CZESŁAW WOŚ

Czesław Woś  urodził się w 1944 roku w Krajance k. Wielunia. Zainteresowania plastyczne rozwijał w Liceum Pedagogicznym w Wieluniu i w Studium Nauczycielskim w Kaliszu pod kierunkiem prof. Andrzeja Niekrasza. W 1973 r. ukończył Wyższą Szkołę Nauczycielską w Bydgoszczy – kierunek wych. techniczne. Studia plastyczne ukończył w 1977 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a studia podyplomowe w zakresie grafiki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1984 r. Pracował jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 10, I i II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1975-1998 pełnił funkcję doradcy metodycznego nauczycieli plastyki w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Prowadził również zajęcia jako starszy wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie – Wydział Zamiejscowy w Kaliszu oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu. Równolegle z pracą pedagogiczną zajmował się twórczością plastyczną. Ilustrował tomiki poetów polskich, wydał 3 teki graficzne i 3 teki rysunków. Od 1982 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace były wielokrotnie prezentowane i nagradzane na wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Od 1985 roku jest inicjatorem i organizatorem (wraz z żoną) Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim. Od 1993 roku organizuje także Międzynarodowe Wystawy Ekslibrisu Muzycznego, towarzyszące festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie. Jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1987 r.) i Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu (od 1995 r.). W 2006 roku został wyróżniony tytułem zasłużony profesor Almae Matris Ostroviensis, a w roku 2007, wraz z żoną, został Ostrowianinem Roku.Jest również inicjatorem Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Muzycznego towarzyszącej Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie i Ostrowie. Zasłużony Profesor Almae Matris Ostroviensis.

Jego prace były wielokrotnie prezentowane i nagradzane na wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. m.in. indywidualna Im Europäischen Kulturzentrum w Erfurt, indywidualna w Exlibris – Galerie w Gütersloh, zbiorowe na wystawach grafiki i ekslibrisu w Niemczech, Kanadzie, Włoszech, Danii i in.. Prace w zbiorach m.in. Muzeum Zamkowego w Malborku, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, International Ex libris Centrum w Sint-Niklaas, Ex libris Museum w Mediolanie i in..

Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in.:

 • Muzeum Narodowego w Kielcach,
 • Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
 • Biblioteki Narodowej w Warszawie,
 • Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,
 • Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu,
 • Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu,
 • Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku,
 • Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku,
 • Ex libris Centrum – Sint Niklaas (Belgia),
 • ADOGI Colection – Barcelona (Hiszpania),
 • Del Bello Gallery – Toronto – Kanada,
 • Kunstmuseum – Frederickhavn (Dania),
 • Centro De Arte Moderno – Buenos Aires (Argentyna),
 • Hokkaido Municipal Library – Sapporo (Japonia),
 • Association Cataonia D’Ex-libris (Hiszpania),
 • Traku Istorijos Muziejus (Litwa),
 • Civic Modern Art Gallery – Mediolan (Włochy),
 • Museo Ideale Leonardo Da Vinci (Włochy),
 • Shanghai Fu Xian Zhai (Chiny).

Wykaz ekslibrisów zobacz tutaj

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.