GALERIA 500-LECIA

EKSLIBRISY WYKONANE Z OKAZJI JUBILEUSZU

„500 LAT POLSKIEGO EKSLIBRISU 1516-2016”

                                                                           _____________                                                                                     

okazji Jubileuszu 500-LECIA POLSKIEGO EKSLIBRISU przypadającego na 2016 rok zachęcam wszystkich artystów tworzących ekslibris do wykonywania ekslibrisów poświęconych temu wydarzeniu.

Poniżej utworzona zostaje GALERIA polskiego ekslibrisu jubileuszowego, w której znajdą się ekslibrisy o tejże tematyce.  Zachęcam artystów i kolekcjonerów do uzupełniania Galerii (ekslibrisy można przysyłać na mój prywatny adres pocztowy lub też skan pocztą mailową). Wszystkie ekslibrisy jubileuszowe, które zostaną mi dostarczone zamieszczę poniżej.

 

                                                                              _________                                                                                  

Ekslibrisy wykonane dla Macieja Drzewickiego (1467 – 1535) h. Ciołek,

arcybiskupa gnieźnieńskiego (od 1531) i prymasa Polski (1531 – 1535), kanclerza wielkiego koronnego (1510 – 1515), podkanclerza koronnego (od 1501), sekretarza kancelarii koronnej (od 1497), humanisty, bibliofila, dyplomaty doby jagiellońskiej

najdawniejsze dwa znane polskie ekslibrisy

Ekslibrisy wykonane w latach: 1516 [1] i 1517 [2] ___________________________________________________________________________________________

EKSLIBRISY WSPÓŁCZESNE WYKONANE Z OKAZJI JUBILEUSZU 500-LECIA:

 

 

 

 

 

 

 

Leszek Frey-Witkowski, P7, 2015
Leszek Frey-Witkowski, P7, 2015

 

 

 

 

 

Torill E. Larsen, X3, 2016