TADEUSZ ANDRUSIEWICZ

 

1930.III.30              w Białej Podlaskiej urodził się Tadeusz Andrusiewicz.

1948.VI                   kończy średnią szkołę zawodową w Białej Podlaskiej.

1948 – 1950           jako praktykant grawerstwa zatrudnia się bialskiej firmie Romana Golenia.

1950                        składa egzamin czeladniczy przed Państwową Komisją Zawodową w Lublinie.

1950 – 1952           odbywa służbę wojskową w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego jako grawer.

1952                        po odbyciu służby wojskowej przenosi się do Jeleniej Góry i tam będzie mieszkał do śmierci.

1953                        zostaje działaczem PTTK oraz komandorem narciarskich rajdów karkonoskich (będzie nim do połowy lat 90.); jego pasja turystyki, zamiłowanie do górskich wędrówek i szczere umiłowanie Karkonoszy będą mu w późniejszych latach dostarczały wielu motywów w twórczości artystycznej.

1957                         składa egzamin mistrzowski we Wrocławiu i otrzymuje dyplom i tytuł Mistrza Rzemiosła w dziedzinie grawerstwa.

1957                        w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja, zakłada własny zakład grawerski, który będzie prowadził do końca życia.

1959                        rozpoczyna przygodę z ekslibrisem i tworzy pierwszy znak książkowy: dedykuje go swojemu synowi, Andrzejowi. Ekslibris wykonany został w stalorycie i ta technika będzie charakterystyczną dla Andrusiewicza. Późniejsze ekslibrisy artysty będą charakteryzowały się dokładnością, polotem artystycznym, głębokim przemyśleniem oraz doskonałością i czystością formy i warsztatu. Ekslibris dla T. Andrusiewicza na zawsze pozostanie bardzo prywatną formą twórczości. Będzie wykonywał ich niewiele, od jednego do kilku rocznie i nie co roku. W kilku latach T. Andrusiewicz nie wykona bowiem żadnego ekslibrisu. Były to lata: 1973, 1975, 1978, 1980-1981, 1983, 1985-1988, 1990, 1993 i 2004-2010.

1969                        przez ostatnie dziesięć lat artysta wykonał 43 ekslibrisy metalorytnicze. W 1969 roku postanowił sprawdzić się w innej technice, w miedziorycie, i wyrytował w nim ekslibris dla Kazimiery Andrusiewicz (op. 44), pierwszy w swoim życiu i jeden z trzech jakie kiedykolwiek zrealizował w tej technice (inne w 1984 i 1996 r.). Ten i pozostałe miedzioryty nie należą do udanych prac T. Andrusiewicza – wyraźnie artysta eksperymentował w nowej technice, ale jej nie opanował w stopniu zadowalającym.

1994                         Tadeusz Andrusiewicz uczestniczy w Międzynarodowym Konkursie na Ekslibrisy o Motywach Powstania Warszawskiego; otrzymuje w nim III nagrodę w kategorii zestaw znaków książkowych.

  1. VII-VIII pierwsza wystawa indywidualna ekslibrisów T. Andrusiewicza. Miała  ona miejsce w Warszawie, w Ośrodku Kultury i Edukacji Bemowo przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola”. Pokazano na niej 53 ekslibrisy z lat 1960-1994. Wydano katalog ze wstępem J.T. Czosnyki. Wystawę zorganizowano z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, a stanowiła ona imprezę towarzyszącą wystawie Międzynarodowego Konkursu na Ekslibrisy o Motywach Powstania Warszawskiego.

1995                         Tadeusz Andrusiewicz uczestniczy w dwóch konkursach na ekslibris:    Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie z okazji jej 50-lecia  (op. 76) oraz międzynarodowym konkursie graficznym na ekslibris z okazji 90 rocznicy śmierci Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (op. 83) –  w obu konkursach otrzymuje wyróżnienia.

1996                        bierze udział w konkursie na Ekslibris Sienkiewiczowski dedykowany Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (op. 86 i 87) – za dwie zgłoszone wówczas prace otrzymuje wyróżnienie Fundacji Kultury Podlaskiej w Siedlcach oraz Nagrodę Redakcji „Ekslibrisu Polskiego”.

  1. I-III     druga wystawa indywidualna ekslibrisów T. Andrusiewicza. Ta również miała miejsce w Warszawie, tym razem w Małej Galerii Ekslibrisu Wypożyczalni Nr 75. Na otwarciu wystawy (15.I.1997) gościł sam artysta. Podobnie, jak poprzednia, również i ta została zorganizowana z kolekcji J. T.  Czosnyki, a wydany wówczas katalog, w nakładzie 100 numerowanych egzemplarzy, zawierał wykaz 87 ekslibrisów pokazanych na wystawie oraz wklejki 14 oryginalnych prac artysty.
  2. V.09  otwarcie wystawy ekslibrisów T. Andrusiewicza i Ovidiu Petca z Rumunii z kolekcji J. T. Czosnyki w Galerii Twórczości Artystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie. Wystawa nie posiadała katalogu.

1998.V-VI                Józef Zdunek, kolekcjoner ekslibrisów, organizuje Tadeuszowi Andrusiewiczowi indywidualną wystawę ekslibrisów w Krotoszynie, w Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera. Jest to trzecia indywidualna wystawa tego artysty. Katalog zawiera 111 ekslibrisów z lat 1959-1998.

2000.III                   Tadeusz Andrusiewicz obchodzi siedemdziesiątą rocznicę swoich urodzin. Z tej okazji Warszawska Galeria Ekslibrisu zorganizowała spotkanie jubileuszowe, na którym Jubilat otrzymał w prezencie ekslibrisy wykonane dla niego przez Ryszarda Bandosza, Krzysztofa Kmiecia i Kazimierza Zbigniewa Łońskiego.

2003.X                     Tadeusz Andrusiewicz rytuje ekslibris dla Kingi Wituszkin. Ten niewielkich rozmiarów znak książkowy (49×32 mm), odbity w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i brązowej, przedstawia pierwiosnek na tle gór. Dzieło otrzymuje numer „140”. Jest to ostatni ekslibris wykonany przez artystę. Jego pogarszający się stan zdrowia uniemożliwia dalszą pracę twórczą.

2003.XI-XII             czwarta i ostatnia wystawa indywidualna ekslibrisów i innych prac metalorytniczych Tadeusza Andrusiewicza. Zorganizowała ją Warszawska Galeria Ekslibrisu. Wernisaż wystawy z udziałem artysty odbył się 5 listopada 2003 roku. Na wystawie pokazano 135 ekslibrisów, a towarzyszący jej katalog zawierał pełny wykaz 140 dzieł wykonanych przez artystę oraz wkładkę z pięcioma oryginalnymi ekslibrisami.

2010.II.09                Tadeusz Andrusiewicz umiera w wieku 80 lat. Został pochowany na cmentarzu w Jeleniej Górze. Pozostawił po sobie dobre wspomnienia i piękny dorobek ekslibrisów.

Wykaz ekslibrisów zobacz tutaj

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.