KAZIMIERZ ZBIGNIEW ŁOŃSKI (1940 – 2011)

Kazimierz Zbigniew Łoński urodził się w 1940 r., zmarł 21 maja 2011 r. Wykształcenie plastyczne otrzymał w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu w 1959 r. Przez ponad 35 lat przepracował jako dekorator oraz nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Zamościu, zresztą będąc już emerytem też „belfrował” czas jakiś w Policealnym Studium Zawodowym.

Pierwszy drzeworyt wykonał w 1957 r. Brał udział w ponad 100 wystawach i konkursach, zdobywając nierzadko zaszczytne laury, po raz pierwszy w 1964 r., następnie I miejsce w Wojewódzkiej Wystawie Plastycznej w 1968 r. w Lublinie, potem dyplom i nagroda za udział w konkursie plastycznym w Lublinie w grudniu 1971 r. w WDK. A trwający do dziś flirt z ekslibrisem zaczął się w 1959 r. w którym wykonał pierwszy ekslibris. Dopiero od początku lat 80. XX w. zaczął miewać pierwsze indywidualne i zbiorowe wystawy ekslibrisu i grafiki: w Galerii „Pod Akacją” i w Filharmonii w Lublinie, wystawę grafiki w KMPiK w Zamościu. Brał czasem udział w wystawach i konkursach na ekslibris pokazujący architekturę zabytkową. W latach 1989-2005 odniósł szereg sukcesów w konkursach organizowanych przez krakowski ośrodek ekslibrisowy prowadzony przez p. Andrzeja Znamirowskiego w DK „Podgórze” ale również w konkursach i wystawach organizowanych w Grudziądzu przez Henryka Stopikowskiego, także w konkursach organizowanych przez inne ośrodki ekslibrisowe, czy biblioteki w kraju. Ostatnie laury: w 2005 r. I nagroda w konkursie na ekslibris Kościoła Pokoju w Świdnicy i w 2006 r. nagroda w konkursie na Litwie. Miał też indywidualne wystawy w Łucku na Ukrainie, w Warszawie (w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu), Krakowie – Galeria Ekslibrisu Domu Kultury „Podgórze”, rodzinnym Zamościu i innych miastach a także kilka wystaw w Łodzi m.in. w Klubie Nauczyciela i Widzewskiej Galerii Ekslibrisu. Linorytniczych ekslibrisów wykonał dotychczas ponad 5000. Kawałek linoleum czy płytka PCV to przedmioty martwe, banalne i z pewnością nie zwracające na siebie uwagi. Do czasu, aż zajmie się nimi ręka człowieka wrażliwego, ręka artysty. Wówczas niespodziewanie obraz wycięty w owej płytce PCV do nas przemówi, zainteresuje nas, a nawet wzruszy. Obrazy przedmiotów czy widoków z otaczającego nas świata stają się interesujące, nowe, godne uważnego spojrzenia. Patrząc na obrazy wycięte przez Kazimierza Zbigniewa Łońskiego w banalnej wydawałoby się plastikowej płytce musimy się poddać ich urokowi, atmosferze, jaka z nich emanuje. Wydaje się, że z równą łatwością autor na swój sposób odwzorowuje zarówno wytwory ręki ludzkiej jak i piękno natury: lokomotywę i pejzaż górski, tramwaj i konia, statek i psa, komputer i akt kobiecy, instrument muzyczny i kwiat, wykres hiperboli i drzewo, książkę i ptaka, kapliczkę i głowę ludzką, architekturę i pszczoły wraz z ulem. Te niepowtarzalne ekslibrisy tworzone są z potrzeby serca, głównie dla przyjaciół i znajomych, także dla wielu nowo poznanych miłośników ekslibrisów. Np. każdy z uczestników krakowskiego spotkania miłośników ekslibrisów w DK „Podgórze” zorganizowanego w październiku 1995 r. został po pewnym czasie obdarowany interesującym ekslibrisem. Autor wykonał także znaki dla dużej gromady miłośników ekslibrisów, członków TOnZ w Łodzi, przedstawiające obiekty zabytkowe z Łodzi. Dowodzą one, że autor jest Łodzią, urodą jej zabytków zauroczony, nawet wstąpił do Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi. Odznaczenia Srebrny Krzyż Zasługi RP

