Motyw przyrodniczy

Wdzięczny temat przyrody jest bodaj najpopularniejszym motywem występującym na ekslibrisach. Swój niepospolity sukces zawdzięcza z pewnością swojej pojemności i wszechstronności. Jest też na tyle uniwersalnym przedstawieniem ikonograficznym, że z powodzeniem może służyć zarówno jako charakterystyka profesji wybranej osoby, jak też nieokreślonym zainteresowaniom właściciela. Motyw przyrodniczy staje się często uzupełnieniem większej treści ekslibrisu, tłem kompozycji oraz podkreśleniem piękna i sympatii. Ekslibrisy przyrodnicze, obecne na dużą skalę jako odrębny motyw w sztuce graficznej znaku książkowego od początków XIX wieku, odtwarzają w naturalnej bądź stylizowanej formie bogaty świat fauny i flory. Artefakty przyrodnicze na ekslibrisie służą również do aluzyjnego przedstawienia cech charakteru i osobowości adresata, a także podkreślenia jego zalet, jak przykładowo mądrości (sowa), męstwa (dąb), dobroci (lilia), miłości (róża), siły (silne zwierzęta), bystrości (orzeł) itd.