BIBLIOTEKI CYFROWE

Biblioteki cyfrowe udostępniają m.in. katalogi publicznych zbiorów ekslibrisów oraz informacje o publikacjach ekslibrisoznawczych