Osiągnięcia

Wystawy

1.II Okręgowa Wystawa Jednostek Śląskiego Okr. Wojsk. II nagroda w dziedzinie grafiki 1964 Wrocław
2.Konkurs plastyczny w WDK Wrocław wyróżnienie 1965 Wrocław
3.Konkurs plastyczny w Okręgowym Klubie Oficerskim Wrocław wyróżnienie 1965 Wrocław
4.Wojewódzka Wystawa Plastyczna WRZZ Wrocław I nagroda 1968 Wrocław
5.Wojewódzka Wystawa Prac Plastycznych WKZZ Lublin 1968 Lublin
6.Wojewódzka Wystawa Prac Plastycznych WKZZ Lublin 1969 Lublin
7.Pokaz prac plastycznych w WDK Lublin 1971 Lublin
8.Konkurs „Architektura Zamościa” nagroda i udział w wystawie 1972 Zamość Muzeum Okręgowe
9.Wystawa grafik i ekslibrisów w Zamojskim Domu Kultury 1973 Zamość
10.Wystawa grafik i ekslibrisów w ZDK Zakładów MS w Zamościu 1974 Zamość
11.Wystawa ekslibrisów w KMPiK w Zamościu 1989 Zamość
12.Wystawa grafik i ekslibrisów „Architektura Zamościa” 1989 Zamość
13.Wystawa grafik i ekslibrisów w Galerii „Pod Akacją” 1990 Lublin
14.Wystawa grafik i ekslibrisów w Filharmonii 1990 Lublin
15.Wystawa autorska grafiki w ZSB w Zamościu 1991 Zamość
16.Wystawa autorska ekslibrisów w ZSB w Zamościu 1991 Zamość
17.Jesień Plastyczna Hrubieszów ’92 1992 Hrubieszów
18.Cracoviana II 1993 Kraków
19.200 lat Insurekcji Kościuszkowskiej II nagroda w konkursie 1993 Kraków
20.Wystawa grafiki 1993 Łuck (Ukraina)
21.Wystawa autorska ekslibrisów w ZSB w Zamościu 1994 Zamość
22.Wystawa ekslibrisów „Motywy Powstania Warszawskiego” 1994 Kraków
23.Pokonkursowa wystawa „Miasto Wieliczka Zabytkowa Kopalnia Soli” 1994 Wieliczka
24.Cracoviana III 1994 Kraków
25.I Krakowskie Biennale Współczesnego Ekslibrisu Polskiego 1994 Kraków
26.Siódme Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego 1994 Lublin
27.Ekslibrisy Kazimierza Łońskiego w Małej Galerii Bemowo. Wystawa autorska 1995 Warszawa
28.IV Biennale Ekslibrisu „Kapliczki i krzyże w krajobrazie wiejskim” wyróżnienie 1995 Grudziądz
29.Wystawa ekslibrisów ”Ukochane miasto Edyty Stein” 1995 Lubliniec
30.Wystawa autorska ekslibrisów w Małej Galerii Ekslibrisu 1995 Grudziądz
31.Konkurs na ekslibris Biblioteki im. H. Łopacińskiego 1996 Lublin
32.Ekslibrisy Kazimierza Zbigniewa Łońskiego z Zamościa. Wystawa autorska 1996 Łódź WGE
33.Motywy sienkiewiczowskie w ekslibrisie 1996 Lubliniec
34.II Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu Kolejowego 1996 Kraków
35.II Konkurs Miasto Wieliczka. Zabytkowa Kopalnia Soli 1996 Wieliczka
36.Cracoviana IV 1996 Kraków DK Podgórze
37.Temat staszicowski w ekslibrisie 1996 Piła – Kraków
38.Varsaviana w ekslibrisie medal 1996 Warszawska Centralna Biblioteka Wojskowa
39.Liteuvos Gelezinkeliai ’96 1996 Wilno ekslibrisy kolejowe
40.Przegląd Ekslibrisu drzewo – linorytniczego 1996 Katowice
41.Międzynarodowa wystawa ekslibrisów sienkiewiczowskich 1996 Pruszków
42.VIII Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego 1996 Lublin
43.Żywioł wodny, żeglarstwo i sporty wodne w ekslibrisie 1996 Augustów
44.V Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu „Zamki i zamczyska” Grudziądz’97 1997 Grudziądz
45.Ekslibrisy bibliotekarek 1997 Warszawa Mała Galeria Ekslibrisu Wypoż. 75 w Warszawie na Ochocie
46.II Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego 1997 Kraków
47.Ekslibrisy Kazimierza Łońskiego. Wystawa autorska 1997 Zamość Galeria Amfiteatr
48.Kazimierz Zbigniew Łoński. Ekslibrisy łodzian. Wydana teka ekslibrisów 1997 Łódź WGE
49.„Stoi na stacji lokomotywa …” Wystawa autorska w Galerii Ekslibrisu w Zamościu 1997
50.Lietuvos Mokyklai – 600 1997 Wilno
51.II Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris Gliwice ‘ 97 1997 Gliwice
52.I Ogólnopolskie Triennale „Tradycje Oręża Polskiego w ekslibrisie” 1997 Warszawa
