 1975 roku jedynego w Polsce Oddziału Weterynaryjnej Ochrony Produkcji Zwierzęcej, Rutkowiak zajął się prawie wyłącznie diagnostyką chorób, profilaktyką i lecznictwem stad bydła mlecznego. W okresie rozkwitu Oddziału wyniki kompleksowych badań dotyczyły 380 stad bydła. Wykonywano setki tysięcy badań hematologicznych,biochemicznych krwi, pasz oraz kompleksowych badań wskaźników zoohigienicznych.

Łącznie ogłosił drukiem 160 prac, poświęcił je problemom wielkiego stada, zwłaszcza zaburzeniom trawiennym i metabolicznym bydła oraz wdrożeniu własnego algorytmicznego programu diagnostycznego; tematyce rentgenowskiej; zagadnieniom zdrowia i pielęgnacji psów i kotów; chorobom zwierząt nieudomowionych, oraz ikonografii ekslibrisów weterynaryjnych. Podjął także problem pracy i etyki w nowych warunkach funkcjonowania lecznictwa zwierząt. Opierając się na własnych badaniach opracował podręcznik zatytułowany: „Zaburzenia trawienne i metaboliczne w stadach krów mlecznych” (PWRiL, Warszawa 1987 r.)

Odznaczenia

Za swoją wieloletnią i owocną pracę zawodową i naukową profesor Rutkowiak został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i zawodowymi, między innymi:

  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996)
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987)
  • Medalem Honorowym Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus
  • Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Merito pro Societate”
  • Złotą Odznaką Związku Lekarzy i Techników Weterynaryjnych (ZLiTwet),
  • Odznakami „Zasłużony dla miasta Gdańska”, „Zasłużony dla województwa elbląskiego” oraz innymi.

Twórczość artystyczna

Bohdan Rutkowiak jest twórcą ponad pięciuset ekslibrisów – wykonanych przede wszystkim techniką linorytniczą, ale i własną. Pojawiają się w nich motywy związane z przyrodą i mitologią – w szczególności postaci centaura Chejrona. Wiele z nich wystawianych było na polskich, europejskich, jak i międzynarodowych wystawach. Znajdują się one również wielu prywatnych zbiorach. Oprócz ekslibrisu Bohdan Rutkowiak zajmował się również tkactwem artystycznym, rzeźbą w drewnie i rysunkiem satyrycznym.

Pełny swój dorobek ekslibrisowy B. Rutkowiak przekazał w październiku 2016 roku do zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

[na podstawie: http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Bohdan_Rutkowiak]

Pierwszy ekslibris wykonałem w roku 1964, więc prawie pół wieku temu, ale pokusa uprawiania tak zwanej nieprofesjonalnej działalności artystycznej pojawiła się we mnie rychło po ukończeniu studiów, w drugiej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ulegając jej tkałem gobelinki, rzeźbiłem klocki i deszczułki, a nawet „uprawiałem” rysunek satyryczny.

Teraz wiem, że rysowane żarty, satyryczne anegdoty i różne wesołe obrazki,  legły u podstaw ikonograficznych, wyborów moich ekslibrisowych grafik, zwłaszcza linorytów, dedykowanych przyjaciołom i kolegom „po fachu”. Ale nastrój moich miniatur nie ogranicza się do wesołości i ogólnej beztroski. Mam też w swoim dorobku ekslibrisy wywołujące zadumę i głębsze refleksje. Zaliczam do nich zwłaszcza ekslibrisy o treści patriotycznej oraz całkiem nie małą grupę znaków martyrologicznych.

W moich ekslibrisach pokazywałem wiele ludzkich cech charakteru oraz atrybuty i tajemnice mojego zawodu. Często posługiwałem się aluzją i graficznym skrótem, a moją ulubioną postacią był mądry, dobry i szlachetny centaur Chiron. Ukazywałem go w wielu znanych a także wymyślonych przeze mnie mitycznych zdarzeniach i przypowieściach.

Z radością obserwowałem zachowania kolegów obdarowywanych moimi książkowymi znakami. Cieszyłem się, obserwując ich reakcje i wysłuchując ich interpretacji treści zawartych w ekslibrisowych rycinach. Bawiłem się i wzruszałem razem z nimi.

 Utrata manualnych sprawności uniemożliwiła mi wykonywanie linorytów. W sukurs przyszła mi technika odcisków roślinnych, jaką sobie wymyśliłem i zacząłem stosować od 1996 roku. Na tych nowych znakach ukazuję fragmenty albo całe rośliny, których czas rozkwitu i świetności już minął. Moja technika odciskowa przywraca wielu szczątkom roślinnym ich dawny, miniony blask. Jest jakby metodą przywracania i utrwalania kruchej i krótkotrwałej świetności. To także daje powody do twórczej satysfakcji.

Moją działalność twórczą wspierało liczne grono grafików, kolekcjonerów i przyjaciół. Za zorganizowanie niniejszej wystawy składam serdeczne podziękowania Andrzejowi Znamirowskiemu, ale cała moja graficzna twórczość nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc, dobre rady i wsparcie mojej żony Krystyny.

                                                  Bohdan Rutkowiak  (2013)

Wykaz ekslibrisów zobacz tutaj

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.