Arkadiusz Wagner, By chronić i zdobić, Toruń 2014

By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu

Autor: Arkadiusz Wagner
Wydawnictwo: UMK , Wrzesień 2014
ISBN: 978-83-231-3194-6
Liczba stron: 66

Publikacja przedstawia wybór ekslibrisów i superekslibrisów oraz cennych opraw książkowych znajdujących się w zbiorach biblioteki Polskiej w Paryżu. Niniejsza publikacja zrodziła się z idei zaprezentowania cząstki zbiorów paryskiej Książnicy szerokim kręgom bibliofilów i naukowców, jak również wszelkim miłośnikom dawnej kultury i sztuki. Naturalnie, dzieła opisane w książce stanowią zaledwie drobny fragment kolekcji zabytkowych opraw i książkowych znaków własnościowych. Zamierzeniem pomysłodawców wydawnictwa było jednak wyselekcjonowanie dzieł najcenniejszych i najpiękniejszych, a zarazem charakterystycznych dla Biblioteki. Ufam, że nie tylko dadzą one czytelnikowi wyobrażenie specyfiki jej zbiorów, ale też pozwolą wyraźnie umiejscowić je na kulturalnej mapie Polski oraz stolicy Francji. (Ze wstępu).

By-chronic-i-zdobic_Arkadiusz-Wagner

 

Publikację można kupić tutaj