Motyw turystyczno – krajoznawczy

To kolejny często powtarzający się temat ekslibrisów. Po trosze wiąże się on z dwoma innymi typami ekslibrisów, mianowicie z przyrodniczym i topograficznym. Tematami ekslibrisu turystyczno-krajoznawczego są przeważnie wojaże i wycieczki połączone z widokami, pejzażami, architekturą i ciekawymi miejscami, do których chętnie się podróżuje i odwiedza je. Nieodłącznymi elementami tych księgoznaków są przedmioty związane z turystyką: ognisko, plecak, rower, czekany, sprzęt sportowo-turystyczny, biwaki, namiot, a nawet przyczepy kempingowe i samochody. Takie ekslibrisy wykonywane są dla osób prywatnych.

Osobną kategorię ekslibrisów turystyczno-krajoznawczych stanowią znaki wykonane dla instytucji turystycznych, zwłaszcza dla PTTK i muzeów. Ekslibrisy te w niewielkim stopniu wykorzystuje się do wklejania ich w książki, bowiem przeważnie służą one do upamiętnienia wydarzeń z życia organizacji oraz upowszechnienia wiedzy o działalności turystycznej i krajoznawczej.