Motyw myśliwski i łowiecki

Pierwszym prawdopodobnie ekslibrisem o motywie myśliwsko-łowieckim jest znak książkowy dla etnografa i folklorysty, Michała Ignacego Federowskiego (1853-1923) z przełomu XIX i XX w., na którym anonimowy artysta uwiecznił chłopa dmącego w róg myśliwski zapewne na polowanie. Chłop ten stoi nieopodal drzewa, na którym zawieszona jest tabliczka z napisem „Z księgozbioru Michała Federowskiego”. W XIX wieku spotykamy niewiele łowieckich znaków książkowych. Więcej natomiast powstaje ich w latach trzydziestych XX w. oraz w czasach powojennych. Do twórców wykonujących ekslibrisy łowieckie koniecznie należy zaliczyć Stanisława Mrowińskiego (1928-1997), który wykonał największą ilość księgoznaków łowieckich i myśliwskich, dalej Stefana Mrożewskiego (1894-1975), Kazimierza Wiszniewskiego (1894-1960), Leona Płoszaya (1902-1993), Gustawa Schmagera (1904-1983), Edwarda Grabowskiego (1904-1966), Stanisława Zgaińskiego (1907-1944), Wiktora Langnera (1906-1985), Andrzeja Bruchnalskiego (1906-1985), Klemensa Raczaka (1911-2008), Czesława Kelmę (1912-1980), Jana Hasso – Agopsowicza (1915-1982), Zbigniewa Dolatowskiego (1927-2001). Wojciecha Barylskiego (1929-1999), Wojciecha Jakubowskiego (ur. 1929) i Ziemowita Michałowskiego (ur. 1949).

W tradycji łowieckiej bardzo dużą rolę odgrywa kult Świętego Huberta. Postać patrona myśliwych obecna jest w niemal wszystkich przejawach sztuki i eksponatach rzemiosła artystycznego, zaś na ekslibrisach jest bodaj najczęściej powtarzającym się motywem. Innymi artefaktami łowieckimi, które można odnaleźć na znakach książkowych jest także trąbka myśliwska, kapelusz z piórkiem, torba myśliwska, myśliwska broń biała, jak kordelasy, miecze, noże oraz broń palna i biała, głównie kusze, rusznice, pistolety myśliwskie i strzelby, a także liczna zwierzyna leśna (najczęściej dzik, lis, jeleń i sarna) i ptactwo (przeważnie kuropatwa, kaczka i głuszec).

Największy zbiór ekslibrisów o tematyce łowieckiej i myśliwskiej przechowywany jest obecnie w kolekcji Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie. Spośród kolekcjonerów prywatnych znaczący zbiór znaków książkowych o tej tematyce posiadał Józef Władysław Kobylański (ok. 1893-1971).