53.Kazimierz Zbigniew Łoński Ekslibrisy łodzian II. Wystawa autorska 1998 Łódź Galeria 137 Klubu Nauczyciela ul. Piotrkowska 137
54.Ekslibrisy „Z samochodami” 1998 Łódź WGE – Widzewska Galeria Ekslibrisu
55.Zabytkowa Architektura. Grafiki 1998 Łódź Galeria 206
56.Zabytki Łodzi na ekslibrisach 1998 Łódź WGE – Widzewska Galeria Ekslibrisu
57.Kazimierz Zbigniew Łoński z Zamościa. Wystawa autorska1998 Kraków Galeria DK Podgórze
58.Zabytki Łodzi na ekslibrisach Kazimierza Zbigniewa Łońskiego. Wystawa autorska 1998 Łódź TonZ i WGE
59.III Wystawa Ekslibrisów Bibliotekarek 1999 Warszawa
60.Konkurs na ekslibris „Culture and Spirit of Kazakhstan”
61.Wystawa autorska ekslibrisów Kazimierza Łońskiego 1999 Krotoszyn
62.Kazimierz Zbigniew Łoński „Ekslibrisy zamościan”. Wystawa autorska 1999 Zamość Klub Garnizonowy.
63.Ekslibrisy Kazimierza Z. Łońskiego. Wystawa autorska 1999 Zamość Zamojski Klub Rotary
64.Ekslibrisy dla Mirosława Zbigniewa Wojalskiego 1999 Łódź WGE
65.Ekslibrisy Kazimierza Z. Łońskiego z Zamościa. Wystawa autorska 2000 Warszawa WGE z okazji 60 – lecia urodzin twórcy.\
66.Wystawa ekslibrisów na 70 – lecie urodzin J.T. Czosnyki 2000 Warszawa
67.Wystawa ekslibrisów na 70 urodziny Tadeusza Andrusiewicza 2000 Warszawa WGE
68.Ekslibisy dzieci łódzkich i nie tylko Łódź WGE z okazji święta Łodzi
69.Kazimierz Zbigniew Łoński Grafika o ekslibris. Wystawa autorska 2000 Krotoszyn Krotoszyński Ośrodek Kultury Galeria Refektarz
70.Wystawa pokonkursowa ekslibrisów „Culture and Spirit of Kazakhstan” 2000 Kazachstan
71.X Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego 2000 Lublin
72.Architektura w grafice Kazimierza Zbigniewa Łońskiego. Wystawa autorska 2001 Zamość ZDK
73.Zabytki Łodzi, Zamościa oraz innych miast. Grafiki Kazimierza Z. Łońskiego 2001 Łódź WGE
74.Wystawa ekslibrisów w Szkole Podstawowej na Gądowie 2001 Wrocław
75.Konkurs na ekslibris o motywach strażackich III Nagroda 2001 Stara Wieś koło Brzozowa
76.Ekslibrisy kolejowe z kolekcji M.Z. Wojalskiego i A. Zaręby 2001 Łódź WGE
77.Łódzkie tramwaje na ekslibrisach Kazimierza Zbigniewa Łońskiego 2001 Łódź WGE
78.Najciekawsze ekslibrisy z kolekcji M.Z. Wojalskiego. 50 wystawa w WGE 2002 Łódź
79.Wystawa ekslibrisów w Zamojskim Domu Kultury 2002 Zamość
80.Wystawa ekslibrisów pracowników WGE Warszawa 2002 Warszawa
81.Motywy strażackie w ekslibrisie. Wystawa pokonkursowa III nagroda 2002 Stara Wieś koło Brzozowa
82.Motywy strażackie w ekslibrisie. Wystawa pokonkursowa przeniesiona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku 2002
83.Ekslibrisy na wystawie 50 lat PTTK na Ziemi Krotoszyńskiej 2002 Krotoszyn
84.Kapliczki na ekslibrisach K.Z. Łońskiego z Zamościa. Wystawa autorska 2003 Kraków Galeria Podgórze.
85.Widoki Łodzi na ekslibrisach 2003 Łódź WGE – Widzewska Galeria Ekslibrisu
86.Mirosław Z. Wojalski. Najciekawsze ekslibrisy z mojej kolekcji 2003 Kraków Galeria Podgórze
87.Z potrzeby serca. Ekslibrisy K.Z. Łońskiego. Wystawa autorska 2003 Chełm Galeria Mini Ekslibrisu i Grafiki „TAWA”
88.Konkurs na ekslibris 55-lecie MBP w Krasnymstawie III nagroda 2003 Krasnystaw
89.Stała wystawa ekslibrisów „patriotycznych” w RKU Zamość. Wystawa autorska 2003 Zamość
90.Wystawa ekslibrisu w Bruniko. 116 ekslibrisów K.Z. Łońskiego. Wystawa autorska Bruniko
91.Kościelna i cerkiewna architektura w grafice K.Z. Łońskiego z Zamościa. Wystawa autorska 2004 Kraków Galeria Podgórze
92.Autorska teka „20 ekslibrisów z zabytkami Łodzi dla członków TonZ w Łodzi na XX – lecie” 2004 Łódź TonZ

Wykaz ekslibrisów zobacz tutaj

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.